Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 29/11/2021

Vorige week werd de doorbraak van het 200 d. MA door de beren tegengehouden en slaagden zij er vervolgens in om de zilverprijs weg te drukken van het MA. De zilverprijs werd weer beneden de $25 grens geduwd waardoor er alarmbelletjes gingen rinkelen wat leidde tot de opmerking:

‘Nu het slot van vrijdag weer ruim beneden het 200 d. MA en de $25 grens tot stand kwam zullen de stieren moeten hergroeperen. Iets boven de $24.50 ligt steun en die zal in elk geval moeten houden’

In deze verkorte handelsweek van 4 dagen kregen de stieren geen kans om te hergroeperen. Op maandag, maar vooral dinsdag, sloegen de beren keihard toe. De $24.50 sneuvelde direct op maandag zodat de seinen op rood sprongen voor het vervolg op dinsdag. Die dinsdag werd een dieprode dag waarbij de zilverprijs zelfs terugviel tot beneden het 50 d. MA waar uiteindelijk ook werd afgesloten.

In 2 dagen tijd werd de koers door belangrijke steunen geduwd zodat de stieren moesten reageren. Die reactie kwam op woensdag, de dag voor de feestdag in de VS, toen de stieren probeerden om de zilverprijs weer terug te krijgen boven het 50 d. MA. Dit leek in eerste instantie te lukken maar tegen het slot viel de koers alsnog terug om opnieuw beneden het MA af te sluiten. De beren konden de feestdag met een goed gevoel ingaan.

Het slot van 2 dagen op rij beneden het 50 d. MA sterkte de beren in hun mening dat er veel meer te halen viel zodat ze op vrijdag goed voorbereid aan de handelsdag begonnen. De handel werd nipt boven het MA begonnen waarna de stieren even aan wat hogere koersen mochten ruiken maar daarna namen de beren het stokje weer over. Stap voor stap werd de zilverprijs lager gezet totdat de $23 werd bereikt en doorbroken. Met een stand van $22.92 werd het vorige dal op $23.05 gepasseerd, al konden de stieren het slot gelukkig wel nog boven de $23 houden.

Deze week is dramatisch verlopen voor de stieren, de grafiek en het vertrouwen hebben een flinke deuk opgelopen. De stieren zullen nu alles in het werk moeten stellen om terug te kunnen keren boven het 50 d. MA.

Ook de € dag-grafiek heeft een enorme teleurstelling laten zien. De mooie performance van de afgelopen weken, waaronder de doorbraak van het 200 d. MA, is in 4 dagen teniet gedaan zodat de stieren weer terug bij af zijn. Doordat de € dag-grafiek de afgelopen weken een beter beeld had opgebouwd dan de $ grafiek is het 50 d. MA hier op slotbasis nog intact gebleven. Ook hier geldt echter dat de stieren voor een herstel zullen moeten zorgen om meer schade te voorkomen.

 

In het langere termijn plaatje werd vorige een doorbraak verwacht van het 200 d. MA en toen dat uiteindelijk niet gebeurde werd die verwachting doorgeschoven naar afgelopen week. Gezien de slechts geringe stap terug van vorige week zouden de stieren toch zeker in staat moeten zijn om een nieuwe poging te wagen werd verondersteld.

Dat viel echter vies tegen!! De stieren kregen absoluut geen kans om ook maar aan een nieuwe poging te denken, de beren hadden vanaf het begin de druk er vol op staan. De daling die ze wisten te produceren doorsneed de steunzone (nu weer weerstandzone) rond de $24 en testte meteen de volgende steunzone rond de $23. Bovendien zorgde de daling van de afgelopen week ervoor dat de zilverprijs ook beneden de stand van de rechterschouder is gekomen van het omgekeerde hoofd-schouderpatroon. Hierdoor is het patroon op losse schroeven komen te staan zodat het in de grafiek al is doorgestreept.

De daling heeft een behoorlijke schade toegebracht aan het technische plaatje:

 • De RSI is na de dubbele top beneden de 50 gevallen naar negatief trendgebied
 • De Verkoopkracht heeft het stokje weer overgenomen van de Koopkracht
 • De MACD is beneden de vorige top gevallen en gaat op weg naar de 0 lijn en waarschijnlijk negatief gebied
 • De Geldinstroom heeft het 50 niveau niet als steun kunnen benutten en is er vervolgens doorheen gevallen.
 • Het Sentiment/Momentum dat vorige week terugviel uit extreem positief gebied is in een rechte lijn doorgevallen tot in extreem negatief gebied

Afgaande op de sterk verslechterde staat van de grafiek zal aanstaande week gevreesd moeten worden voor het houden van de steunzone rond de $23. Tenzij de stieren voldoende kracht uit de hoge hoed kunnen toveren lijkt een daling richting de $22.50 of zelfs $22 tot de mogelijkheden te behoren.

In de Bollinger Bandengrafiek werd aangegeven dat het stapje terug dat vorige week werd gemaakt nog steeds positief zou kunnen uitwerken indien de midden-band als steun zou worden getest en gehouden. Die veronderstelling kon op maandag echter al direct in de prullenbak worden gegooid toen de koers als een warm mes door boter door de midden-band sneed. Beneden de midden-band versnelde de daling en kon zelfs de onderste band al bijna worden bereikt. Na een klein oponthoud op woensdag werd de onderste band alsnog op vrijdag aangetikt.

De beweging van afgelopen week zorgt ook hier voor een drastische verandering van het beeld. De midden-band draait omlaag en er dreigt nu weer een soort van glijbaan scenario te ontstaan als de stieren niet snel actie kunnen ondernemen.

 

Net als in de candle grafiek is ook in de slotstandengrafiek de koers teruggevallen beneden de nek lijn van het omgekeerde hoofd-schouder patroon. De slotstand van afgelopen vrijdag is lager tot stand gekomen dan die van de rechterschouder zodat het patroon ook hier ten grave is gedragen.

De beren hebben zich van een hele sterke kant laten zien en de stieren zullen het nu waarschijnlijk behoorlijk zwaar krijgen om de bereikte steunzones te kunnen handhaven. Dat is echter wel noodzakelijk omdat een doorbraak van de steunzones een enorme daling kan ontstaan. Eerst naar de bodem van september en daarna naar het gebied tussen de $19 en $20.

In de weekgrafiek werd vorige week nog een optimistische slotopmerking gemaakt:

“De rode candle heeft wat oppervlakkige schade toegebracht maar onderhuids lijkt het zeer mee te vallen. Gekeken naar de technische gesteldheid zou het niet verbazen als er komende week een zwarte candle ontstaat die de koers alsnog boven het 34 w. MA zet “.

Tja, er is geen zwarte candle gevolgd maar een lange dieprode die de zilverkoers flink heeft teruggeworpen vanaf het 34 w. MA tot beneden het 17 w. MA en ook beneden de bodem van 4 weken geleden. Deze rode candle is geen hoopvolle ontwikkeling voor de resterende weken van dit jaar. Het restant van dit jaar zal, getuige de technische staat van de grafiek, niet makkelijk worden:

 • De RSI is weer teruggevallen beneden de 50 naar negatief trendgebied
 • De MACD die onderweg was naar de 0 lijn lijkt nu weer te gaan afbuigen
 • De Geldinstroom is afgeketst op het 50 niveau en lijkt terug te zakken naar lagere standen

De komende week krijgen de stieren een zeer zware opgave te verrichten, een terugkeer boven het 17 w. MA zodat een hogere bodem kan worden gerealiseerd.

 

De € weekgrafiek die zich al tot boven het 34 w. MA had weten op te werken heeft eveneens een dreun te verwerken gekregen. Net als in de $ weekgrafiek zien we ook hier een forse rode candle die de koers met een klap lager zet.

Het 34 w. MA is ook hier weer negatief doorbroken en de rode candle reikt tot aan het 17 w. MA. Het 17 w. MA is wel even gebroken maar het slot van de candle valt er pal bovenop zodat het nog intact is. De bodem van de candle van 4 weken geleden is nog niet in beeld gekomen zodat er hier nog sprake zou kunnen worden van een hogere bodem. De technische gesteldheid van de grafiek ligt er wat beter bij dan bij zijn tegenhanger in $.

 • De RSI is ook hier beneden de 50 gedoken maar dit is nog niet echt noemenswaardig en zou daarom nog snel hersteld kunnen worden
 • De MACD is net beneden de 0 lijn zijwaarts afgebogen en staat nog boven de signaallijn
 • Het Sentiment/Momentum is iets teruggezakt vanuit extreem positief gebied maar staat nog altijd op een onveranderd hoog positief niveau

De stieren hebben de taak om het 17 w. MA te houden en het liefst wat afstand daarvan te nemen.

 

In de $-€ grafiek vertoonde de koers de afgelopen 2 weken een zeer sterke stijging en werd al aangegeven dat er vroeg of laat een correctie zou kunnen volgen.

Na de sterke performance van vorige week werd opgemerkt dat de koers mogelijk zelfs de volgende weerstand (net beneden de 0.90) zou kunnen gaan testen. Zover kwam het niet maar de koers was er wel zeer dichtbij voordat de correctie zijn intrede deed. Nadat de 0.894 werd bereikt maakte de stijging rechtsomkeer en viel de koers terug tot beneden de bovenste lijn van de groene weerstand-zone zodat de uitbraak nog niet gevalideerd is.

Zoals al werd verwacht is de technische staat van de inmiddels zo verhit geworden dat een correctie of consolidatie noodzakelijk is om deze te laten afkoelen. Voor de stieren is het zaak om, in plaats van een correctie, te zorgen voor een consolidatie op of rond de weerstandzone zodat dit niveau als basis kan worden gebruikt voor een volgende stijgingsgolf.

De indicatoren staan er nog steeds uitermate positief bij zodat deze wat afkoeling nodig hebben.

 • De RSI Is net beneden de extreem positieve zone gevallen en zou nog wat verder terug kunnen
 • De MACD is nog wat verder gestegen
 • Het Sentiment/Momentum verblijft nog steeds in extreem positief gebied boven de 90. Een daling tot beneden de zone zou voor afkoeling kunnen zorgen

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver