Columns & Artikelen

Het uur van de waarheid

by Diederik Schmull on 25/04/2022

Kijk uit, want een harde landing is in zicht. De wereld zal er nooit meer uitzien, zoals vroeger. De wereld is uit elkaar gevallen in verschillende blokken. Het vertrouwen is weg. De droom van politieke en economische globalisering is voorbij. Rusland en China zijn op weg om het model van Noord-Korea na te bootsen. De economische sancties kunnen worden uitgebreid en nog heel, heel lang duren.

Een aanzienlijk lagere internationale economische groei is nu te verwachten. Een toeleveringsketen functioneert, in onzekere tijden, helemaal niet meer zo vlot. ‘Just-in-time’ leveringen zullen steeds meer worden vervangen door ‘just-in-case’ voorraadmanagement. Zelfvoorziening wordt het nieuwe wachtwoord. Zekerheid is troef!

Het is het uur ‘U’. Het staat nu te gebeuren. De vraag is, hoe houden we ons overeind. Kunnen we alles onder controle houden? De wereld heeft immers te lang een te lage rente gehad. Daarom is de wereld, met open ogen, erin getuind met veel te hoge schuldposities. Bijna iedereen loopt daarom tegen de lamp, zodra de hogere rentelasten te veel pijn doen. Er komt geen zachte landing.

 

Alles draait rond de machtige Amerikaanse Dollar. De Dollarindex (DXY), een graadmeter tegenover de belangrijkste valuta’s (zie hierboven), is in 20 jaar nog nooit zo hoog geweest. Maar die stijging gaat nog veel verder. De Dollar staat immers nog steeds lager dan in 2008 en 1985. Alles is relatief. Amerika is veel meer zelfvoorzienend in voedsel en energie dan welk ander land ook. Verder is de Amerikaanse rente veel hoger dan die van vele ontwikkelde landen. Dus in een economische en politieke wereldcrisis, is de kapitaalvlucht in Dollars niet te stuiten.

In een tijd van hoge inflatie, zijn landen met sterkere valuta’s, grote winnaars. Inflatie wordt afgeremd, als een valuta omhooggaat tegenover de valuta’s van de handelspartners. Een hogere rente kan inflatie de genadeslag geven en stuwt een valuta omhoog.

Een hogere Dollar is echter een enorm gevaar voor de rest van de wereld. De meeste wereldschuld luidt immers in Dollars, doordat Dollarobligaties het gemakkelijkst verhandelbaar zijn, terwijl de meeste landen, in tegenstelling tot Amerika, erg afhankelijk zijn van de wereldhandel. Met 5% van de wereldbevolking, bepaalt Amerika ruim 20% van alle consumentenbestedingen in de gehele wereld, vanwege haar gigantische binnenlandse markt. Slechts 12% van haar economie is afhankelijk van export tegenover 45% voor de Europese Unie.

Bovendien hebben de meeste beleggers een negatieve positie (‘short-positie’) in de Dollar, omdat zij inspelen op een eventuele Dollardaling. Maar die positie moet worden ingedekt, zodra dat niet uit dreigt te komen. Dus de komende run op de Dollar kan wel eens adembenemend worden. Deze aardverschuiving is al aan de gang, getuige de recente verrassende zwakte in de Japanse Yen en de Chinese Renminbi. Die zwakte staat pas in de kinderschoenen! China heeft immers een ‘no-limits-partnership’ met Rusland en het internationale kapitaal, dat belegd is in China, begint steeds onrustiger te worden. Dat betekent, dat China, met haar kolossale overcapaciteit, haar deflatie zou exporteren naar de rest van de wereld. Dit is een recept voor een crisis in de wereldeconomie. Het systeem staat op springen. Alleen Amerika is sterk genoeg om weer, net zoals in 2008, op te treden als kredietverstrekker in laatste instantie (‘lender of last resort’).

(CRESCAT): VOOR HET EERST OOIT, BELEEFT CHINA EEN INKRIMPING VAN DE GELDHOEVEELHEID. HET SPROOKJE VAN ‘COMMON PROSPERITY’ IN CHINA LIJKT NU AL MIS TE GAAN. STAAT DE ALLEENHEERSCHAPPIJ VAN XI JINPING OP LOSSE SCHROEVEN? IS EEN IMPLOSIE NABIJ? DE TOTALE SCHULD ALS PERCENTAGE VAN HAAR ECONOMIE IS WAARSCHIJNLIJK HET HOOGST IN DE WERELD. EEN ZANDKASTEEL?

Tegelijkertijd gaat een sterkere Dollar meestal gepaard met hogere waarderingen voor Amerikaanse staatsleningen (‘US Treasuries’), met hun relatief aantrekkelijke rendementen, omdat de economie afkoelt.

(WORTH): HET IS UITERST ONWAARSCHIJNLIJK, DAT DE RENDEMENTEN VAN U.S. TREASURIES NAAR BOVEN UITBREKEN, MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDEDALING. INTEGENDEEL, DE ECONOMISCHE GROEI WORDT JUIST OVERAL NAAR BENEDEN BIJGESTELD. BOVENDIEN HEEFT DE AMERIKAANSE FEDERAL RESERVE (FED) GEEN KEUS DAN OM HET MONETAIR BELEID TE VERKRAPPEN. DE LIQUIDITEIT IN HET GELDSYSTEEM VERMINDERT ZIENDEROGEN! DE 40-JARIGE NEERGAANDE TREND VAN RENDEMENTEN WORDT OP EEN GEGEVEN MOMENT WEER HERVAT, MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING. NEGEER DE ALGEMENE MENING OVER ECONOMISCHE GROEI EN INFLATIE. NA ELKE PRIJSEXPLOSIE  EN KOOPKRACHTKRIMP, VOLGT ALTIJD EEN PERIODE VAN DEFLATIE, NIET INFLATIE.

(RIA): DE INKRIMPING VAN DE GELDHOEVEELHEID (M2) ZAL DE NEKSLAG GEVEN AAN DE INFLATIE (C.P.I.). RECESSIE EN DEFLATIE LIJKEN STRAKS NIET MEER TE VERMIJDEN.

(St. LouisFED): DE OMLOOPSNELHEID VAN HET GELD, OFTEWEL DE FREQUENTIE, WAARMEE GELD WORDT UITGEGEVEN, IS HELEMAAL INGESTORT NAAR HET NIVEAU VAN DE ECONOMISCHE DEPRESSIE-JAREN ’30. DAT BETEKENT, DAT GELD EEN ‘KOUDE’ AARDAPPEL IS GEWORDEN, VANWEGE ALLE ONZEKERHEID. DAAROM STAAT DEFLATIE VOOR DE DEUR, NIET INFLATIE.

Verder staan de grondstoffenprijzen weer op de tocht, omdat deflatie, niet inflatie, de overhand neemt. De olie- en varkensprijs waren op een gegeven moment zelfs negatief! Een ‘groene’ economie? Weer een waan van de dag. De nadelen daarvan wegen niet op tegen de drastische verlaging van de levensstandaard. Het roer is nu al om. Welkom bij de nieuwe oorlogseconomie!

Hoe meer niet-productieve schuld, des te minder economische groei. Hoe groter de rol van de overheid in het economische gebeuren, des te minder beleeft de economie een sneeuwbaleffect (‘multiplier’), omdat de overheid een negatief vermenigvuldigingseffect heeft. Bovendien is men machteloos tegen de voortgaande vergrijzing. Automatisering geeft slechts gedeeltelijk soelaas. Inderdaad, overheidsbemoeienis en excessieve schuld blijken funest te zijn voor een gezonde economie.

(STOCKCHARTS): DE INDEX VAN GRONDSTOFFENPRIJZEN (CRB) STAAT AAN DE VOORAVOND VAN EEN SCHERPE VAL. DEZE VAL IS EEN VOORTZETTING VAN DIE VAN DE LAATSTE DUIZENDEN JAREN. ELKE PRIJSSTIJGING IN GRONDSTOFFEN DRAAGT DE KIEM IN ZICH VAN ZELFVERNIETIGING: OVERPRODUCTIE EN VRAAGVERNIETIGING. GRONDSTOFFENPRIJZEN ZIJN  AL 5,000 JAAR IN EEN NEERGAANDE TREND! FUSIE-ENERGIE EN NANOTECHNOLOGIE ZULLEN DEZE TREND VERSNELLEN. ZELFREPLICERENDE NANO-ROBOTS ZULLEN LEIDEN TOT EEN DRAMATISCHE INSTORTING VAN DE GRONDSTOFFENPRIJZEN.

In tegenstelling tot de hoop en verwachting van velen, zullen de prijzen van, sinds 10 jaar onder de maat presterende, Goud en Zilver, het binnenkort moeten ontgelden. Er is kans op een 50% daling in de Goudprijs, maar Goud blijft een essentieel onderdeel van een vermogen, als verzekering tegen het ondenkbare, ongeacht de prijs. Zilver is echter een speculatie. Op een bepaalde prijs, komt het altijd opeens uit alle hoeken en gaten. Er is nooit een ‘tekort’.

(FBO): DE 500+ JARIGE NEERGAANDE TREND IN ZILVER. ENOUGH SAID.

Alle bubbels barsten. Niemand weet wanneer, maar irrationele uitbundigheid is vaak een teken van het einde van het vermaak. Opeens wordt men ervan zich bewust, hoe kunstmatig alle rijkdom momenteel wel is. Na een feestroes, volgt er altijd een ontnuchtering. Van de ene op de andere dag!

(FEDERAL RESERVE)(HOISINGTON): IN EEN GELDSYSTEEM, GEBASEERD OP ‘FIAT’-GELD, ZONDER EEN BAND MET IETS TASTBAARS, ZOALS GOUD, IS 95% VAN DE GELDSCHEPPING TE DANKEN AAN HET BANKWEZEN, NIET AAN DE CENTRALE BANK. ELKE NIEUWE LENING LEIDT TOT GELDCREATIE. MAAR BIJ GEBREK AAN VOLDOENDE KREDIETVRAAG EN KREDIETWAARDIGE DEBITEUREN, IS ER SPRAKE VAN EEN INKRIMPING VAN DE GELDHOEVEELHEID, WELKE NU DOOR DE CENTRALE BANK OOK NOG MOET WORDEN TERUGGEDRAAID OM DE INFLATIE IN DE KIEM TE SMOREN. DUS NU VOLGT DE NACHTMERRIE VAN ‘GELDTEKORT’. DIT LOOPT NIET GOED AF!

DIEDERIK SCHMULL, 25 April, 2022, Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.

MEDEDELING:

Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap. Word lid! U bent van harte welkom. Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.  Zie voor nadere gegevens onderaan deze pagina.

Hopelijk vindt er binnenkort een Webinar plaats. De volgende Lunch/Borrel zal hoogstwaarschijnlijk moeten wachten tot 2023 of later. Een epidemie en een oorlog duren meestal vele jaren en reizen is een heel gedoe.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Diederik SchmullHet uur van de waarheid