Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 15/11/2021

Vorige week werd het gevecht om het $24 niveau voortgezet en werd op vrijdag, na een koersdip, weer boven de $24 gesloten. Na dit nieuwe positieve slot werd verwacht/gehoopt dat de stieren de afgelopen week de gelegenheid zouden aangrijpen om eindelijk meer afstand te nemen van de $24.

Onder het motto; de eerste klap is een daalder waard, werd op maandag inderdaad een verdere stijging gerealiseerd met een slotstand boven de $24. Die uitkomst beviel de beren overduidelijk niet.

Zij wensten zich hierbij niet neer te leggen en gingen op dinsdag in de tegenaanval om de zilverkoers terug te duwen naar de $24. De beren kwamen met hun actie dicht in de buurt van de $24 maar de stieren konden de daling beperken. Aan het slot van de handelsdag werd er weliswaar lager gesloten maar kwam de slotkoers toch nog steeds ruim boven de $24 grens tot stand.

Op woensdag ontspon zich vervolgens een zeer interessante dag. Aan het begin van de handel ondernamen de beren een nieuwe poging om de $24 te bereiken hetgeen weer nagenoeg lukte. Daarna namen de stieren met volle overtuiging de strijd in handen. Met een enorme stijging van het volume werd de aanval ingezet en de zilverprijs met kracht omhoog geduwd tot boven de $25, de hoogste stand sinds begin augustus. Die stand kon helaas niet worden vastgehouden zodat het slot beneden de $25 tot stand kwam. De stijging zorgde wel voor een stevige boost van het vertrouwen.

Het gestegen vertrouwen werd op donderdag onderstreept. Met een omzet die opnieuw boven het gemiddelde lag werd zilver vanaf de opening omhoog gestuwd waarbij de $25 grens weer sneuvelde.

Nu kon wel boven de $25 worden afgesloten en werd zelfs bijna het 200 d. MA aangetikt.

Uiteraard werden alle ogen gericht op vrijdag. Hoe zouden de stieren het weekend ingaan? De vrijdag werd een afwisselende dag. Het grootste gedeelte van de dag waren de beren in de weer om wat van het verloren terrein terug te winnen maar aan het eind van de dag resteerde er toch een zeer klein plusje voor de stieren. Tijdens de vrijdag was het 200 d. MA onder vuur genomen en zelfs even doorbroken maar het slot kwam er toch nog beneden tot stand.    Komende week zullen de stieren moeten proberen het 200 d. MA te doorbreken.

In de € grafiek werd vorige week al aangegeven dat als de stieren op het momentum konden voortborduren er een aanval op het 200 d. MA kon worden verwacht. Die aanval kwam er niet alleen maar het MA werd zelfs fors doorbroken en de zilverkoers sloot er ruim boven af.

Komende week is het zaak de doorbraak te consolideren en vervolgens uit te bouwen.

In het langere termijn plaatje stonden na de positieve ontwikkelingen van vorige week de lichten op groen. Het ‘enige’ dat de stieren hoefden te doen was de hoeven op het gaspedaal te zetten en die zo ver mogelijk in te trappen.

Na een eerste aanzet op maandag en een stapje terug op dinsdag werd het gaspedaal op woensdag gevonden. De stap omhoog van woensdag ging gepaard met groot volume en dat is precies wat je graag wil zien als een belangrijke weerstand wordt doorbroken of als er afstand van genomen moet worden. Met de stijging van woensdag werd de $25 (en de neklijn van het omgekeerde H/S patroon) al onder voor genomen maar nog niet doorbroken. Die doorbraak volgde op donderdag met een bovengemiddeld volume waarna op vrijdag de uitbraak nog eens werd bevestigd.

Afgelopen vrijdag werd het 200 d. MA getest, intraday wel even doorbroken maar niet op slotbasis. Door de actie van donderdag en vrijdag lijkt de neklijn te zijn doorbroken waardoor het koersdoel van rond de $28.50 geactiveerd wordt. Het grote obstakel naar dit niveau moet wel eerst nog genomen worden en dat is het 200 d. MA. Indien dit MA met groot volume wordt doorbroken zal er een extra stevig koopsignaal ontstaan waarna de stieren richting eind van dit jaar aan het koersdoel van het hoofd/schouder patroon kunnen gaan werken.

De technische gesteldheid van de grafiek staar er zeer goed voor:

 • De RSI hikt nu tegen het hoogste niveau aan van de afgelopen maanden
 • De koopkracht staat nu ruim boven de Verkoopkracht en de ADX begint omhoog te draaien
 • De MACD breekt boven het vorige topje en bevestigt de stijgende trend
 • De Geldinstroom is iets teruggevallen tot op het lijntje over de oude topjes, een draai omhoog vanaf hier zou zeer positief zijn
 • Het Sentiment/Momentum heeft weer extreem positief gebied bereikt en staat nu zelfs boven de 90

Op basis van de laatste dagen van vorige week en de zeer positieve gesteldheid van de grafiek zou aanstaande week een doorbraak van het 200 d. MA moeten kunnen volgen.

In de Bollinger Banden grafiek werd na vorige week verwacht dat de stieren in staat zouden moeten zijn om de koers richting de bovenste band te duwen.

De sterk stijgende midden-band heeft gedurende de afgelopen week als steun gefungeerd en er aldus voor weten te zorgen dat de stieren de band als springplank konden gebruiken voor een aanval op de bovenste band. Met de candles van donderdag en vrijdag is de bovenste band opnieuw opgerekt en naar boven geduwd zodat hiermee extra stijgingsruimte gecreëerd kan worden. Gezien de stijgingshoek van de midden-band en het onder druk zetten van de bovenste band zou er ook voor aanstaande week een verdere stijging in het verschiet moeten liggen.

Ook in de slotstandengrafiek werd gewezen op het potentiële omgekeerde hoofd/schouder patroon met een koersdoel van rond de $28. Het grootste obstakel, de $24 weerstandlijn, moest echter eerst gebroken worden en daarna de neklijn.

Met de stijging van afgelopen week lijken beide lijnen te zijn gesneuveld en is de zilverprijs al aangekomen bij de volgende weerstandlijn rond de $25. Deze lijn zal waarschijnlijk komende week sneuvelen waarna meer weerstand te verwachten is van de volgende zone rond de $26. Eenmaal hierboven kan de zilverprijs snel opstomen naar de toppen van mei en juni.

Dit jaar afsluiten op een slotstand tussen de $28 en $29 lijkt daarna geen onmogelijke verwachting meer te zijn.

In de weekgrafiek werd vorige week met een wat sceptische blik afgesloten:

“De komende week wordt weer geen makkelijke voor de stieren. Uit de technische staat van de grafiek komt niet veel steun zodat ze het nu geheel op eigen kracht moeten gaan doen.”

Ondanks dat er weinig tot geen steun te verwachten was van de technische gesteldheid van de grafiek hebben de stieren laten zien dat ze het ook op eigen kracht kunnen. Het houden van het

17 w. MA vorige week heeft blijkbaar voldoende vertrouwen geschapen voor een aanval op het nog belangrijkere 34 w. MA. De candle van afgelopen week is een candle waarop stilletjes werd gehoopt. Een lange body gerealiseerd met een bovengemiddeld volume en een slot boven het 34 w. MA.

Deze candle heeft een positieve uitwerking gehad op de grafiek, al is dat nu nog maar gering:

 • De RSI is dankzij de candle eindelijk weer terug boven de 50 in positief trendgebied
 • De MACD is op weg naar de 0 lijn maar heeft nog wat af te leggen voordat deze is bereikt
 • De Geldinstroom is gedraaid maar staat nu nog beneden de 50 in negatief gebied

Indien de stieren er in slagen om volgende week boven het 34 w. MA te blijven en het liefst afstand daarvan te nemen zal de verwachting voor de rest van 2021 rooskleurig(er) worden.

Net als in de $ weekgrafiek zien we ook in de € weekgrafiek een positieve ontwikkeling. Omdat bij de € grafiek tevens de valuta ontwikkelingen een rol spelen wordt een beweging versterkt of afgezwakt. In de grafiek van deze week zien we dat de beweging is versterkt, we zien hier namelijk een stijging van 6,06% tegen een stijging van 4,92% in de $ grafiek.

Wat tevens een groot pluspunt is, is het gegeven dat de candle in deze grafiek is ontstaan met een gap en de candle vrijwel geheel boven het 34 w. MA ligt. Er heeft dus niet alleen een nieuwe aanval plaatsgevonden op het 34 w. MA maar de weerstand van dit MA is als het ware “verpulverd”

De uitwerking op de technische staat is dan ook groter dan in de $ grafiek:

 • De RSI staat nu wat steviger boven de 50 in positief trendgebied
 • De MACD heeft de 0 lijn nu bijna bereikt zodat aanstaande week bij een positief verloop een doorbraak zou kunnen plaatsvinden
 • Het Sentiment/Momentum is verder doorgedrongen in positief trendgebied

Komende week zullen de stieren hopelijk verder afstand kunnen nemen van het 34 w. MA.

 

De $-€ grafiek zag er vorige week een beetje wispelturig uit er viel een aanval op de 0.87 weerstand te noteren maar toch kon er niet positief worden afgesloten. Dit leidde tot de vaststelling dat het 0.86 niveau nog steeds niet definitief was overwonnen. Een blik op de technische gesteldheid van de grafiek rechtvaardigde echter de verwachting dat de stieren de afgelopen week een nieuwe aanval op de 0.87 op touw zouden kunnen zetten.

Die verwachting was niet aan dovemansoren gericht, de stieren wisten afgelopen week niet alleen de 0.87 aan te vallen maar deze zelfs ook behoorlijk te doorbreken met een slot ruim boven de weerstandlijn. Het brede bodempatroon vanaf juli lijkt met de uitbraak zijn afsluiting te hebben gekregen. Indien dit het geval is ,zullen we de komende weken een aanval op de volgende weerstandzone moeten gaan zien.

De technische staat van de grafiek ondersteunt een verdere stijging al zal de kans op een correctie wel gaan toenemen.

 • De RSI heeft nu het hoogste punt van de afgelopen 3 jaar bereikt
 • De MACD is nog verder geklommen en vergroot de afstand tot de signaallijn
 • Het Sentiment/Momentum verkeert nu al geruime tijd in extreem positief gebied hetgeen een daling dichterbij

Op basis van de grafiek zou een stijging tot aan de weerstandzone in de lijn der verwachtingen liggen. Tegen die tijd zullen de indicatoren vermoedelijk op dergelijke niveaus zijn aangeland dat een correctie een logische volgende stap zal zijn.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

 

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver