Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 02/05/2022

Sinds de laatste update van 2 weken geleden heeft de grafiek een forse verandering ondergaan.

Bij het slot 2 weken geleden klopte de zilverkoers op de deur van het $26 niveau en werd de week afgesloten met een rode candle die werd geïnterpreteerd als een rustdag-candle. Die aanname leek in eerste instantie juist te zijn toen de stijging op maandag werd hervat met een opmars tot aan de $26.50 en een slot boven de $26 maar de omslag kwam zeer snel daarna.


Tijden de rest van de week werden de stieren weer terug in hun hok gedreven. Met grote stappen werd de zilverprijs weer omlaag geduwd tot beneden het 50 d. MA naar een slot beneden de meest recente bodem van begin april en tot dichtbij het 200 d. MA . De ontwikkeling van die week zorgde voor de nodige alarmbellen voor de start van afgelopen week.

De stieren dienden ervoor te zorgen dat het 200 d. MA gehouden werd zodat het langere termijn koopsignaal intact kon blijven maar helaas faalden ze daar jammerlijk genoeg in. Direct op maandag werd het 200 d. MA gebroken en in de rest van de week zakte de zilverprijs steeds verder weg beneden het MA. Op donderdag werd de $23 al even gebroken maar slaagden de stieren er toch in om het slot er boven te houden. De strijd om het $23 niveau werd vervolgens vrijdag in alle hevigheid voortgezet. De beren gaven wat extra gas door de zilverkoers ruim beneden de $23 te drukken terwijl de stieren krampachtig aan een herstel probeerden te werken. Na 8 dalingsdagen op rij zou er toch zeker een bodem in het verschiet kunnen liggen? was de aanname.

De candle van vrijdag ziet er vrij apart uit, we zien een relatief klein lichaam met zowel een grote upper als lower shadow, de range van de candle loopt van $22,71 tot $23,65. Na de heftige strijd viel het slot uiteindelijk toch de kant van de beren op, een 9-de rode candle op rij was het gevolg.

Na 9 rode candles lijkt de kans op een zwarte candle, een herstel, zeer dichtbij te zijn. Komende week zullen de stieren daarom mogelijk een aanval kunnen starten om het 200 d. MA te heroveren.

Ook in de € dag-grafiek zien we een dalende beweging vanaf de top die hier gezet werd op € 24,58. Indien de daling beter wordt bekeken zien we echter een wezenlijk verschil en dat zijn de zwarte candles tijdens de afgelopen week.

Dankzij de $-€ verhouding is de daling in de € grafiek ietwat gedempt. Tevens is het langere termijn koopsignaal hier nog steeds intact daar de koers zich nog steeds ruim boven het 200 d. MA bevindt.

 

In de langere termijn grafiek van 2 weken geleden werd gehoopt dat de stieren de voormalige $25,50 weerstand zouden kunnen omturnen tot steun zodat het vizier gericht zou kunnen worden op de $27,50, het startpunt van de dalende wig.

De grafiek laat zien dat de stieren het inderdaad hebben geprobeerd, de koers steeg tot aan de volgende weerstandlijn rond $26,50 om daar het hoofd te stoten. Deze weerstand bleek een brug te ver te zijn aangezien de beren dit niveau aangrepen om zich in te graven en de zilverprijs terug te duwen. Het duwen gebeurde met zoveel kracht en vasthoudendheid dat de zilverprijs helemaal terug viel tot beneden de wig die daarmee zijn ’geldigheid’ heeft verloren.

De blauwe steunlijn net beneden de $23 heeft de val vooralsnog gestopt. De stieren zullen nu moeten zorgen dat dit ook zo blijft omdat anders een verdere val naar de $22 op het programma komt. De stieren zullen het absoluut niet gemakkelijk krijgen om dit te bewerkstelligen omdat de technische gesteldheid een forse dreun heeft opgelopen.

 • De RSI is teruggevallen tot net boven extreem negatief gebied
 • De Verkoopkracht is boven de Koopkracht gebroken maar lijkt wel te toppen
 • De MACD is beneden de 0 lijn gezakt naar negatief gebied en kan nog verder omlaag
 • De Geldinstroom is ver beneden de 50 weggezakt en lijkt op weg te gaan naar extreem negatief gebied
 • Het Sentiment/Momentum heeft inmiddels extreem negatief gebied bereikt en probeert hier nu een bodem te produceren

Gezien de forse daling die de afgelopen 2 weken heeft plaatsgevonden zal een pauze, maar waarschijnlijk zelfs een herstel, niet meer al te ver weg zijn. Een herstel zal het 200 d. MA opnieuw moeten doorbreken om ervoor te zorgen dat een nieuw langere termijn koopsignaal ontstaat.

Het beeld in de Bollinger Bandengrafiek is niet om over naar huis te schrijven. 2 Weken geleden bevond de zilverprijs zich nog tegen de bovenste band geplakt en op dit moment wordt de onderste band gebruikt als glijbaan.

De vooruitzichten voor aanstaande week zien er niet bijster rooskleurig uit. De stieren zullen eerst moeten zorgen dat de zilverkoers zich losmaakt van de onderste band, pas daarna kan een herstel- poging richting de midden-band op touw worden gezet.

 

In de slotstandengrafiek werd 2 weken geleden aangegeven dat de stieren de weerstandlijn rond $26 snel moesten breken omdat de beren anders de kans zouden aangrijpen om de zilverkoers terug te duwen tot aan de wig.

Die opmerking bleek meer hout te snijden dan gedacht. Niet alleen zagen de beren hun kans schoon maar ze maakten er perfect gebruik van. De zilverprijs werd niet alleen teruggedrongen tot aan de wig maar werd er zelfs doorheen geduwd tot aan de steunlijn bij de $23. Deze steunlijn zal het moeten houden om een verdere val naar de bodems van begin dit jaar te voorkomen.

De weekgrafiek van 2 weken geleden liet een mooie zwarte candle zien die perspectief opende voor het toekomstige verloop. Helaas werd dat perspectief snel de kop ingedrukt door de opvolgende candle. De rode candle van vorige week omsluit zijn voorganger volledig en is een zogenoemde “Engulfing bearish line” een omkeer-candle die de voorgaande beweging afbreekt.

De candle van afgelopen week kan dan ook gezien worden als een bevestiging van het afbreken van de ingezette stijging. Wat nog erger is vanuit technisch oogpunt is het gegeven dat de rode candle sluit beneden het 34 w. MA waarmee het, in februari afgegeven, koopsignaal wordt teruggedraaid. De 2 rode candles op rij hebben het technisch beeld van de grafiek behoorlijk pijn gedaan:

 • De RSI is beneden de 50 gedoken naar negatief trendgebied
 • De MACD staat nog wel boden de 0 lijn maar heeft zijn signaallijn negatief gekruist en daarmee een verkoopsignaaltje afgegeven
 • De Geldinstroom heeft een daling ingezet richting de 50

De stieren zullen aanstaande week de borst nat moeten maken en met de horens vooruit moeten aanvallen. Het 34 w. MA moet snel heroverd worden om verdere schade aan de grafiek voor te zijn.

 

Het beeld in de € weekgrafiek ziet er qua rode candles identiek uit, echter de impact is kleiner. In de $ weekgrafiek zien we afgelopen week een daling van 4,84 % waar die in de € weekgrafiek ‘slechts’ 2,36 % is. De valutaverhouding tussen $ en € heeft de € beleggers dus weer een ondersteunend handje toegestoken.

Doordat de valutaverhouding de laatste weken al steeds in het voordeel van de € beleggers is uitgevallen zijn er in deze grafiek geen cruciale MA-niveaus gebroken en is het koopsignaal van eerder dit jaar (doorbraak van 34 w. MA) voor een langere termijn uptrend dus nog steeds intact.

De technische gesteldheid heeft door de 2 rode candles wel wat schade opgelopen:

 • De RSI staat weliswaar nog steeds boven de 50 in positief trendgebied maar nadert deze grens nu wel zeer dicht
 • De MACD staat nog ruim in positief trendgebied maar beweegt nu richting de signaallijn waarmee een potentieel verkoopsignaal dichtbij komt
 • Het Sentiment/Momentum staat eveneens nog boven de 50 in positief gebied maar is inmiddels wel beneden de signaallijn gevallen waarmee een verkoopsignaaltje is afgegeven

De stieren zullen hier moeten proberen de zilverprijs boven het 17 w. MA te houden en dit niveau te gebruiken als springplank voor een ommekeer van de dalende beweging.

In de $-€ grafiek werd 2 weken geleden de weerstandslijn beneden de 0.93 onder vuur genomen en werd aangegeven dat een doorbraak van deze lijn voor een versnelling zou kunnen zorgen in de stijging richting de volgende weerstandszone, de topkoersen van 2020.

De beren zagen dit gevaar natuurlijk ook zodat vorige week werd getracht om de weerstandslijn intact te houden door de koers terug te gooien richting de eerdere weerstand-(nu steun)-lijn net boven de 0.91. Die poging faalde omdat de stieren richting het slot van de week er toch weer in slaagden de weerstandslijn op te zoeken. De situatie voor het begin van afgelopen week bleef dus hetzelfde.

Wat vorige week niet lukte gebeurde afgelopen week wel. De stieren trokken vol ten aanval en braken door de weerstandslijn op 0.93 waarmee het verzet direct was gebroken. De koers spoot vervolgens omhoog en stormde eveneens door de volgende weerstandszone, de toppen van 2020, om een top te creëren boven de 0.95. Uiteindelijk werd gesloten op 0.948 ruim boven de 0.94 weerstand en met een, voor valutabegrippen, forse stijging van 2.39%.

Met de slotstand van deze week heeft de koers het hoogste punt bereikt sinds 2017, de vraag is nu of er nog meer in het vat zou kunnen zitten.

 • De RSI staat nu op het hoogste punt sinds 2015
 • De MACD staat eveneens op het hoogste punt sinds 2015
 • Het Sentiment/Momentum staat weer in extreem positief gebied

Gezien de technische gesteldheid en de forse uitbraak boven de toppen van 2020 zou er nog wat extra stijging achteraan kunnen komen maar een (aanzienlijke) afkoeling zal vroeg of laat nodig zijn.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver