Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 08/11/2021

De vorige week werd hier geëindigd met de opmerking:

“Voor de stieren is de vrij lange lower shadow aan de vrijdag-candle mogelijk een stimulans om maandag uit de start blokken te schieten. Het slot beneden de $24 daarentegen zal de beren kunnen aanzetten tot een daling richting het 50 d. MA”

Maandag probeerden de stieren inderdaad om een positieve candle neer te zetten maar de echte overtuiging ontbrak wat ook was af te lezen aan de zeer lage omzet.

De candle was weliswaar zwart met een slot boven de $24 grens maar het hield niet echt over. Dat de vertrouwensbasis zeer wankel was bleek vervolgens op dinsdag toen de beren vol in de aanval gingen. Zonder al teveel tegenstand werd de zilverprijs fors omlaag geduwd tot aan het 50 d. MA dat gelukkig door de stieren als steun kon worden gehanteerd.

De forse daling deed het vertrouwen verder wankelen zodat de beren ook op woensdag het strijdtoneel beheersten. Na de opening werd het 50 d. MA opnieuw onder vuur genomen en nu ook doorbroken. De zilverprijs bereikte een laagste stand van $23.05 voordat de stieren eindelijk wat tegengas konden geven. Ondanks het ingezette herstel konden ze niet voorkomen dat de dag werd afgesloten beneden het 50 d. MA.

De hernieuwde daling onder het 50 d. MA liet de alarmbellen rinkelen zodat de troepen werden gemobiliseerd. Op donderdag en ook vrijdag blaakten de stieren van de vechtlust. Tijdens beide dagen liep de omzet hard omhoog, evenals de zilverprijs. Op donderdag werd het 50 d. MA heroverd en op vrijdag werd daar verder afstand van genomen. Het slot op vrijdag vond weer plaats boven het $24 niveau zodat de strijd om dit niveau nog steeds volop gaande is.

Aanstaande de week krijgen de stieren een nieuwe gelegenheid om de $24 definitief achter zich te laten. Gezien de 2 sterke candles van donderdag en vrijdag zou aanstaande week de $24.50 en mogelijk zelfs de $25 weer in het vizier genomen kunnen worden.

Het beeld in de € dag-grafiek vertoont qua beweging hetzelfde beeld echter met een zeer belangrijk verschil. Het 50 d. MA is hier op slotbasis niet gebroken zodat de candles van donderdag en vrijdag zorgen voor een positiever beeld.

Als de stieren op het momentum kunnen voortborduren kan aanstaande week het 200 d. MA onder vuur genomen worden.

In het langere termijn plaatje zien we nu een paar zeer interessante ontwikkelingen:

 • Het 50 d. MA en de dalende magenta kanaallijn hebben als steun gefungeerd tegen de daling
 • De weerstandzone is nu langzaam aan toch tot een steunzone verworden
 • De daling van afgelopen week vormt samen met de vorige dalingen en de toppen een omgekeerd hoofd-schouder patroon dat normaliter een betrouwbaar bodempatroon is

Als we inzoomen op het hoofd-schouderpatroon dan lijkt dit aan de nodige ‘eisen‘ te voldoen.

 • Zo bodemen beide schouders rond het zelfde niveau ($23)
 • De corresponderende bodems in de RSI (en de MACD) liggen steeds op een iets hoger niveau
 • De Geldinstroom is bij de rechterschouder (vooralsnog) in positief gebied gebleven >50

Indien het patroon inderdaad wordt afgemaakt en resulteert in een doorbraak van de neklijn op de $25 dan kan een koersdoel worden bepaald dat rond de $28.50 ligt. Dit is tevens een logisch niveau omdat we daar ook de toppen van mei en juni terugvinden. Dit niveau zou overigens een mooie setup vormen om het jaar te eindigen en het nieuwe jaar straks te kunnen beginnen.

De technische staat van de grafiek staat er goed genoeg voor om aanstaande week een poging richting de $25 grens te gaan wagen.

 • De RSI staat boven de 50 en zal bij een doorbraak van de magenta een koopsignaal afgeven
 • De Koopkracht heeft zich weer boven de Verkoopkracht gewerkt
 • De MACD lijkt klaar om de signaallijn weer opwaarts te doorbreken
 • De Geldinstroom is boven de 50 weer omhoog gedraaid en heeft voldoende stijgingsruimte
 • Het Sentiment/Momentum dat beneden de 50 was gevallen heeft een draai gemaakt en de signaal weer opwaarts gekruist, een koopsignaaltje

De lichten staan op groen voor de stieren, ze zullen nu het gaspedaal moeten intrappen.

In de Bollinger Banden grafiek werd voor afgelopen week een positieve ontwikkeling verwacht maar daar zag het aan het begin absoluut niet naar uit. In plaats van een nieuwe opwaartse beweging zakte de zilverkoers richting de midden-band om daar op woensdag zelfs doorheen te vallen.

De doorbraak maande de stieren gelukkig tot actie zodat dit de dag daarna alweer kon worden rechtgezet. Het slot boven de band op donderdag werd op vrijdag nog wat verder uitgebouwd zodat de zilverkoers nu weer $0.40 boven de midden-band staat. Omdat de midden-band sterk stijgend is zullen de stieren aanstaande week de druk erop moeten houden. De verwachting voor aanstaande week is dat de stieren de koers richting de bovenste band zullen kunnen duwen.

In de slotstandengrafiek werd vorige week aangeven dat als de stieren er niet in zouden slagen om de steun/weerstandlijn op $24 te houden, een daling naar steunzone zou kunnen plaatsvinden.

Deze verwachting werd helaas inderdaad werkelijkheid. Nadat de stieren de lijn op $24 moesten prijs geven volgde er een snelle daling tot bovenop de steunzone. Deze steunzone hield stand en vormde de rechterschouder van het omgekeerde hoofd-schouderpatroon. Bij een doorbraak van de nek-lijk ontstaat er een koersdoel van $28 waar we de toppen vinden van mei en juni.

Voordat we echter aan dit koersdoel kunnen denken zullen de stieren eerst de weerstandlijn rond de $24 definitief moeten gaan omtoveren naar een steunlijn. Aanstaande week kunnen ze daarin een belangrijke stap zetten.

De ontwikkeling in de weekgrafiek stelde vorige week behoorlijk teleur, in plaats van een nieuwe zwarte candle ontstond er een rode waarvan het slot weer nipt beneden het 17 w. MA lag. Voor de afgelopen week werd de hoop gevestigd op een reparatiemogelijkheid van de stieren, vooral omdat de technische schade aan de grafiek gering was.

Getuige de candle van de afgelopen week hebben de stieren het zeker niet makkelijk gehad. Desondanks zij ze erin geslaagd om een zwarte candle te produceren die de zilverkoers weer terugzet boven het 17 w. MA. De candle heeft een zeer lange lower shadow die aangeeft dat de stieren fors strijd hebben moeten leveren om de beren van zich af te houden. Ook kan dit betekenen dat de stieren bereid zijn om diep te gaan zodat er voldoende vertrouwen lijkt te zijn.

De zwarte candle heeft slechts zeer weinig positieve invloed gehad op de technische staat:

 • De RSI is weliswaar iets gestegen maar staat nog steeds beneden de 50 in negatief gebied
 • De MACD staat boven de signaallijn maar ook nog steeds beneden de 0 lijn in negatief gebied
 • De Geldinstroom is ondanks de zwarte candle verder weggezakt. Deze zal moeten stijgen om de zilverprijs te kunnen ondersteunen

De komende week wordt weer geen makkelijke voor de stieren. Uit de technische staat van de grafiek komt niet veel steun zodat ze het nu geheel op eigen kracht moeten gaan doen.

Omdat de € weekgrafiek er de afgelopen weken steeds wat beter voorstond werd voor afgelopen week een nieuwe aanval op het 34 w. MA voor mogelijk gehouden. Die aanval kwam er duidelijk niet, in plaats daarvan kwam er een aanval op het 17 w. MA dat zelfs werd doorbroken. De doorbraak hield geen stand maar het taste het technische plaatje wel degelijk aan. Zonder die forse dip in de koers had de grafiek mogelijk een extra boost gekregen terwijl de impact nu veel kleiner van aard is:

 • De RSI is nu wel weer stilletjes door de 50 gebroken ook al is dat maar zeer miniem
 • De MACD heeft de stijging verder doorgezet en ook de afstand tot de signaallijn is wat verder opgekrikt. De MACD bevindt zich wel nog steeds in negatief trendgebied
 • Het Sentiment/Momentum heeft de stijging verder uitgebouwd en staat nu wat rianter boven het 50 niveau in positief trendgebied

De verwachting voor aanstaande week blijft dezelfde als voor afgelopen week, een potentiele nieuwe aanval op het 34 w. MA

In de $-€ grafiek werd de afgelopen tijd verbeten gevochten om de eerste weerstandlijn op het 0.86 niveau. De vorige week was voor de stieren, de koers werd daarbij teruggezet boven de lijn zodat de stieren het heft weer in handen hadden genomen. Voor afgelopen week leek een verdere stijging het beste in het plaatje te passen.

Die verwachting leek gerechtvaardigd daar de koers in de afgelopen week inderdaad naar boven leek te willen uitbreken. Het 0.87 niveau werd onder vuur genomen maar deze lijn bleek toch te veel weerstand te kunnen bieden zodat de koers terugzakte en zelfs weer in negatief gebied kwam. Het slot van de week vond nipt lager plaats dan vorige week zodat er een rode candle te noteren viel.

Al met al kunnen we stellen dat de strijd om de weerstand op 0.86 nog steeds niet definitief is beslist de rode candle van deze week voorkomt dat. De veronderstelling dat de stieren nog altijd in het voordeel zijn wordt nog steeds gesteund door de technische gesteldheid. De rode candle heeft slechts een geringe impact gehad.

 • De RSI is amper teruggevallen en staat nog steeds ruim in positief trendgebied
 • De MACD stijgt nog steeds en blijft boven de signaallijn in positief trendgebied
 • Het Sentiment/Momentum is zelfs weer opgeklommen tot boven de 80 naar extreem positief gebied.

Volgende week kunnen de stieren vanuit technisch oogpunt een nieuwe aanval starten op de 0.87 weerstandlijn.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver