Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 06/12/2021

Aan het eind van de dramatische ontwikkelingen van vorige week werd het 50 d. MA met een lange rode candle gebroken. Dit leidde tot de opmerking:

“…… de grafiek en het vertrouwen hebben een flinke deuk opgelopen. De stieren zullen nu alles in het werk moeten stellen om terug te kunnen keren boven het 50 d. MA.”      

Deze opmerking, in de hoop op een herstel, vond helaas geen enkele weerklank bij de stieren. Op maandag werd wel geprobeerd om wat positieve actie te ontwikkelen maar die poging werd in de kiem gesmeerd waarna de beren vrolijk verder gingen waar ze de vorige week waren gestopt.

De zilverprijs werd niet alleen op maandag maar ook in de dagen daarna, tot en met donderdag, onder druk gehouden en elke dag verder omlaag gedwongen. De stieren hadden, behoudens wat voorzichtige en halfslachtige pogingen, geen enkel verweer tegen de dadendrang van de beren.

Toen de zilverprijs op vrijdag bijna zelfs de $22 bereikte leek de afgelopen week uit te draaien op een nieuwe deceptie. Wonderbaarlijk genoeg vonden de stieren net boven de $22 grens toch voldoende motivatie om een serieuzere herstelpoging op touw te zetten. Aan het slot van de handelsdag bleek een zwarte candle te zijn gecreëerd met een zilverprijs die net beneden de $22.50 afsloot. De vorm van deze candle biedt mogelijk wat hoop voor het begin van aanstaande week. De lange lower shadow met de kleine body kan een potentiële bodem-candle zijn, vooral nu deze na een lange daling (van $25.49 naar $22.03 = zo’n 13.5 % ) tot stand is gekomen. Indien dit het geval is zou direct op maandag een zwarte candle moeten volgen die de bodem-candle moet bevestigen. Gebeurt dit niet dan zullen de ogen op de bodem van $21.41 gericht kunnen worden.

De € dag-grafiek van zilver vorige week zag er zeer negatief uit, al stond deze er nog wel wat beter voor dan de $ grafiek omdat het 50 d. MA hier niet gebroken was. Vorige week wisten de stieren de koers dus nog boven het 50 d. MA te laten sluiten maar na maandag was dat niet meer het geval.

Net als in de $ grafiek viel de zilverprijs tijdens de week steeds verder weg totdat er op donderdag een stabilisatie optrad met een zwarte doji candle. De beren probeerden die zwarte doji op vrijdag alsnog de nek om te draaien door de zilverkoers richting de €19.50 te drukken, die ook even werd doorbroken. Vanaf dat moment trad er echter een ommekeer op, de stieren wonnen het verloren terrein terug om uiteindelijk de dag af te stuiten op € 19.87 ruim boven het laagste punt van de dag.

Ook deze vrijdag candle heeft veel weg van een bodem candle maar zal nog bevestiging moeten krijgen op maandag om de hoop voor een herstel te doen oplaaien. Mocht dit inderdaad een bodem candle worden dan ligt het eerste koersdoel van het herstel op het 50 d. MA.

 

Na de zeer slecht verlopen vorige week zag het technische plaatje in de langere termijn grafiek er zeer somber uit zodat de navolgende opmerking werd gemaakt:

“Afgaande op de sterk verslechterde staat van de grafiek zal aanstaande week gevreesd moeten worden voor het houden van de steunzone rond de $23. Tenzij de stieren voldoende kracht uit de hoge hoed kunnen toveren lijkt een daling richting de $22.50 of zelfs $22 tot de mogelijkheden te behoren”.  

Zowel de uitgesproken vrees van het niet kunnen houden van de steunzone rond $23 als de verdere daling naar de $22.50 en zelfs de $22, werd met een laagste koers van $22.03 op vrijdag gerealiseerd. Door de slechte performance van afgelopen week is de staat van de grafiek verder verzwakt:

 • De RSI is afgedaald tot op de extreem negatieve zone waar een bodempoging in gang is gezet
 • De Verkoopkracht is iets verder gestegen maar er lijkt zich wel wat topvorming aan te dienen
 • De MACD is inderdaad ruim beneden de 0 lijn gevallen naar negatief trendgebied
 • De Geldinstroom heeft het laagste punt sinds jaren bereikt, zelfs lager dan in maart 2020
 • Het Sentiment/Momentum staat nu extreem laag in negatief gebied

De technische staat van de grafiek staat er uitermate negatief bij. De zilverprijs kan van hieruit natuurlijk nog lager maar gezien de extreem negatieve staat kan een (tijdelijke?) bodem wel eens zeer dichtbij zijn. De potentiële bodem-candle van vrijdag met bijvoorbeeld de extreem negatieve geldinstroom zou aanstaande week een herstel mogelijk kunnen maken. Indien de stieren in staat zijn om maandag (en liefst ook dinsdag) een zwarte candle te produceren zou een herstel naar het 50 d. MA en/of de weerstandzone ronde de $24.00 mogelijk kunnen zijn.

De hoofdtaak voor de stieren is in elk geval om de steunlijn van $22 koste wat kost te houden om een daling naar, en doorbraak van, de $21.41 te voorkomen.

 

In de Bollinger Bandengrafiek werd vorige week de dreiging van een glijbaan scenario aangehaald en dat is helaas wat we voorgeschoteld kregen. De rode candles van de afgelopen week blijven mooi tegen de onderste band geplakt en glijden langs de band naar beneden. Pas met de candle van vrijdag wist de zilverprijs zich los te maken van de onderste band. Deze vrijdag candle zou daarmee zeer belangrijk kunnen worden. De vrijdag candle kan een aanzet worden voor een herstel richting de midden-band.

In de slotstandengrafiek werd vorige week al aangehaald dat de stieren het behoorlijk zwaar zouden krijgen om de steunzones te kunnen handhaven en die opmerking bleek zeker niet overbodig.

De grafiek laat zien dat de stieren eigenlijk geen schijn van kans hadden tegen het geweld van de beren. De daling ging onverdroten verder, zich niets aantrekkend van aanwezige steunlijnen. Slechts in de buurt van de $22 steunlijn volgde er een minuscuul stukje zwarte lijn. Dit stukje zwarte lijn raakt de net doorbroken steunlijn rond de $22.50 van onder aan.

Komende week zal een nieuwe krachtproef worden voor de stieren.

Ook in de weekgrafiek kwam er van de uitgesproken hoop, een terugkeer boven het 17 w. MA, helemaal niets terecht. De stieren kwamen wel een beetje in de buurt van het MA maar konden niet verhinderen dat de koers steeds verder wegzakte richting de $22.

Het gegeven dat de stieren niet bij machte bleken te zijn om tegenstand te bieden is niet alleen zeer teleurstellend maar laat ook flinke alarmbellen afgaan omdat het laagste niveau van dit jaar zo snel in zicht kan komen. Met de rode candle van afgelopen week is de doorbraak van het 17 w. MA bevestigd en dreigt een versnelling in de daling.

De technische staat van de grafiek is verder verslechterd:

 • De RSI is verder gedaald beneden de 50 en zo dieper doorgedrongen in negatief trendgebied
 • De MACD heeft de draai naar beneden bijna afgerond en zal komende week wellicht door de signaallijn zakken
 • De Geldinstroom heeft tegen de verwachting in wel een kleine stijging laten zien maar staat nog steeds beneden de 50

De opgave, een terugkeer boven het 17 w. MA, voor de stieren, is weer een stuk zwaarder geworden.

Net als in de $ weekgrafiek hadden de stieren in de € weekgrafiek de taak om het 17 w. MA te houden hetgeen ook hier niet is gelukt. Er werd wel nog even boven het MA gehandeld maar uiteindelijk zakte de koers ook hier er doorheen om lager af te sluiten.

De technische staat van de grafiek staat er wat beter voor dan in de $ grafiek maar dreigt ook hier steeds negatiever te worden.

 • De RSI is wat verder weggezakt beneden de 50 maar staat nog op een stand die relatief makkelijk te repareren valt
 • De MACD is iets verder gedaald maar staat nog in de buurt van de 0 lijn en ook nog boven de signaallijn
 • Het Sentiment/Momentum is verder gedaald richting de 50 maar heeft dit nog steeds niet negatief gepasseerd

Ook hier is de taak voor de stieren het heroveren van het 17 w. MA.

 

In de $-€ grafiek was de onderhuidse gesteldheid dermate verhit geraakt dat een correctie of consolidatie noodzakelijk was. Die daling of consolidatie deed vorige week zijn intrede met een rode candle die de koers wel iets lager zette maar niet schrikbarend veel.

De candle van deze week is zelfs wat verrassend te noemen aangezien die zwart van kleur is waar eigenlijk toch een rode was verwacht. De stieren zijn er afgelopen week dus inderdaad in geslaagd om de consolidatie op of rond het weerstand niveau te houden. Door de zwarte candle zijn de indicatoren nog nauwelijks afgekoeld:

 • De RSI is zelfs wat gestegen ten opzichte van vorige week en staat nu weer boven de 70 in extreem positief gebied
 • De MACD heeft nog geen teken van een draai laten zien en staat ook hoger dan vorige week
 • Het Sentiment/Momentum blijft nog steeds liggen in extreem positief gebied en beweegt zijwaarts boven de 80 lijn

De stieren houden de koers hoog zodat er van een afkoeling nog weinig sprake is, als ze dit zo kunnen volhouden zal er mogelijk toch nog eerst een aanval op de volgende weerstand, net beneden de 0.90 kunnen volgen.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

 

 

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver