Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 24/01/2022

Vorige week werd de update van de dag-grafiek afgesloten met de volgende opmerking:

‘ Het 50 d. MA blijkt voor beide partijen een belangrijke horde te zijn. Als de stieren er in slagen een succesvolle doorbraak te plaatsen zou er een versnelling in de stijging kunnen optreden zodat het 200 d. MA weleens zeer snel bereikt zou kunnen worden’.

Afgelopen maandag was er geen handel i.v.m. een feestdag in de VS, Martin Luther King Day, zodat de stieren een dag extra hadden om een goed strijdplan te bedenken om het 50 d. MA te breken. Op dinsdag bleek dat ze die extra tijd zeer goed hadden besteed. Na een wat voorzichtige opening werd ten strijde getrokken en werd het 50 d. MA met fors geweld doorbroken. Met een omzet die boven het gemiddelde uitkwam werden de beren aan de kant geschoven en ruim boven het MA afgesloten.

Omdat één zwaluw nog geen zomer maakt werd belangstellend naar de opening en handel op woensdag gekeken. Op woensdag werd een tweede zwaluw de lucht in gejaagd. Met een omzet die weer ruim boven het gemiddelde lag werd een flinke stap omhoog gezet, na het breken van het 50 d. MA werd nu de $24 aangevallen en heroverd. De doorbraak van het 50 d. MA zorgde inderdaad voor de verwachte versnelling van de stijging. Op donderdag bleek de koek nog niet op te zijn. Na opening van de handel schoten de stieren opnieuw uit de startblokken en werd zoals vorige week aangegeven het 200 d. MA bereikt en zelfs gebroken. Na een topje op $24.76 werd de dag uiteindelijk afgesloten op $24.72 nipt boven het MA.

In drie dagen tijd werden zo het 50 d. MA en het 200 d. MA aangevallen en heroverd maar die voortvarendheid was de beren toch iets te gortig. Aangezien het 200 d. MA nog belangrijker is dan het 50 d. MA werden de messen geslepen. De forse opmars vanaf de $22.92 werd een halt toegeroepen en de koers werd op vrijdag teruggeduwd beneden het 200 d. MA.

Komende week wordt de week van de waarheid voor de stieren, kunnen zij het 200 d. MA breken, met als signaal dat de correctie over is, of weten de beren roet in het eten te gooien?

Net als in de $ dag-grafiek werd ook in de € dag-grafiek het 50 d. MA gebroken waarna met rasse schreden het 200 d. MA werd opgezocht. Omdat het 50 en 200 d. MA hier een stuk dichter bij elkaar liggen konden de stieren het 200 d. MA op woensdag al doorbreken waarna er op donderdag meteen afstand van werd genomen.

De rode candle van vrijdag zou kunnen leiden tot een terug-test van de doorbraak maar vooralsnog lijken de stieren hen stempel te hebben gedrukt en het strijdbeeld te gaan bepalen.

 

In de langere termijngrafiek werd vorige week eveneens aangegeven dat een definitieve doorbraak van het 50 d. MA opnieuw op tafel lag en dat het aan de stieren was om daar werk van te maken.

De stieren hebben zich van het beste kant laten zien, de uitdaging werd niet alleen opgepakt maar vervolgens perfect uitgevoerd. De grafiek laat zien dat $23 weerstandzone eindelijk werd verlaten en de volgende weerstandzone werd zonder veel tegensputteren veroverd. De opmars werd een halt toe geroepen bij het 200 d. MA, een zeer lastig maar zeer belangrijk obstakel om te overwinnen. Een valide doorbraak hiervan zal ongetwijfeld veel lange termijn beleggers opmerkzaam maken en deze over de beleggingsstreep trekken zodat de $26.50 en $28 weer op de routeplanning komen.

In de technische gesteldheid zijn veel signalen op groen gesprongen zodat een verdere opmars van hieruit wordt gesteund.

 • De RSI heeft net beneden de 70 een topje gemaakt maar bevindt zich nu wel ruim in positief trendgebied
 • De Koopkracht heeft de strijd in haar voordeel beslecht en staat ruim positief
 • De MACD is door de 0 lijn gebroken naar positief trendgebied en lijkt verder te gaan klimmen
 • De Geldinstroom staat ruim boven de 50 in positief gebied maar maakt nu wel een lagere top bij een hogere koerstop, negatieve divergentie, dus waakzaamheid is geboden
 • Het Sentiment/Momentum bevindt zich in extreem positief gebied op 93.89 zodat een consolidatie of correctie op de loer ligt

Het objectieve beeld lijkt een verdere opmars en dus doorbraak van het 200 d. MA te steunen zodat de beren zich klaar kunnen maken voor een nieuw fors gevecht aan het begin van komende week.

In de Bollinger Bandengrafiek werd vorige week gespeculeerd op een vasthoudend positief sentiment zodat de bovenste band kon worden opgeduwd.

De voortzetting van het sentiment kwam er inderdaad en de bovenste band werd vrijwel kaarsrecht de lucht in geduwd. Een loodrechte stijging kan niet onbeperkt voortduren zodat rode candle van vrijdag een logisch gevolg was. Met die candle is de koers weer binnen de banden gekomen zodat na een kleine adempauze een nieuwe duwpoging kan starten. De midden-band heeft een sterkere stijgingshoek aangenomen zodat een potentiële steunlijn steeds dichterbij komt te liggen.

Voor komende week wordt per saldo een verdere stijging verwacht, al dan niet na een adempauze.

 

In de slotstandengrafiek werd vorige week aangegeven dat de stieren de onderste lijn van de zone rond de $23 als steun moesten gebruiken voor een nieuwe uitbraakpoging en dat hebben ze tot in de puntjes uitgevoerd. In een rechte lijn werd de zone verlaten waarna de volgende zone op $24 snel werd doorsneden.

De zone rond de $ 24 zal nu bij een terugval steun moeten bieden en als platform dienst moeten doen voor een aanval op de lijn net boven de $25. Deze lijn kan waarschijnlijk eenvoudig gebroken worden zodat de zware weerstandzone vanaf de $26 snel in zicht kan komen. Eenmaal hierboven gekomen ligt de weg open naar de toppen rond $28.

In de weekgrafiek werd voor de afgelopen week van de stieren een doorbraak van het 17 w. MA verwacht zodat de technische gesteldheid positief zou kunnen draaien.

Die verwachting bleek niet tegen dovemansoren gericht te zijn. Niet alleen werd het 17 w. MA gebroken maar de zilverkoers stoomde meteen door tot aan het 34 w. MA dat op slotbasis eveneens werd gebroken. De stieren slaagden er dus in om een reuzenstap omhoog te zetten waarmee ze 2 vliegen in één klap konden slaan. Of die 2-de vlieg zich zonder slag of stoot gewonnen zal geven is niet zeer waarschijnlijk maar de eerste klap zal hopelijk een daalder waard kunnen zijn.

De uitwerking in de technische gesteldheid mag er in elk geval al zijn:

 • De RSI is eindelijk weer door de 50 kunnen breken naar positief trendgebied en zal zich nu verder moeten opwerken
 • De MACD is door de signaallijn gebroken en heeft daarmee een koopsignaal afgegeven, nu zal deze richting de 0 lijn moeten gaan stijgen
 • De Geldinstroom is door de 50 gebroken naar positief gebied, een verdere stijging zal de zilverkoers een opwaartse boost geven

De stieren zullen nu niet alleen het 34 w. MA moeten houden en verdedigen maar de doorbraak verder moeten uitbouwen om zo de beren te ontmoedigen.

Net als in de $ weekgrafiek kregen de stieren in de € weekgrafiek afgelopen week een herkansing om het 17 w. MA te doorbreken. Deze herkansing werd met beide handen aangegrepen en de stap omhoog werd met het nodige enthousiasme uitgevoerd. Het 17 w. MA werd gebroken en ook het

34 w. MA werd met een flinke stap voorbij gestreefd.

Door de positieve ontwikkelingen deze week viel het slot ruim boven het 34 w. MA te noteren zodat er een zeer belangrijk koopsignaal werd afgegeven aan de € zilverbeleggers. Komende week zullen de stieren ook hier aan de geloofwaardigheid van de doorbraak moeten werken door de koers niet alleen boven het MA te houden maar de doorbraak verder uit te bouwen.

Vanuit de technische gesteldheid zal er meer steun komen als de week positief wordt begonnen, de eerste koopsignalen dienen zich nu aan:

 • De RSI is door de 50 gebroken en bevindt zich nu in positief trendgebied een verdere opbouw dient nu te gebeuren
 • De MACD is omhoog gekruld door de signaallijn en gaat nu onderweg naar de 0 lijn
 • Het Sentiment/Momentum is weer boven de signaallijn geklommen en heeft het 50 niveau nu binnen bereik

Het komende doel voor de stieren wordt nu de top op €22.59 van november vorig jaar.

In de $-€ grafiek van vorige week kwam het aangehaalde vlagpatroon onder zware druk te liggen doordat de beren de candle beneden de vlag wisten te drukken. De stieren konden het slot gelukkig binnen het patroon houden maar een serieus waarschuwingsschot was gegeven. De stieren moesten deze week actie ondernemen om het patroon in leven te houden.

De stieren deden wat van hun werd verwacht, niet alleen ondernamen ze actie maar die actie was zelfs zodanig dat de candle van afgelopen week de bovenzijde van het vlagpatroon aantikte en het slot van candle weer in de weerstandzone terecht kwam. Het vlagpatroon is dus nog intact en nu zullen de stieren de volgende stap moeten zetten door boven de vlag uit te breken om zo het koersdoel te activeren rond 0.95. De technische gesteldheid is nog steeds in correctiemodus in een opgaande trend maar er lijken de eerste signalen van bodemvorming te ontstaan.

 • De RSI is wat opgeveerd waardoor er een potentiële bodem boven de 50 in de maak lijkt
 • De MACD is nu beneden de signaallijn gevallen zodat de correctiemodus hier pas begint
 • Het Sentiment/momentum dat op weg leek naar de 50 lijkt aan een bodempoging te zijn begonnen

Komende week wordt opnieuw een belangrijke voor de stieren. Weten zij de koers nog binnen de vlag te houden of nemen de beren toch weer het voortouw?

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver