Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 18/04/2022

Vorige week had het er alle schijn van dat de strijd om het 50 d. MA in het voordeel van de stieren was uitgevallen zodat de volgende opmerking werd gemaakt:

“De strijd om het behoud van het 50 d. MA zou nu weleens gestreden kunnen zijn, indien dit het geval is zou er vanaf maandag een mooi vervolg omhoog moeten komen”      

Met een paasweekend voor de boeg en slechts 4 handelsdagen tot hun beschikking, moesten de stieren meteen vanaf maandag gas geven om de uitgesproken verwachting te kunnen waarmaken.

De maandag begon eigenlijk vrij rustig met een opening die wat hoger uitpakte dan het slot van de vorige week vrijdag. Na de opening ontstond er wat druk van de beren maar die werd gemakkelijk gepareerd, vervolgens sloeg de vlam in de pan en werd de zilverprijs in rap tempo omhoog gestuurd tot ruim boven de $25.50. Net zo snel als de stijging werd opgezet zakte deze echter ook weer in elkaar zodat aan het einde van de rit slechts een zeer geringe winst te noteren viel.

Waar normaal gesproken een mislukte stijgingspoging tot teleurstelling zou leiden was de beweging van maandag blijkbaar aanleiding om er nog een extra schepje bovenop te doen. Het scenario van maandag leek zich op dinsdag te herhalen, er werd weer hoger geopend waarna de tegenaanval van de beren opnieuw werd gepareerd. De opvolgende stijging bracht de zilverprijs nu tot ruim boven het hoogste punt van maandag. De stieren wisten de terreinwinst nu wel vast te houden zodat eindelijk weer boven de $25.50 kon worden afgesloten.

De positieve instelling van dinsdag werd op woensdag voortgezet. Na een licht lagere opening werd de opmars weer snel opgepakt en kon de zilverprijs opklimmen tot boven de $26. Na deze stijging van drie dagen werd het tijd voor een rustdag zodat de beren op donderdag hun gezicht konden laten zien. De meeste handel (start en slot) vond plaats binnen de candle van woensdag waarna de week uiteindelijk werd afgesloten op $25.70.

Positief aan het verloop van afgelopen week is dat de stijgingsdagen werden begeleid door forse omzetten terwijl de daling gepaard ging met een stuk lagere omzet. Dit opent perspectief voor een mooi begin van komende week.

In de € dag-grafiek is een identiek beeld te zien, een forse stijging die wordt afgesloten met een adempauze, een pas-op-de-plaats-dag.

Gezien de algehele situatie wordt voor beide grafieken komende week een verdere stijging verwacht waarbij het doel van $ grafiek rond de $27 ligt en dat van de € grafiek rond de €24.70 uitkomt.

 

In de wat langere termijn grafiek werd vorige week aandachtig naar het dalend wigpatroon gekeken.

´Zolang als de stieren de zilverprijs boven het 50 d. MA weten te houden zijn de kansen voor een uitbraak uit de dalende wig aanwezig. Indien de stieren positief aan de komende week kunnen beginnen zullen er diverse koopsignaaltjes ontstaan in de technische gesteldheid’.

De stieren hebben zich mooi aan het gewenste scenario gehouden, de week werd positief begonnen zodat de koopsignaaltjes hun werk in de grafiek konden verrichten. Op maandag werd de uitbraak-poging uit de wig door de beren nog verijdeld maar op dinsdag was het dan toch raak. De uitbraak betekende ook meteen een doorbraak van de weerstandlijn op $25 en daarna zelfs die op €25.50. Tijdens de rode donderdag lukte het de stieren om de weerstandlijn op $25.50 te houden zodat deze komende week hopelijk kan wijzigen in een steunlijn.

De afgelopen week heeft de technische gesteldheid veel goeds gedaan:

 • De RSI staat weer boven de 50 en heeft een koopsignaal afgegeven
 • De Koopkracht heeft de verkoopkracht gepasseerd, een koopsignaal
 • De MACD heeft een bodem gemaakt en is weer terug boven de 0 lijn, een koopsignaal
 • De Geldinstroom is gestegen tot boven de 50, een koopsignaal, maar zal nu wel moeten doortrekken om een koersstijging verder te kunnen ondersteunen
 • Het Sentiment/Momentum is doorgestegen tot in extreem positief gebied (koopsignaal)

In de technische gesteldheid staan nu alle seinen weer op groen zodat de uitbraak wordt ondersteund. Indien de stieren de voormalige weerstand op $25.50 kunnen omturnen in een steun kan daar een nieuwe basis gevormd worden voor een verdere stijging richting het koersdoel van de uitbraak uit de wig, het $27.50 niveau.

In de Bollinger Bandengrafiek kregen de stieren de opdracht om de midden-band te heroveren zodat de zilverprijs uit de negatieve spiraal zou kunnen geraken.

De stieren namen de opdracht ter harte en probeerden hieraan op maandag direct gevolg te geven. De doorbraak was fors maar de beren wisten nagenoeg alle terreinwinst terug te draaien zodat de stieren op dinsdag opnieuw aan de bak moesten. Nu lukte de doorbraak wel en werd zelfs de bovenste band meteen bereikt en onder druk gezet. De stieren zullen de druk er nu op moeten houden zodat langs deze band omhoog bewogen kan worden.

 

Ook in de slotstandengrafiek werd vorige week gekeken naar het wigpatroon waarbij werd opgemerkt dat de kans op een uitbraak vrij groot was. Die inschatting bleek niet verkeerd te zijn, afgelopen week volgde inderdaad de uitbraak uit de wig.

Met de doorbraak van de weerstandlijn net beneden de $25,50 en de aanval op de volgende lijn rond de $26,50 lijken de stieren in stelling te zijn gebracht voor een stijging richting de weerstand zone en top op $27. Om de beren alle wind uit te zeilen te nemen zullen de stieren begin komende week de weerstandlijn beneden de $26 direct moeten veroveren. Indien dit namelijk te lang duurt zullen de beren steeds meer vertrouwen kunnen krijgen om de zilverprijs terug te kunnen dringen naar de wig.

In de weekgrafiek ontstond er vorige week toch voldoende vertrouwen in het ontstaan van een zwarte candle, een candle die het liefst boven die van 2 weken geleden zou uitkomen.

De grafiek laat zien dat we kregen wat werd gehoopt, een zwarte candle waarvan de upper shadow en een klein deeltje van de body boven de rode candle van 2 weken geleden ligt. De Golden Cross tussen het 17 en 34 w. MA wierp dus ook de afgelopen week nog zijn vruchten af. Nu we die zwarte candle hebben gekregen zullen de stieren meteen moeten doorzetten om aan alle twijfel een einde te maken. Ze krijgen in elk geval genoeg steun vanuit de technische gesteldheid

 • De RSI is verder gestegen en staat nu op 55.97 al wat comfortabeler boven de 50
 • De MACD is nog wat verder geklommen en draait nu weer naar boven, weg van de signaallijn
 • De Geldinstroom laat geen duidelijk beeld zien (is nog van 8 april) maar zal normaliter eveneens naar boven zijn gedraaid

Het totale beeld wijst in de richting van een verdere stijging zodat ook voor aanstaande week een zwarte candle wordt verwacht.

 

In de € weekgrafiek heeft de valuta verhouding net als vorige week een positieve rol gespeeld. Was de stijging in de $ weekgrafiek voor zilver 3,53% in de € weekgrafiek ligt deze iets hoger op 4 %.

Gevolg hiervan is onder andere dat de zwarte candle van deze week ruim boven de rode van 2 weken uit priemt. Er werd maar nipt gesloten beneden het niveau van 6 weken geleden zodat het beeld hier nog wat krachtiger uitziet dan in de $ weekgrafiek.

Het beeld van technische situatie is door de mooie zwarte candle verder verbeterd:

 • De RSI is verder naar boven gedraaid en lijkt de stijgende trend weer te hebben ingezet
 • De MACD heeft de draai naar boven doorgezet en kan nu verder doordringen in positief trendgebied
 • Het Sentiment/Momentum heeft boven de 50 een bodem gevormd en is door de rode signaallijn gebroken, een aanvullend koopsignaal

Komend week zou een doorbraak van de €24 moeten lukken waarbij dan hopelijk op het hoogste punt sinds 2012 (boven de €24) zou kunnen worden afgesloten !

 

In de $-€ grafiek zag het er vorige week weer zeer zonnig uit, er werd een zwarte candle gevormd die de koers weer terugbracht tot boven de weerstandlijn net boven de 0.91. Die forse stap omhoog verbeterde de vooruitzichten voor de koers aanzienlijk zodat ook voor afgelopen week een zwarte candle werd verwacht die een aanval op de volgende groene lijn zou inluiden.

Ook hier stelden de stieren niet teleur en slaagden zij er inderdaad in om, niet alleen een zwarte candle te produceren, maar tevens de groene weerstandlijn net beneden de 0.93 onder vuur te nemen. De doorbraak kon (nog?) niet worden vastgehouden maar het slot van de candle vond pal tegen of op de weerstandlijn plaats.

Een doorbraak van deze lijn kan voor een versnelling zorgen richting de volgende weerstandzone, de topkoersen uit 2020. Gezien de technische toestand van de grafiek lijkt een doorbraak volgende week tot de mogelijkheden te behoren.

 • De RSI staat op het punt het dalende lijntje te doorbreken
 • De MACD heeft de stijging voortgezet en vergroot de afstand tot de signaallijn
 • Het Sentiment/Momentum is door het dalende lijntje gebroken en staar nu weer in extreem positief gebied

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver