Columns & Artikelen

Column van David Stockman

by Robert Broncel on 19/05/2022

Zie deze column van David Stockman, voormalig Budget Director onder president Reagan.

In mijn columns heb ik bij tijd en wijle moeten refereren aan uitspraken, conclusies en voorspellingen van David Stockman. De bijgesloten column van hem sluit naadloos aan op mijn serie columns, zodat u met de inhoud hiervan weer update bent van de laatste ontwikkelingen op internationaal monetair terrein.

Nauw aansluitend op het beleid van toenmalig Fed president Paul Volcker heeft Stockman er voor gezorgd dat er ten tijde van Reagan nauwelijks sprake is geweest van monetaire tekorten, zodat de torenhoge Federal Fund rente van ruim 20% weer kon worden afgebouwd, helaas tot het absurd lage hedendaagse niveau. De keerzijde hiervan is dat de centrale banken thans niet meer over een adequaat sturingsmechanisme beschikken om bijvoorbeeld de thans oplopende inflatie adequaat te kunnen beteugelen. Uiteraard, de rente kan verder omhoog met als resultaat een stagnerende economie zonder dat de inflatie afdoende kan worden ingedamd. Dat noemen we stagflatie of wel het aller slechtst denkbare scenario.

Bij de centrale banken heerst thans de angst dat een dergelijk scenario zich zal manifesteren, met als alternatief niet of nauwelijks iets doen resulterend in een (hyper)inflatie. Ongeacht welk ontwikkeling zich zal aandienen, ligt voor het eerst een mondiale monetair/economische crash “in het voorportaal” daar alle centrale banken tot dusver een dollar gerelateerd beleid hebben gevoerd. Alleen naties met een adequate goudvoorraad zullen in staat zijn in mindere of meerdere mate te overleven. De vraag is dan alleen nog of er zich voldoende monetair vernuft zal aandienen om een vooral stabiele in plaats van een schoksgewijze economische ontwikkeling te kunnen initiëren.

Tenslotte zal e.e.a. afhangen van de mate waarin de belangen zullen worden afgewogen, waartoe vooralsnog een niet ideale bloksgewijze – China/Rusland c.q. EU/V.S. – benadering zich “bij voorkeur” zal aandienen, waarbij ook andere intenties een rol kunnen spelen in het kader van de overname van de rol van de dollar als wereldreserve valuta.

Kortom, een ongewisse toekomst waarbinnen de vrede een cruciale en prominente rol zou en zal moeten innemen!

U bent geprepareerd, het ga u goed.

Robert Broncel 18 mei www.robertbroncel.com

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Robert BroncelColumn van David Stockman