Columns & Artikelen

Samengevat: we zijn niet negatief over 2022

by Nico Pantelis on 03/01/2022

Vooreerst, onze allerbeste wensen voor 2022!

En dat het jaar wederom uitzonderlijk winstgevend mag worden voor iedereen.

We hebben even teruggekeken en jawel, het zijn dezelfde gelukwensen als we vorig jaar, bij de ingang van 2021, hadden.

Die wensen brachten onze lezers geen windeieren:

De markten sloten 2021 bijna unaniem op recordhoogtes af.

De meeste markten koersten 20% hoger. Enkele uitschieters, waaronder de S&P 500 maar ook de AEX, deden het nog veel beter met rendementen van respectievelijk 27% én 28%!

Bijna 30% op jaarbasis. Dat zijn indrukwekkende cijfers.

Zelfs vanuit historisch perspectief was 2021 een vrij uitzonderlijk beursjaar.

In deze eeuw waren er maar 2 beursjaren die het beter deden (2013 & 2019).

De vraag die nu iedere belegger bezighoudt:

Wat geeft 2022?

Die vraag houdt ons momenteel ook meer bezig dan andere jaren. In de voorbije jaren waren we relatief zeker van onze positieve vooruitzichten, na de ‘dip’ van 2018.

Dit jaar wordt anders. Er is een nieuwe factor in het spel: inflatie.

Daar heeft de markt in de voorbije decennia amper last van gehad, maar in 2021 schoot de inflatie plots hard omhoog. Tot niveaus niet meer gezien sinds de jaren ’80!

Je voelt meteen dat de meeste actoren, met name de centrale banken, niet goed weten wat gedaan.

Hun doelstelling was immers (voor lange tijd) het creëren van een bovengemiddelde inflatie. Nu we een bovengemiddelde inflatie zien, krijgen ze het plots toch weer erg benauwd.

Men weet immers; eens de inflatiegeest uit de fles, krijg je hem er niet zomaar terug in.

Centrale bankiers, met op kop de Federal Reserve, hebben hun soepele houding in de voorbije maanden omgebogen naar een strenge toon.

Met de nadruk op ‘toon’, want voorlopig blijft het bij praatjes.

Ze gaan hun monetaire assistentie drastisch terugschroeven door het opkoopprogramma te elimineren en de rente tot maar liefst 3x te verhogen in het geval van de Federal Reserve.

Dit jaar nog!

Stoere praat, die al heel wat beleggers deed schrikken.

Met name de gasten die met hefboom (margin debt) in de markt zitten.

Hierboven ziet u dat de ‘margin debt’ in het afgelopen jaar in de hoogste versnelling schoot, en dat was wellicht wat te veel van het goede.

Voor een dergelijke piek moeten we alweer terug naar de periode van de technologiebubbel.

In het verleden kwam de margin debt na een piek, meestal even snel terug naar beneden, wat dan telkens mee aan de basis lag van een historische beurscrash.

Een beurscrash zien we nog niet meteen gebeuren, maar een wispelturige correctieve periode is niet uitgesloten.

Temeer omdat we eveneens zien dat beleggers vol in aandelen zijn gestapt in het afgelopen jaar.

De bovenstaande grafiek laat weinig aan de verbeelding over. De instroom van kapitaal naar aandelenfondsen was historisch gezien nog nooit zo groot.

En toegegeven, met de geldcreatie van de centrale banken zijn dit soort nominale grafieken natuurlijk erg relatief. Maar deze grafiek gaat een keertje pieken, en terug dalen.

Dat wil daarom nog niet meteen zeggen dat de beurs direct gaat crashen, zoals u eveneens uit de grafiek zou kunnen destilleren, maar het zet in ieder geval aan tot enig realisme.

Bovendien zagen we veel meer verkopen van insiders in het afgelopen jaar.

Op de voorgaande grafiek zagen we vanaf Q4 van 2020 een verhoogde activiteit in verkopen van insiders in vergelijking met het verleden.

Ok, de verkopen van insiders zijn nooit helemaal te herleiden naar aanstaande problemen in de markt. Maar een verhoogde activiteit van deze personen, noopt andermaal tot alertheid.

Dit zijn toch de mensen die het dichtst bij het figuurlijke vuur zitten.

Bovendien hebben we insiders sinds de coronacrash niet meer uitbundig zien kopen. Ook dit stemt tot nadenken.

Dat hebben we in de voorbije weken dan ook veelvuldig gedaan. Veel meer dan andere jaren: nadenken. Want het beeld is minder duidelijk dan voorheen.

Toch zijn we van oordeel dat we niet voor een zware correctie staan.

Hier is waarom…

Op de eerste plaats verwachten we dat de inflatiecijfers zullen afnemen in de komende periode. De vergelijkingsbasis is immers groot… en neemt toe!

In de afgelopen periode kwam het inflatieniveau in de VS uit op bijna 7%. Dat is een jaar-op-jaar stijging van de prijsindex voor de maand december.

Uit de bovenstaande grafiek is te zien dat de versnelling van de inflatie begon in Q1 van 2021.

Dus als de inflatie hoog wil blijven, dan moet je vanaf Q2 in 2022 wel heel hoge prijsstijgingen krijgen om dit percentage op peil te houden.

Eerlijk gezegd, we zagen een stevige prijsstijging in het voorbije jaar, maar we kregen niet de indruk dat dit proces doorzette in de afgelopen periode.

Dit is natuurlijk nefast voor de ontwikkeling van inflatie. Want de versnelling moet wel aanhouden.

We krijgen toch de idee dat de consumptiedrift onder de bevolking op z’n einde loopt, en de mensen terugplooien op hun oorspronkelijke bestedingspatroon.

Uiteraard, dit zijn onze aannames. Als de cijfers straks een ander beeld laten zien, richting de tweede helft van 2022, dan ziet het er minder florissant uit.

Maar nogmaals, we zijn niet zo grimmig als heel wat beleggers vandaag.

Vooral ook omdat de huidige data en bijhorende tegenvallende projecties al voor een belangrijk deel in de koersen verwerkt zit.

Als we kijken naar de interne slachtpartij in de technologiesector in de afgelopen weken, dan zegt dit voor ons meer dan voldoende.

Samengevat: we zijn niet negatief over 2022.

Maar een uitgesproken recordjaar zoals 2021 wordt eveneens moeilijk.

We denken eerder dat we per saldo een saai beursjaar tegemoet gaan qua uitslagen. We zien de markten ergens ‘stabiliseren’ tussen 5 tot 10 procent voor het jaar. Zeg maar een gemiddeld beursjaar.

Tja, het mag ook eens, een normaal jaar. 🙂

Toch willen we er een belangrijke kanttekening bij maken.

Saai in de uitslag, maar niet in het verloop.

We vermoeden dat 2022 wel eens een jaar van vele schokken en stoten kan worden.

Met name de eerste jaarhelft kan een volatiel verloop krijgen.

Als onze aannames immers kloppen, dan gaat er in de komende maanden heel wat tegenstrijdige data naar buiten komen.

Dit kan het effect van een emotionele achtbaan krijgen. Met alle gevolgen van dien voor de koersuitslagen.

In feite hebben we in de tweede helft van 2021 hier al een voorproefje van gehad.

Hieronder staan de maanduitslagen van de S&P 500 opgesomd sinds de zomer:

  • Augustus 2021: +2,90%
  • September 2021: -4,76%
  • Oktober 2021: +6,91%
  • November 2021: -0,83%
  • December 2021: +3,37%

Hevige schokken, zoals u ziet.

We denken dat het bovenstaande beeld kan aanhouden in de eerste helft van 2022.

Bijvoorbeeld: januari kan erg tegenvallen, om vervolgens een mooie februari en maart te printen, waarna het sentiment weer in elkaar kan zakken met enkele uitgesproken negatieve maanden.

Let wel, dit is slechts een voorbeeld.

Maar we willen ermee laten zien hoe een volatiel beursparcours er kan uitzien. Met per saldo geen uitsproken stijging of daling van de markt na een grillige periode.

In de zomer van 2022 verwachten we dat het volatiele klimaat op z’n laatste benen loopt, en zal overgaan in een rustig najaar. Tegen de meeste verwachtingen in. Om te eindigen met een positief resultaat voor geheel 2022.

Saai. Maar ook saai vinden we prima.

Want u weet het inmiddels wel: de markten doen, wat ze zullen doen. En meestal doen ze iets volledig anders dan waar de massa op rekent.

We herhalen: de markten zijn er niet voor u. Handel ernaar!

Dat doen wij ook. Wij verwachten immers dat bepaalde sectoren het verschil kunnen maken voor beleggers in 2022.

We kijken dan vooral technologie en energie.

Twee superbelangrijke factoren in ons bestaan.

Voor wat die laatste betreft, staren we ons niet blind op bepaalde stromingen in de gemeenschap, maar kijken we simpelweg naar de vraag- en aanbodstructuur.

Die van olie blijft er zeer aantrekkelijk uitzien, ook al denkt iedereen dat het einde van het olietijdperk in zicht is.

We hebben slecht nieuws voor wie dit denkt: olie zal nog vele generaties deel blijven uitmaken van onze economie.

De dagelijkse vraag naar olie zit immers alweer op het niveau van voor de coronacrisis. En die neemt in de komende jaren enkel nog verder toe richting nieuwe records!

Momenteel zit onze dagelijkse vraag naar olie op 97 miljoen vaten. En de verwachtingen zijn dat dit in de komende jaren kan oplopen tot 110 miljoen (!) vaten per dag.

Hier tegenover staat dat de dagelijkse productie van olie nog helemaal niet op hetzelfde peil zit als voor de coronacrisis.

Sterker nog, we zitten er nog steeds 7% tot 8% onder het topniveau!

Met een dagelijkse mondiale olieproductie van 77 miljoen vaten, kom je momenteel circa 20 miljoen vaten olie tekort.

Iedere dag opnieuw!

We kunnen u verzekeren: dat is héél veel.

We kunnen ons zelfs niet veel periodes uit de geschiedenis voor de geest halen waarin dit tekort dermate hoog was, gedurende een dermate lange periode.

Want inmiddels spreken we toch alweer over dik 6 maanden aan structureel tekort in de oliemarkt.

De grootste landen, waaronder Amerika en China, spreken momenteel volop hun strategische reserves aan, maar die aanpak duurt ook maar z’n tijd.

We verwachten dat in de komende maanden de olieprijs, onder druk van de imbalans in de oliemarkt, verder zal toenemen, waardoor meer producenten hun productie gaan opschroeven wat in een latere fase dan weer wat druk van de oliemarkt kan gaan afnemen.

Maar voor nu zien we olie als een van de beste opties voor beleggers in 2022.

Dit gaan de heren van het Grondstoffen Rapport maximaal uitspelen voor hun abonnees.

Ze starten het nieuwe jaar meteen een gloednieuwe OLIE KOOPTIP.

Dit Amerikaanse olie- en gasbedrijf behoort zeker niet tot de grootste bedrijven in de sector, maar heeft wel een unieke portefeuille aan activa, die inmiddels dermate zijn gefinetuned dat ze de goedkoopste olie produceren in het hele noordelijk halfrond.

Want wie vandaag olie kan ophalen voor minder dan 15 dollar/vat, en het weer kan verkopen aan 65 dollar/vat (en meer), die zit letterlijk op vloeibaar goud.

Het is dan ook niet voor niets dat de beurskoers van dit aandeel vlak voor een grote uitbraak staat, terwijl de rest van de sector nog richting zoekt.

Kijk maar zelf, de blauwe lijn (nieuwe kooptip) drukt tegen het plafond op de grafiek, terwijl de sector van olie- en gasbedrijven (XOP) helemaal terugviel naar de nullijn.

Enfin, u snapt het plaatje wel.

Nu de olieprijs rond 75 dollar/vat circuleert en mogelijk nog hogere regionen gaat opzoeken, voorzien de analisten van het Grondstoffen Rapport een absolute hefboom op de olieprijs te hebben gevonden met dit nieuwe aandeel.

Ontdek hun nieuwste aanwinst in het Grondstoffen Rapport. Publicatie op maandagochtend!

Wees er als eerste bij:

ONTVANG OLIE KOOPTIPS

Slim Beleggen heeft nog een mededeling:

Beste belegger, Stop! Laat alles vallen… Want we hebben fantastisch nieuws voor u op deze eerste maandag van 2022.

Een fire sale van de VIP 2021 actie!

Heel wat lezers lieten ons in de voorbije weken weten dat ze graag VIP wilden worden, maar geen interesse hadden in een (extra) Apple toestel. Wel, voor iedereen die alsnog wil VIP’en, is dit de ultieme kans. Geen gelikte promopagina’s of andere toeters & bellen. Maar simpelweg de maximale korting Tot -80%!

Slim Beleggen kent diverse afdelingen:

 

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Nico PantelisSamengevat: we zijn niet negatief over 2022