Columns & Artikelen

Ontroostbaar: van inflatie (tot ziens) naar deflatie

by Diederik Schmull on 06/12/2021

Zodra de opgeblazen, kunstmatige ballon in activa, zoals aandelen, grondstoffen en onroerend goed, ontploft, volgt een periode, die overeenkomt met 1929 tot 1932, met prijsdalingen van 90% in de komende paar jaar. Dat wordt pas de echte Grote Reset. De Grote Reset naar Deflatie. De huidige illusoire welvaart verdwijnt als sneeuw voor de zon. Het duurde destijds 24 jaar, in 1953, voordat de beurskoersen het niveau van 1929 weer terugzagen. Hetzelfde overkwam Japan vanaf 1989. Na een daling van 75% in de daarop volgende 13 jaar, volgde eindelijk een herstel, maar de NIKKEI 225 staat nu, 30 jaar later, nog steeds 25% lager dan in 1989. Ook de Japanse huizenprijzen staan nu nog gemiddeld 40% lager dan in 1989. Een irrationale juichstemming op de top van een marktcyclus is altijd een teken van het eindspel.

(ADVISORPERSPECTIVES): DE GROOTSTE BUBBEL IN BEURSKOERSEN OOIT, GEBOUWD OP HET DRIJFZAND VAN EXTREEM HOOG EFFECTENKREDIET EN VAN ‘ER IS GEEN ALTERNATIEF’ (TINA: THERE IS NO ALTERNATIVE). ER ZAL WEL IETS GEBEUREN (HOGERE RENTE? RECESSIE? OORLOG? EEN SCHIJNBAAR EINDELOZE EPIDEMIE?), WAARDOOR DEZE DURE MARKT ERNSTIG STRUIKELT.

(RUSSELL 3000 INDEX OF GROWTH STOCKS): 65% VAN DE BEDRIJVEN MAKEN VERLIES. MEN KAN DE MARKT EEN TIJDLANG IETS WIJSMAKEN, TOTDAT HET SPROOKJE NIET UITKOMT.

Luister naar wat de markt van US Treasuries, de meest gehate beleggingsklasse, met de hoogste ‘short’-posities ooit (verkocht zonder die in bezit te hebben, met een potentiële indekking, als die niet in waarde dalen), ons te vertellen heeft. Dit is het fundament van het internationale monetaire systeem (zonder Treasuries als onderpand, geen krediet) en de markt voor het Grote Slimme Geld. Men krijgt 100% van de inleg terug op de afloopdatum en de staat heeft de macht van belastingheffing, een bedrijf niet. Daarom is het veilig. Er kan dus nooit sprake zijn van een ‘bubbel’. Andere markten, zoals die van aandelen, grondstoffen en onroerend goed, hebben die garantie niet. Men moet maar afwachten, wat ‘de gek ervoor geeft’. Die markten hebben wel regelmatig speculatieve bubbels, die af en toe barsten. Om maar te zwijgen over Bitcoin, die een geheime oorspronkelijke maker heeft (CIA?) en opvallende gelijkenis vertoont met een grootschalig Ponzi-schema. Pas op! Van de ene op de andere dag kan de handel stoppen, als het vertrouwen, om welke reden dan ook, vervliegt.

(Bloomberg)(Dec. ’21): HET DALENDE RENDEMENT VAN DE 10-JARIGE US TREASURY, MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING. DEZE 40-JARIGE DALENDE TREND IS NOG VOLLEDIG IN TACT, ONDANKS ALLE SPOOKVERHALEN OVER INFLATIE.

Dalende rentes en dalende obligatierendementen zijn voortekenen van een zwakker economisch klimaat. Een afvlakkende rendementscurve, waarbij het rendement van korte obligaties neigt naar dat van langere obligaties, is een waarschuwing, dat economische groei zal verminderen. Rente- en rendementsstijging, plus een steile rendementscurve, waarbij het langetermijnrendement hoger is dan het kortetermijnrendement, voorspellen een economie, die juist kiplekker wordt. Dat laatste heeft het al enige tijd laten afweten, ondanks de gigantische stimuleringsmaatregelen.

Men kan het paard naar het water brengen, maar niet dwingen om te drinken. De beleidsmakers zullen in de komende jaren ontroostbaar worden, als de, met excessieve schuld beladen, wereldeconomie, toch verslechtert. Weer een economisch herstel, dat tot ontsporing gedoemd is. In Augustus j.l. voorspelden de meeste economen een Amerikaanse economische groei in 2022 van 7.85% (Bloomberg). Amper 5 maanden later, is die schatting meer dan gehalveerd. Het wordt steeds duidelijker, dat een jaarlijkse economische groei van niet meer dan 1% in de komende 10 jaar in het vat zit.

OOK HET RENDEMENT VAN DE 30-JARIGE US TREASURY DAALT AL 40 JAAR, MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING.

(FACTSET)(1 DECEMBER, 2021): HET RENDEMENT VAN DE 30-JARIGE US TREASURY LIJKT NU NAAR BENEDEN TE ZIJN DOORGEBROKEN, MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING, IN TEGENSTELLING TOT DE ALGEMENE VERWACHTING. DIT IS ZONDER MEER HET VEILIGST IN EEN TIJD VAN DEFLATIE. HET RENDEMENT VAN STAATSLENINGEN VAN DE ANDERE ONTWIKKELDE LANDEN IS VEEL LAGER OF NEGATIEF. DAAROM TREKKEN US TREASURIES HET INTERNATIONALE GROTE GELD AAN, NET ZOALS STROOP OP EEN BOOM VLIEGEN AANLOKT.

Opvallend is, dat de termijnmarkt (‘forward market’) in Eurodollar Futures, verreweg het grootste futurescontract, nu opeens rekening houdt met een rentedaling, geen rentestijging. Eurodollar Futures zijn, op rente gebaseerde, Financieele Futures, op deposito’s bij banken, buiten Amerika. Deze Futures worden nu ‘omgekeerd’ (inversion) verhandeld, wat betekent, dat de markt rekening houdt met deflatie, niet inflatie. Dit is een opzienbarende ontwikkeling! Deze Futures bevestigen de boodschap van de afvlakkende rendementscurve bij de US Treasury markt: de economie van 2022 wordt veel zwakker dan de algemene mening tot nu toe geloofde.

(ALHAMBRA): DE GROOTSTE MARKT VAN FINANCIEELE FUTURES, DE EURODOLLAR FUTURES, VOORSPELT NU, DAT, IN DE NABIJE TOEKOMST, DEFLATIE WAARSCHIJNLIJKER WORDT DAN INFLATIE. DIT IS IN HET VERLEDEN EEN HELE BETROUWBARE INDICATOR GEBLEKEN. OM STIL VAN TE WORDEN!

https://alhambrapartners.com/2021/12/01/this-is-a-big-one-no-its-not-clickbait/

Geen wonder, dat de excessieve wereldschuld met torenhoge en hachelijke hefbomen, de oorzaak is van de laagste economische groei in 70 jaar. De huidige financieringslasten lijken nu weliswaar bescheiden, maar ‘te veel’ schuld is een rode vlag, die het vertrouwen ondermijnt. In de Griekse mythologie, had de hoogmoedige Sisyphus de Goden tegen zich in het harnas gejaagd en hij was daarom gedoemd om eeuwig een rots de berg op te duwen. Telkens als deze naar beneden rolde, moest hij opnieuw beginnen. Een absurde en oneindige situatie. Net zoals de wereldschuld, die, op een gegeven moment, bij een hoog percentage van de totale economie, tot negatieve economische groei leidt.

DE TOTALE SCHULD VAN NEDERLAND, ALS PERCENTAGE VAN DE ECONOMIE, IS TWEEMAAL ZO HOOG ALS DIE VAN AMERIKA, DANKZIJ ALLE TOPHYPOTHEKEN. ALS DAT MAAR GOED AFLOOPT! VOORLOPIG HEEFT NEDERLAND RUIME PENSIOENBESPARINGEN, MITS DE EUROPESE UNIE BESLUIT OM DIE AF TE PAKKEN.

NEGATIEVE economische groei? Dat is het ogenblik, dat bijna iedereen alles verliest en opnieuw moet beginnen. Bent u al schuldenvrij? Niet uitstellen! Want uw kredietgever is in de volgende ‘echte’ crisis wellicht gedwongen om het onderpand op te eisen. Dan blijkt, dat uw ‘eigen’ huis een tikkende tijdbom is. Als u geluk hebt, mag u uw ‘eigen’ huis huren van institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen, verzekeraars en Private Equity), die reikhalzend uitkijken naar de jaarlijkse huurverhoging. Ruim 25% van alle Amerikaanse huizentransacties in 2021 waren al voor rekening van die grote instituten.


(Bloomberg): DE AFVLAKKENDE RENDEMENTSCURVE, EEN VOORTEKEN VAN EEN ZWAKKERE ECONOMIE, HEEFT ZICH NU DRAMATISCH VERSNELD. HET RENDEMENT VAN DE KORTE TREASURY (2-JAARS) STEEG EN DAT VAN DE 10-JARIGE TREASURY DAALDE ONLANGS FLINK. DEFLATIE IN AANTOCHT?

De wereld heeft een structureel overaanbod. Er is ‘te veel van alles’. De tijdelijke tekorten zijn ontstaan door de vloedgolf, de Tsunami, van geld van de kant van Centrale Banken en van de overheden (geleend ‘helikoptergeld’) om de Pandemie op te vangen, niet doordat productie opeens was stopgezet. Elk tekort draagt de kiem in zich van overproductie. In het begin van de jaren ’20 en ’70, toen er gierende inflatie was van 15% tot 20%, werden er enorme, vooral ‘verborgen’, voorraden opgebouwd om de prijsstijgingen voor te zijn. Maar in 1922 en in 1974 was de vraag opeens weggevallen en er volgde een kolossale economische klap. Reken maar, dat de wereld in 2022 weer te maken krijgt met overproductie en tegenvallende vraag, vooral na alle Kerstcadeautjes. De productie van computerchips, bijvoorbeeld, stijgt nu al zienderogen. De kans op een wereldrecessie is volgend jaar levensgroot. Extreme financiële hefbomen (‘leverage on leverage’), zoals die van tegenwoordig, hebben in het verleden altijd een instorting tot gevolg gehad.

(REAL INVESTMENT ADVICE): TELKENS ALS DE RENTE MOET WORDEN VERHOOGD, VANWEGE INFLATOIRE DRUK, VOLGT ER EEN BEURSCRISIS. DE VOLGENDE KOMT NU OP ONS AF. MAAR DOOR HET REUSACHTIGE SCHULDENMONSTER, IS ER DIT KEER MAAR EEN KLEINE RENTESTIJGING VOOR NODIG OM EEN ‘ZACHTE’ LANDING UIT TE SLUITEN. DAT GAAT PIJN DOEN.

(REAL INVESTMENT ADVICE): DE FEDERAL FUNDS RATE IS DE RENTE, DIE FINANCIEELE INSTELLINGEN AAN ELKAAR BEREKENEN VOOR LENINGEN, ZONDER ONDERPAND. DIE RENTE WORDT BEPAALD DOOR DE FEDERAL RESERVE OPEN MARKET COMMITTEE (FOMC).

Uit bovenstaande afbeelding blijkt, dat de Federal Funds rate, aangepast aan het effect van de monetaire kwantitatieve verruiming (Quantitative Easing – QE), MINUS 5% is en zelfs nog negatiever, aangepast aan de inflatie. Een paradijs voor de kredietnemer, al 10 jaar lang! Maar dat gaat nu veranderen, onder druk van de hogere inflatie. Krediet is niets anders, dan het naar voren halen van toekomstige consumptiebestedingen. Als die toekomstige bestedingen niet tijdig worden ‘vervangen’, volgt er een economische stagnatie en malaise.

Even het geheugen verfrissen: op 20 April, 2020, daalde de olieprijs (West Texas Intermediate – WTI) van $ 17.85 naar MINUS $ 37.63. De grondstoffensector wordt, historisch gezien, gekenmerkt door ongekende pieken en dalen (‘boom/bust’). Sinds 1774, zijn de grondstoffenprijzen, na aftrek van inflatie, alleen maar gedaald, met tijdelijke onderbrekingen. Dat komt, omdat men, in een hausse, vaak het gezonde verstand verliest en teveel produceert. Af en toe wordt de markt beheerst door enkele spelers, die denken de prijs te kunnen manipuleren, maar de natuur is veel sterker en die geeft uiteindelijk de doorslag.


(REAL INVESTMENT ADVICE)(VELOCITY M2 MONEY STOCK): DE OMLOOPSNELHEID VAN HET GELD (VELOCITY), OFTEWEL HET AANTAL MALEN, DAT HET GELD VAN EIGENAAR VERWISSELT, DAALT AL SINDS 1997 (24 JAAR) EN IS HET LAAGST IN RUIM 60 JAAR. DAT BETEKENT, DAT MEN STEEDS VOORZICHTIGER WORDT MET BESTEDINGEN. MEN SPAART, OMDAT MEN BEZORGD IS OVER DE TOEKOMST, OOK AL OMDAT DE VERGRIJZING VERSNELT.

(REAL INVESTMENT ADVICE)(M2 MONEY STOCK): DE STIJGING VAN DE GELDHOEVEELHEID, VOORAL VANWEGE DE PANDEMIE, IS EXPONENTIEEL HOGER GEWORDEN, MAAR WORDT GEHEEL TENIET GEDAAN DOOR DE INSTORTING VAN BOVENGENOEMDE OMLOOPSNELHEID VAN HET GELD (VELOCITY). DAAROM BLIJFT GELD EEN ‘KOUDE’ EN WORDT HET GEEN ‘HETE’ AARDAPPEL. NET ZOALS IN JAPAN IN DE LAATSTE 30 JAAR.

Staat men voor een gesloten deur? Is er niemand thuis? Geld doet meestal alle deuren open. Anders zou men ontroostbaar kunnen worden. Waar een wil is, is een weg. Waar geen wil is, is er wel een omweg. Waar onwil is, is er altijd wel een uitweg. Dat is de wijsheid van een doorzetter. Volharding en doorzettingsvermogen zijn de belangrijkste kwaliteiten voor degenen, die alles verliezen en opnieuw moeten beginnen. Als inflatie opeens omslaat in deflatie en men ontroostbaar zou kunnen worden, dan is dat nog geen ramp. Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden, dat hij vreest. Kortom, blijf in beweging en blijf bezig, want rust roest. Focus op wat wel goed gaat en meevalt. Want dan kan men weer verder. Het leven is vol van onverwachte wonderen.


‘THE RED DOOR’ (MARK EDWARDS). HET RAADSELACHTIGE LEVEN IS VAAK ONWERKELIJK EN FASCINEREND.

Velen zullen ontroostbaar en overstuur worden, als inflatie ooit omslaat in deflatie. Deflatie? Wat is dat? Een daling van het algemeen prijspeil? Deflatie volgt, als een opgeblazen luchtballon, zoals die in aandelen, grondstoffen en onroerend goed, uit elkaar spat. Of als de burgerij voorzichtig blijft en doorgaat met sparen, zoals in Japan, in de afgelopen 30 jaar. Of als het geboortecijfer, wat 50% is gedaald in de laatste 60 jaar en nu zelfs lager staat dan 90 jaar (!) geleden, maar blijft teruglopen, ver onder het vervangingspercentage van de bevolking. Of als de terugkeer naar het normale leven een illusie wordt, ondanks of juist dankzij de, al of niet gedwongen, massa-vaccinatie tegen COVID, wat de groepsimmuniteit zou kunnen uitstellen, vanwege ‘anti-body dependency enhancement’, ADE, een niet ongewoon verschijnsel bij alle vaccinaties:

https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/vaccine-safety/antibody-dependent-enhancement-and-vaccines


(LONGVIEW): WEEK 44, 2021: REEDS 36% VAN DE ZIEKENHUISOPNAMES IN DUITSLAND KOMEN VOOR REKENING VAN DEGENEN, DIE VOLLEDIG ZIJN GEVACCINEERD. SPEELT ‘ADE’ EEN ROL?

Ondertussen blijft de omloopsnelheid van het geld (Velocity) in de ontwikkelde landen instorten. Geld blijft een ‘koude aardappel’, ondanks de gigantische monetaire en fiscale maatregelen van de autoriteiten. Dat komt, omdat alleen de burgers zelf, niet de autoriteiten, geld kunnen omtoveren tot een ‘hete aardappel’, zoals in Zimbabwe of Venezuela, waar ‘echt’ geld ‘uit het niets’ gedrukt wordt in plaats van een activa-ruil (‘asset swap’ oftewel Quantitative Easing – QE), zoals in de meeste landen, aangesloten bij de Bank of International Settlements (BIS). Als er ‘echt’ geld wordt ‘gedrukt’, dan slaat de burger natuurlijk meteen op de vlucht. Geld verliest dan haar functie als ruilmiddel en ruilhandel volgt.


(ZIMBABWE): TRILJOENEN! MOOI BEHANGPAPIER.

U.S. DOLLAR INDEX (DXY): ZIT WEER IN DE LIFT.


(U.S. DOLLAR INDEX – DXY): DE AMERIKAANSE DOLLAR STIJGT AL SINDS 2008 (13 JAAR). DIT IS DE RESERVEMUNT VAN DE WERELD. DAAROM LUIDT DE MEESTE WERELDSCHULD OOK IN DOLLARS. DE MEESTE FINANCIEELE TRANSACTIES VINDEN IN DOLLARS PLAATS. 42 VAN DE 45 BELANGRIJKSTE GRONDSTOFFEN WORDEN UITSLUITEND IN DOLLARS VERHANDELD. ALS DE MONETAIRE TEUGELS WORDEN AANGETROKKEN DOOR DE AMERIKAANSE FEDERAL RESERVE (‘VERKRAPPING’), DAN ZIJN ER OPEENS MINDER DOLLARS BESCHIKBAAR. DIT ONDERSTEUNT DE DOLLAR NOG MEER ALS VEILIGE HAVEN. HET PERCENTAGE VAN DE INTERNATIONALE RESERVES IN DOLLARS IS, ONDANKS ALLES, AL 40 JAAR VRIJ STABIEL GEBLEVEN (60%). 96% VAN ALLE VALUTA’S IN DE WERELD DEVALUEERDEN IN 2021 TEGENOVER DE AMERIKAANSE DOLLAR.

Amerika heeft weliswaar een betalingsbalanstekort, maar de invloed daarvan op de Dollar is beperkt. Als er geen betalingsbalanstekort zou zijn voor een land met de wereldreservemunt, dan zou de wereldeconomie instorten. Die instorting zou onvermijdelijk worden, zodra dat tekort omslaat in een betalingsbalansoverschot, vanwege de vlucht van het internationale kapitaal naar Amerika, als veilige haven, of bij toenemende handelsbelemmeringen. Het daarop volgend internationale tekort aan Dollars, zou een economische crisis, met deviezencontroles, kunnen veroorzaken, net zoals in de jaren ’30. Een hogere Dollar gaat meestal, maar niet altijd, gepaard met een lagere prijs voor de edele metalen.

DE GOUDPRIJS (IN USD) IN 2020 EN 2021:

(LAPOINTE)(4 December, 2021): DE TREND IN DE GOUDPRIJS ($ 1782.00) IS NOG NAAR BENEDEN GERICHT EN LIJKT EERST DE WEERSTAND VAN $ 1680 TE GAAN TESTEN. AFGEWACHT MOET WORDEN OF DIE WEERSTAND SUCCESVOL IS.

DE LANGE TERMIJN TREND VAN DE GOUDPRIJS (BARCHART.COM) ZIET ER GERUSTSTELLENDER UIT:

DE ZILVERPRIJS (IN USD) IN 2019, 2020 EN 2021:

(LAPOINTE)(4 December, 2021): OOK DE ZILVERPRIJS IS NOG NAAR BENEDEN GERICHT EN KAN DE WEERSTAND VAN $ 18.00 TESTEN. AFGEWACHT MOET WORDEN, OF DIE WEERSTAND SUCCESVOL IS.

De edele metalen moeten beschouwd worden als een verzekering tegen het ondenkbare. Als de Eurozone ooit uit elkaar valt, vanwege de verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa, kan hyperinflatie het gevolg zijn. Net zoals de hyperinflatie, na het uiteenvallen van Joegoslavië in het begin van de jaren ’90, vanwege de verschillen tussen Servië en de andere regio’s.Toen Duitsland de herstelbetalingen van de Eerste Wereldoorlog niet meer kon opbrengen, volgde de hyperinflatie van 1923. De wisselkoers van de Mark tegenover 1 Dollar was op een gegeven moment 1000 miljard:

(DAN OLIVER CHART): NAARMATE MEER LANDEN INSTABIELER WORDEN, VANWEGE DE VOLGENDE ECONOMISCHE CRISIS, ZAL DE ROL VAN GOUD EN DOLLAR ALLEEN MAAR BELANGRIJKER WORDEN.

Elk verlies heeft tijd nodig om verwerkt te worden. Soms blijft men achter met een gebroken hart en is ontroostbaar. Een schijnbaar wanhopige situatie, als een verlies leidt tot pijn en verdriet voor altijd. Gelukkig gaat het leven meestal toch verder. Het is een kwestie van vallen en opstaan. De toekomst krijgt weer kans, zodra men in staat is om vooruit te kijken. Dat valt niet mee!

Poesje MiauMiau (17 jaar oud), heengegaan op 29 September, 2021, was de onvoorwaardelijke steun, toeverlaat en partner van ondergetekende, gedurende de afgelopen 13 jaar. Zij was een meesteres in de kunst van ‘kalm blijven en doorgaan’ (‘keeping calm and carrying on’), een typisch Engelse uitdrukking. Niets doet meer pijn, dan zo’n afscheid. Ondergetekende heeft er nog steeds een bloedend hart aan overgehouden. Men wordt, voor onbepaalde tijd, ontroostbaar.

DE WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) HEEFT, PER 5 DECEMBER, 2021, NOG GEEN STERFGEVALLEN DOOR OMICRON, WELKE RONDWAART IN TENMINSTE 42 LANDEN, KUNNEN CONSTATEREN.

MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap. Word lid! U bent van harte welkom. Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.   Zie voor hier nadere gegevens onderaan het Blog in de voettekst.

Hopelijk vindt er binnenkort een Webinar plaats. De volgende Lunch/Borrel zal hoogstwaarschijnlijk moeten wachten tot 2022 of later. Een epidemie duurt meestal vele jaren en reizen is een heel gedoe.

Aan een ieder een goede gezondheid en een Goed Uiteinde toegewenst! Ondergetekende is vandaag 78 jaar geworden (Sinterklaascadeau) en kijkt uit, met een beetje geluk, naar nog vele gezonde jaren. Tot zover is alles uitstekend. Geen medicijnen en geen wandelstok.

DIEDERIK SCHMULL, 5 December, 2021, Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Diederik SchmullOntroostbaar: van inflatie (tot ziens) naar deflatie