Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 10/05/2022

Na een lange reeks van rode candles (9 op een rij) werd vorige week aangegeven dat de kans op een zwarte candle steeds dichterbij zou komen. Immers na zo’n forse daling zouden er toch zeker beleggers zijn die het nu wel welletjes zouden vinden?

Afgelopen maandag bleek dat duidelijk nog niet het geval te zijn. Er werd beduidend lager geopend en na een korte opleving namen de beren het heft weer in handen. De gifbeker voor de stieren was blijkbaar nog niet helemaal leeg. De zilverkoers bereikte op maandag een laagste koers van $22,13 terwijl deze 10 dagen daarvoor nog de $26,50 aantikte, een daling van 16,5 % in slechts 10 dagen!!     

Op dinsdag konden we dan eindelijk een zeer voorzichtige zwarte candle noteren die in elk geval de snelheid uit de daling nam. Op woensdag probeerden de stieren op deze zwarte candle voort te borduren met een stijging tot boven de $23 maar dat was geen lang leven beschoren. Al snel kregen de beren weer de overhand en werd er alsnog een rode candle geproduceerd met een slot beneden de $22,50.

Dit laagste slot sinds februari motiveerde de stieren om op donderdag de schouders er onder te zetten. Er werd fors hoger geopend, boven de $23, waarna de zilverprijs verder werd opgestuwd tot aan $23,34. Gaandeweg de dag sloeg de twijfel echter weer toe en konden de beren de koers weer even snel omlaag brengen, terug naar een koers net beneden de $22,50. De winst ten opzichte van het slot op woensdag was daarmee slechts minimaal. Na deze enerverende dag werd de vrijdag een stuk rustiger voor wat de koersrange betreft. Het niveau rond de $22,50 werd het strijdperk waar de beren en stieren zich tegenkwamen. De beren probeerden de koers verder omlaag te drukken richting de $22 en de stieren waren gefocust op het houden van de $22,50. Uiteindelijk trokken de beren toch weer aan het langste eind, met een rode candle werd de zilverprijs iets verder weggezet beneden de $22,50 zodat het $22 niveau toch weer iets dichterbij is gekomen.

Komende week zullen de stieren uit een geheel ander vaatje moeten gaan tappen om een afglijden naar niveaus beneden de $22 te voorkomen.

Net als de $ dag-grafiek ziet de € dag-grafiek er niet belovend uit. Ook hier een verdere daling waarbij de € 22 achter wordt gelaten. Wat hier wel opvalt is dat de stieren erin geslaagd zijn om het 200 d. MA (voorlopig?) te houden. Het MA kwam 3 x onderdruk te liggen en werd op woensdag zelfs even doorbroken maar de stieren slaagden erin om het slot er toch boven te houden.

Volgende week zal zeer spannend worden, slagen zij erin om het MA opnieuw met succes te verdedigen of komt er toch een doorbraak.

 

Na de forse daling van de afgelopen 2 weken werd vorige week de volgende opmerking geplaatst:

Gezien de forse daling die de afgelopen 2 weken heeft plaatsgevonden zal een pauze, maar waarschijnlijk zelfs een herstel, niet meer al te ver weg zijn. Een herstel zal het 200 d. MA opnieuw moeten doorbreken om ervoor te zorgen dat een nieuw langere termijn koopsignaal ontstaat”  

De dalende wig heeft de grafiek inmiddels verlaten daar deze door de daling haar geldigheid had verloren. De vorige week gemaakte opmerking is slechts voor een zeer gering deel uitgekomen. Er is absoluut geen sprake van een herstel, wel van een soort van pauze in de daling, zij het met een negatieve ondertoon. De $23 steun (nu weerstand) heeft het niet drooggehouden en de zilverprijs is verder gedaald naar de volgende steun rond de $22. Dit is een serieuze steunlijn waar de zilverkoers al diverse malen een bodem heeft geproduceerd. De stieren zullen deze lijn moeten houden.

De huidige technische situatie vertoont zeer veel gelijkenis met de situatie van december vorig jaar:

 • De RSI bevindt zich net in extreem negatief gebied
 • De verkoopkracht lijkt een top te maken
 • De MACD bevindt zich nu zelfs op een lager punt dan vorig jaar
 • De Geldinstroom staat net als in december beneden de 20 in extreem negatief gebied
 • Het Sentiment/Momentum staat net als in december vorig jaar op een zeer laag niveau in extreme negatief gebied

Als er enige voorspellende werking geput mag worden uit patronen uit het verleden zou de huidige situatie kunnen duiden op een aanstaande bodem. Hetzij rond de huidige steunlijn ($22) dan wel met (of na) een spike-candle richting de volgende steunlijn die ook in december als boden dienst deed.

In de Bollinger Bandengrafiek werd vorige week al aangegeven dat de zilverprijs tegen de onderste band zat geplakt en deze als glijbaan dienst deed. Om van enig herstel te kunnen uitgaan was het noodzakelijk dat de zilverkoers zich eerst zou kunnen losmaken van de onderste band.

Dat losmakingsproces is medio afgelopen week gestart waarbij de $22,50 het richtpunt is geworden. De eerste stap is gezet maar nu moet het vervolg hierop nog komen. De stieren zullen de zilverprijs nu richting de belangrijke midden-band moeten sturen, die op dit moment overigens nog zeer ver verwijderd is en zich rond de $24 bevindt. Die opzet zal de komende week gestalte moet gaan krijgen

In de slotstandengrafiek werd vorige week aangegeven dat de stieren ervoor moesten zorgen dat de steunlijn rond de $23 het moest houden om een verdere daling naar de bodems van begin dit jaar te voorkomen.

De grafiek laat zien dat dit bij lange na niet is gelukt, de steunlijn op $23 werd als een warm mes door boter doorsneden en de koers is gedaald tot beneden de volgende steunlijn waarmee de bodems van begin dit jaar al bijna zijn bereikt. De lange rode streep vanaf de $26 schreeuwt om een stukje zwarte lijn aangezien het een bijna loodrechte daling betreft.

De lengte van de lijn en de nabijheid van de steunlijn laat vermoeden dat een bodem nu dichtbij is.

 

In de weekgrafiek waren de vorige 2 weken alle alarmbellen afgegaan waarbij vooral de vorige week de signalen op rood sprongen toen de zilverkoers door het 34 w. MA zakte. Het was daarom van groot belang dat de stieren voor afgelopen week alles in het werk zouden stellen om het 34 w. MA te heroveren zodat verdere schade aan de grafiek voorkomen zou worden.

Eén blik op de grafiek leert dat de stieren daarin niet zijn geslaagd. Sterker nog, ze zijn zelfs niet in staat geweest om het 34 w. MA zelfs maar aan te vallen. De volledige rode candle blijft beneden het MA met een slot dat meer aan de benedenkant van de candle ligt dan aan de bovenkant.

De nieuwe rode candle heeft de technische gesteldheid iets verder verslechterd:

 • De RSI is verder weggezakt beneden de 50
 • De MACD is nu door de 0 lijn gezakt naar negatief trendgebied
 • De Geldinstroom is iets gezakt maar staat wel wonderwel nog steeds boven de 50

De zilverkoers nadert nu een gebied waar in het verleden veel bodems zijn gevormd, het gebied tussen de $21,40 en $22. Het gegeven dat de geldinstroom nog steeds in positief gebied staat kan mogelijke een indicatie zijn dat een bodem zeer dichtbij is.

 

De € weekgrafiek doet het nu al een heel tijd beter dan de $ weekgrafiek en ook deze week is dat geen uitzondering, de daling hier is iets kleiner dan in de $ weekgrafiek ook al is het maar minimaal.

Doordat de € weekgrafiek er beter voorstond is ook deze week het 34 w. MA nog steeds intact gebleven, het is wel even doorbroken maar het slot is er toch weer boven tot stand gekomen. De Technische staat heeft u wel wat meer schade opgelopen:

 • De RSI is nu iets door het 50 niveau gezakt naar negatief trendgebied
 • De MACD is nu door de signaallijn gezakt (in positief trendgebied) en heeft daarmee een verkoopsignaaltje afgegeven
 • Het Sentiment/Momentum is door de 50 gezakt naar negatief trendgebied

De negatieve signaaltjes in de technische gesteldheid zullen aanstaande week geneutraliseerd moeten worden om te voorkomen dat de koers alsnog beneden het 34 w. MA zakt. Er zal daarom een zwarte candle geproduceerd moeten worden.

 

De $-€ grafiek begint langzaam tekenen van over verhitting te vertonen zodat vorige week de volgende opmerking werd gemaakt:

‘ Gezien de technische gesteldheid en de forse uitbraak boven de toppen van 2020 zou er nog wat extra stijging achteraan kunnen komen maar een (aanzienlijke) afkoeling zal vroeg of laat nodig zijn’

De candle van aflopen week heeft uiteindelijk inderdaad voor wat extra stijging gezorgd maar die is verwaarloosbaar klein. Gedurende de week heeft de koers ook de steunzone weer bereikt en deze even aangetikt c.q. onder druk gezet. De vorm van de candle geeft daarmee aan dat de stijging wat vermoeidheid begint te vertonen ondanks dat de weerstandzone niet is terug gebroken.

De technische gesteldheid begint langzaam wat oververhit te geraken:

 • De RSI beweegt u zijwaarts in extreem positief gebied
 • De MACD is nog iets verder geklommen sinds vorige week
 • Het Sentiment/momentum beweegt nu zijwaarts in extreem positief gebied

Op het moment dat de RSI beneden de 70 valt en het Sentiment/Momentum beneden de signaallijn en vervolgens de 80 zullen dat de eerste aanwijzingen zijn dat er een correctie opkomst is. Gezien de huidige situatie lijkt dat punt niet meer al te ver weg te zijn, misschien eerst nog een laatste blow off candle maar het kan ook al aanstaande week gebeuren.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

 

 

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver