Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 10/01/2022

Bij de afsluiting van het jaar 2021 werd vorige week de hoop gevestigd op de stieren die de kans kregen om een krachtig begin van het jaar te bewerkstelligen met een doorbraak van het 50 d. MA.

Die hoop werd echter al direct op maandag de grond in geboord, het 50 d. MA werd wel aangetikt maar daarna gingen de valluiken open en werd afstand genomen van het MA. De zilverprijs werd weer beneden de $23 gedrukt zodat de kans op een snelle doorbraak verkeken was.

Op dinsdag en woensdag probeerden de stieren vervolgens het verloren terrein goed te maken en slaagden zij erin om de zilverkoers weer terug te brengen in de buurt van het MA (woensdag) maar tot een serieuze aanval op het MA kwam het niet.

Deze ‘slappe’ houding of beter gezegd onmacht van de stieren nodigde de beren op donderdag uit om een forse aanval te plaatsen. De zilverprijs werd onder vuur genomen en met een stijgend volume werd de koers steeds lager gedrukt richting de $22. Het slot na deze aanval kwam wel iets boven het laagste punt van de dag tot stand maar de enorme dreun was uitgedeeld.

De fikse koersval van donderdag deed vrezen voor de vrijdag, zou de $22 alsnog sneuvelen en zou dan de bodem van $21.41 weer in zicht gaan komen? Na de opening op vrijdag leek dat scenario mogelijk toen de beren de zilverprijs opnieuw in het rood wisten te duwen en er beneden de $22 werd gekeken. Gaandeweg de dag wisten de stieren zich bijeen te rapen en de negatieve stand terug te draaien naar voorzichtig positief. Richting het eind van de handelsdag kwam er vervolgens steeds meer animo tevoorschijn zodat de zilverprijs uiteindelijk slechts minimaal beneden het hoogste punt van de dag wist af te sluiten, ruim boven de $22-grens.

De eerste week van 2022 werd een teleurstelling, in plaats van een doorbraak van het 50 d. MA werd er een stap terug gedaan. Hopelijk kunnen de stieren deze valse start komende week wegwerken.

Ook in de € dag-grafiek zien we een daling vanaf het 50 d. MA voorbij komen, echter het verschil is dat hier wel eerst een doorbraak van het 50 d. MA te noteren viel. Op maandag wisten de stieren hier door het 50 d. MA te breken maar konden zij de doorbraak uiteindelijk niet vasthouden. Net als in de $ dag-grafiek werd ook hier de terugtocht aanvaard en zakte de € zilverkoers op donderdag ver weg om op vrijdag iets te herstellen.

Deze stap terug kan ook hier tot een hogere bodem leiden maar dan moeten de stieren vanaf maandag wel beter voor de dag gaan komen.

 

In de langere termijn grafiek zag het beeld er voor de start van het nieuwe jaar vrij positief uit. Er konden koopsignalen ontstaan indien een doorbraak van het 50 d. MA en de weerstandzone rond $24 gerealiseerd zou kunnen worden. Zoals we hierboven al zagen is het zover niet gekomen.

In plaats van een uitbraak boven het 50 d. MA zakte de zilverprijs weer terug tot zelfs beneden de weerstandzone, lager dan waar het zich bevond. De candle van donderdag tikte de steunzone weer aan die gelukkig zijn werk deed en de zilverprijs op vrijdag liet opveren tot $22.41. De candles op de bovenste steunlijn kunnen het begin zijn van een hogere bodem maar dan zal er maandag direct een mooi vervolg gegeven moeten worden met een opvolgende zwarte candle.

Door de 2 forse rode candles van afgelopen week heeft de technische gesteldheid een nieuwe knauw gekregen en is de positieve flow weggeëbd:

 • De RSI is weer beneden de 50 gevallen en zal nu een bodem moeten maken gevolgd door een hernieuwde doorbraak naar positief trendgebied
 • De Verkoopkracht heeft geen koopsignaal toegestaan en is weer opgeklommen
 • De MACD is niet door de 0 lijn kunnen breken maar heeft een topje gemaakt en dreigt nu weer beneden de signaallijn te vallen
 • De Geldinstroom is vanaf het niveau van vorige week weer teruggevallen tot op de 50. Deze 50 zal moeten houden om een verkoopsignaal te voorkomen
 • Het Sentiment/Momentum is vanuit extreem positief trendgebied teruggevallen tot beneden de 50 waarmee een verkoopsignaal werd afgegeven

Aan de hoge verwachtingen van vorige week werd niet voldaan en de taak voor de stieren is er in de 2 de week van januari niet makkelijker op geworden. De steunzone zal het moeten houden en daarna zal de zilverprijs opnieuw boven de weerstandzone getild moeten worden.

 

In de Bollinger Bandengrafiek leken de stieren voor afgelopen week een makkelijke opgave te krijgen, het ‘enige’ dat ze hoefden/moesten doen is de druk er vol op houden zodat de bovenste band als leidraad zou kunnen fungeren.

Die opdracht werd maar heel even vervuld waarna de koers al snel terugviel vanaf de bovenste band.

De zilverprijs wed teruggeduwd richting de midden-band die eerst goed standhield maar vervolgens toch moest capituleren door de candle van donderdag. De $22 grens heeft (voorlopig) een val tot de onderste band weten te voorkomen zodat een snel herstel tot boven de midden-band mogelijk is.

Maar dan zullen de stieren wel beter voor de dag moeten komen dan in de eerste week van januari.

 

Ook in de slotstandengrafiek was sprake van een teleurstellende ontwikkeling. In plaats van een definitieve doorbraak van de $23 zone viel de koers terug tot beneden de weerstandzone en tikte de koers de steunlijn net boven de $22 weer aan.

Deze ontwikkeling was niet alleen niet verwacht maar vooral ongewenst omdat de nu ontstane lagere top zou kunnen leiden tot een aanval op de dubbele bodem. De stieren krijgen nu de zeer belangrijke opdracht mee om een doorbraak van de steunlijn te voorkomen. Zij zullen de zilverprijs weer terug boven de $23 zone moeten zetten.

 

In de weekgrafiek was de verwachting dat de stieren in staat moesten zijn om het 17 w. MA achter zich te laten zodat er een mooie opvolgende zwarte candle zou ontstaan. Die verwachting bleek ijdele hoop te zijn. In plaats van een mooie zwarte candle kwam er een relatief grote rode candle uit de bus die de stieren een fikse dreun verkocht en waarmee weer aanzienlijk afstand werd genomen van het 17 w. MA.

Nu er geen doorbraak van het 17 w. MA is gerealiseerd gaan de alarmlichten weer op oranje en wordt het alle hens aan dek voor de stieren. De technische gesteldheid die nog steeds niet in het voordeel van de stieren was gedraaid is nu weer wat verslechterd:

 • De RSI is weer wat verder weggezakt beneden de 50. De stieren moeten ervoor waken dat er nu geen lagere top ontstaat
 • De MACD staat nog steeds beneden de signaallijn in negatief trendgebied
 • De Geldinstroom is weliswaar slechts zeer licht gezakt maar staat wel nog steeds beneden de 50 in negatief trendgebied

De stieren hebben het zichzelf niet makkelijk gemaakt door slap aan het nieuwe jaar te beginnen. Zij zullen komende week uit een ander vaatje moeten tappen om een dreigende daling beneden de $21.41 te voorkomen.

 

Het beeld in de € weekgrafiek zag er vorige week beter uit dan in de $ weekgrafiek, het 17 w. MA was hier al doorbroken en het zag er naar uit dat er nog wel wat meer in het vat zat. Een aanval op het 34 w. MA leek zeker tot de mogelijkheden te behoren.

Ook hier draaide het uit op een teleurstelling, er rolde geen zwarte candle maar een rode rolde uit de bus. Een candle die bovendien de koers weer terugbracht beneden het 17 w. MA, de uitbraak werd teruggedraaid en de stieren zijn min of meer terug bij af. De positieve ontwikkelingen in de technische gesteldheid van vorige week werden een halt toe geroepen.

 • De RSI, die mooi op weg leek naar de 50 is weer naar beneden gedraaid
 • De MACD die zijwaarts bewoog lijkt zich nu klaar te maken voor een daling
 • Het Sentiment/Momentum dat richting de 50 bewoog heeft een topje gemaakt en dreigt nu weer beneden de signaallijn te vallen

Net als in de $ weekgrafiek krijgen de stieren hier een zware opgave, het opnieuw veroveren van het 17 w. MA.

 

De ontwikkelingen in de $-€ verhouding zagen er de laatste weken van 2021 niet verkeerd uit.

De overspannen situatie in de technische gesteldheid van de grafiek lijkt door middel van een min of meer zijwaartse consolidatie te worden afgebouwd. Zodat de volgende opmerking werd gemaakt :

“ Indien de stieren erin slagen om de koers rond het huidige gebied te houden mag dat zeker een prestatie genoemd worden en opent dat de deur voor een fors verder herstel van de $ in de eerste helft van 2022, dan zou de 0.94 weleens halverwege het jaar bereikt kunnen worden “

De stieren zijn vastbesloten om de grafiek inderdaad via een consolidatie te laten afkoelen. De candle van afgelopen week vertoont een interessant verloop. Na de opening op het slot van vorige week, 0.879, grepen de stieren de macht en stuwden de koers op tot 0.887, licht boven de weerstandzone. Op dat punt kwamen de beren toch weer in actie en ging de gehele koerswinst verloren om de week uiteindelijk af te sluiten op 0.88, nipt boven het slot van vorige week.

De zwarte candle die zo ontstond houdt de koers in de weerstandzone en voedt de zijwaartse consolidatie waardoor de (over)verhitte technische situatie inmiddels een stuk is afgebouwd.

 • De RSI lijkt nu een bodem te willen maken rond het 61 niveau
 • De MACD is iets gedaald maar blijft nog altijd boven de signaallijn
 • Het Sentiment/Momentum is verder teruggezakt uit extreem gebied en heeft nog wat dalingspotentieel over voordat negatief gebied wordt bereikt

De consolidatie lijkt de vorm van een vlagpatroon aan te nemen hetgeen een positieve ontwikkeling is, met een potentieel koersdoel (na een uitbraak uit de vlag) van rond het 0.95.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver