Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 18/05/2022

NB. Beetje later dan normaal wegens omstandigheden, maar hier is de TA van Zilver.

In de update van vorige week zagen we dat de zilverprijs de afgelopen weken aanzienlijk onderuit werd geschoffeld, de zilverkoers verloor 16,5 % in slechts 10 dagen. Vorige week leek er eindelijk enige vorm van consolidatie op te treden waarbij de strijd zich ontspon rond het $22,50 niveau.

Omdat de afsluitende vrijdag van vorige week toch weer tot een rode candle leidde werd de volgende opmerking geplaatst: “Komende week zullen de stieren uit een geheel ander vaatje moeten gaan tappen om een afglijden naar niveaus beneden de $22 te voorkomen“

Helaas blijken de stieren het bedoelde vaatje niet te hebben gevonden! De stieren bleven in dezelfde modus hangen, ze waren niet in staat een vuist te maken tegen het geweld van de beren. Maandag werd de zilverprijs meteen weer onder druk gezet door de beren en gedurende de gehele week lieten zij die druk niet verminderen.

Dit leidde op maandag en dinsdag tot rode candles waarbij zoals verwacht de $22 grens sneuvelde. De tegenaanval op woensdag werd al snel in de kiem gesmoord, al konden de stieren wel een klein winstje boeken zodat er een zwarte candle verscheen. Die zwarte candle werd echter op donderdag weer in een rap tempo de nek omgedraaid met een forse rode candle die de zilverprijs nu zelfs tot beneden de $21 grens duwde. Op vrijdag probeerden de beren de zilverkoers nog wat verder omlaag te duwen maar konden de stieren met het nodige kunst en vliegwerk het $21 niveau in het vizier houden.

In plaats van een uitbouw van de vorige week gestarte consolidatie zagen we dus ook afgelopen week een verdere aderlating. Met deze voortgaande daling is het 200 d. MA een flink stuk uit het zicht verdwenen zodat de trend voor de langere termijn beleggers weer op negatief staat. De stieren zullen nu eerst de weg naar het 200 d. MA moeten terugvinden voordat er aan een nieuwe opmars kan worden gedacht.

Wat voor de $ zilvergrafiek geldt is uiteraard ook van toepassing op de € zilvergrafiek. Ook hier een voortgang van de daling met kleine oplevingspogingen op woensdag en vrijdag die niet veel in de melk te brokkelen hadden.

Het vervelende in de € zilvergrafiek is dat de stieren er niet in zijn geslaagd om het 200 d. MA te behouden zodat ook hier een langere termijn verkoopsignaal is opgetreden. Op dit moment is de afstand tot het 200 d. MA nog niet zeer groot zodat het nog overbrugbaar is maar dan zullen de stieren wel fors in actie moeten gaan komen.

Een eerste stap zou dan een zwarte candle komende maandag kunnen zijn waarmee de start van een bodem in de daling zou kunnen worden opgetuigd.

 

Ook in de langere termijn grafiek had de daling van de afgelopen weken een flinke impact. Die impact bleek qua technische patronen en standen wel veel gelijkenis te vertonen met de situatie die zich in december vorig jaar voordeed zodat de vraag gesteld kan worden of de geschiedenis zich dan mogelijk zou herhalen. Indien dit het geval zou zijn zou er een bodem rond de $22 of de volgende steunlijn ($21,50) moeten kunnen volgen.

De verwachte/ (gehoopte) herhaling kwam er niet. De steunlijn werd gebroken en de zilverkoers viel verder tot aan de $20,50 vanwaar op vrijdag een zwarte candle werd geproduceerd. Door de daling is de technische gesteldheid wel aanzienlijk oververhit geraakt:

 • De RSI staat nu beneden de 30 in extreem negatief gebied
 • De Verkoopkracht lijkt een dubbele top te gaan maken op een hoog niveau
 • De MACD is verder gedaald tot op het laagste punt sinds maart 2020
 • De Geldinstroom is na in extreem negatief gebied te zijn gedoken weer opgeklommen tot boven de 20
 • Het Sentiment/Momentum bevindt zich nu al enkele weken in extreem negatief gebied en lijkt een dubbele bodem te willen afronden

De technische gesteldheid van de grafiek vertoont wat tekenen van negatieve oververhitting zodat een potentiële (al dan niet tijdelijke) bodem nu zeer dichtbij lijkt te zijn.

In de Bollinger Banden grafiek was het noodzaak voor de stieren om de zilverkoers los te maken van de onderste band en deze richting de belangrijke midden-band te sturen. De eerste stap werd vorige week gezet daar de consolidatie rond de $22,50 zodat afgelopen week de volgende stap gezet had moeten worden, de beweging richting de midden-band.

Van die tweede stap is niets terechtgekomen, in plaats van een beweging richting de midden-band is de koers teruggevallen naar de onderste band en heeft de glijbaanbeweging voortgezet. Met de candle van afgelopen vrijdag is mogelijk een nieuwe stap gezet om de koers los te weken van de onderste band. Mocht dit inderdaad het geval zijn dan zal aanstaande maandag een nieuwe zwarte candle moeten volgen, gevolgd door een herstelbeweging

 

In de slotstandengrafiek werd vorige week gewezen op de reeds zeer lange rode lijn die bijna loodrecht naar beneden valt, een bodem zou, gezien de lengte van die lijn, toch dichtbij moeten zijn?

De beren dachten daar zeer duidelijk totaal anders over. Zij plakten er nog een flink stuk rode lijn achteraan waardoor de koers nu in één ruk van $26 is teruggevallen naar de $21, een daling van ruim 19% in nog geen maand tijd. Nu de koers beneden de bodems van vorig jaar is gekomen zullen de stieren het extra zwaar krijgen om een herstel te bewerkstelligen, de $21,50 zal weerstand bieden.

Vorige week werd in de weekgrafiek geconstateerd dat de zilverprijs een gebied naderde waar in het verleden veel bodems zijn gevormd, het gebied reikt van $21,40 tot aan de $22. De verwachting (of was het stille hoop?) was dat dit gebied krachtig genoeg zou zijn om een nieuwe bodem te kunnen formeren. Helaas bleek dat echter niet het geval te zijn.

De candle van deze week reikt tot beneden de vorige bodems zodat de aangegeven zone geen invloed als steungebied heeft kunnen uitoefenen. De candle van afgelopen week brengt de zilverprijs nu eigenlijk in een stukje niemandsland en zal dus op zichzelf zijn aangewezen. De stieren zullen de kracht moeten vinden om een nieuwe bodem te formeren daar de volgende steun van enige betekenis pas te vinden is rond de $19, bij de toppen van 2020 op $18,90 en $18,95.

Van de technische gesteldheid hoeven de stieren helaas niet al te veel te verwachten

 • De RSI is verder weggezakt beneden de 50 en heeft nog veel dalingsruimte over
 • De MACD is verder beneden de 0 lijn gezakt en neemt steeds meer afstand van de signaallijn
 • De Geldinstroom is gedaald tot nipt boven de 50 en zal deze aanstaande week neerwaarts kunnen doorbreken

De stieren hebben een gigantische taak voor de boeg, het voorkomen van een verdere daling richting het $19 niveau.

De € weekgrafiek wist zich vorige week nog te handhaven boven het 34 w. MA. De opdracht voor de stieren voor afgelopen week was het neutraliseren van de negatieve signaaltjes in de technische gesteldheid van de grafiek om alsnog een daling beneden het 34 w. MA te voorkomen.

Helaas bleken de stieren te zwak te zijn om dit te bewerkstelligen zodat de daling beneden het 34 w. MA ook in deze grafiek tot stand kwam. Het enige lichtpuntje aan de daling is dat deze wederom kleiner is dan in de $ weekgrafiek, een daling van 4,92% tegen één van 6,11% in de $ weekgrafiek.

De valutaverhouding blijft nog steeds in het voordeel van de € zilverbeleggers bewegen.

Net als in de $weekgrafiek is de technische gesteldheid ook hier (verder) verslechterd:

 • De RSI is wat verder weggezakt beneden de 50 en heeft nog genoeg dalingsruimte over
 • De MACD bevindt zich nog steeds boven de 0 lijn in positief gebied maar de afstand tot de signaallijn neemt toe
 • Het Sentiment/Momentum staat nu ruim in negatief trendgebied en daalt verder

Net als in de $ weekgrafiek krijgen de stieren hier een loeizware taak voorgeschoteld, het heroveren van het 34 w. MA.

 

De meest interessantste grafiek van de afgelopen weken/maanden is de valutagrafiek tussen $ en €.

Nadat de $ aan een opmars begon, in het 2de kwartaal van afgelopen jaar, is er geen significante correctie geweest. Het enige dat we zagen was een vlagpatroon van het eind van 2021 tot aan het begin van 2022. Sinds vorig jaar heeft de $ ten opzichte van de € een opmars gemaakt van 0.815 naar 0.966, een stijging van maar liefst 18,5%!

Vorige week leek de koers te zijn aanbeland in een uittoppingsproces maar dat werd afgelopen week alweer gelogenstraft. Met de candle van afgelopen week maakt de koers opnieuw een sprong voorwaarts waarmee stijging de aangegeven 18,5% bereikte. Kan de koers nog hoger? Ja natuurlijk kan dat. De vraag is echter niet of er een correctie komt maar eerder vanaf welk niveau.

Vroeg of laat zullen de valutabeleggers hoogtevrees gaan krijgen. Het is wachten op de trigger die de daling zal inleiden, voorzichtigheid is daarom geboden! In de technische gesteldheid van de grafiek, die vorige week al wat oververhitting liet zien, is de temperatuur nog wat verder opgelopen:

 • De RSI is nog wat verder doorgedrongen in extreem positief gebied
 • De MACD blijft stijgen en de afstand tot de signaallijn is verder toegenomen
 • Het Sentiment/Momentum beweegt nu zijwaarts op een extreem hoog niveau (93)

Het kookpunt is blijkbaar nog niet bereikt maar kan wel zeer dichtbij zijn waarna een fikse daling als reactie kan losbarsten, een daling naar de 0.90/0.91 zou dan weleens mogelijk kunnen zijn dan.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver