Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 13/06/2022

Nadat de daling een (voorlopige?) bodem bereikte op $20,42 waren de stieren aan een herstelpoging begonnen. Die herstelpoging verloopt echter zeer moeizaam. Op 27 mei werd het niveau rond $22,50 aangetikt maar kon niet worden vastgehouden zodat de koers toch weer lager sloot, iets boven de $22.

Vorige week vrijdag en afgelopen maandag werd het $22,50 niveau opnieuw onder vuur genomen maar weer bleek dit een brugje te ver te zijn. De stieren slaagden er afgelopen maandag, ondanks een hoogste stand van $22,57, niet in om boven de $22,50 af te sluiten. In de dagen daarna werd de teleurstelling hierover steeds duidelijker, de koers zakte langzaam verder weg omdat de stieren het vertrouwen verloren.

Op donderdag werd het $22 niveau neerwaarts doorbroken en werd er ook beneden afgesloten. Dit opende de deur voor een extra aanval van de beren die dan ook op vrijdag werd ingezet. De zilverprijs opende negatief, beneden het slot van donderdag, en zakte vrijwel meteen daarna steeds verder weg. De $21,50 werd gebroken en de zilverprijs leek vervolgens stevig op weg naar de $21 waarmee de bodem van mei weer in zicht zou komen.

Toen de nood voor de stieren het hoogst was kwam er plots een ommekeer in de handel. Stapje voor stapje wist de zilverprijs terug te krabbelen om uiteindelijk zelfs weer positie te draaien. De stieren slaagden er zelfs in om de $22 weer te bereiken met een hoogste dagstand van $22,02. Het slot kwam uiteindelijk beneden de $22 tot stand op $21.93 maar wel aanzienlijk boven de laagste stand van de dag.

De candle van vrijdag schept wat vertrouwen voor een positief vervolg aanstaande week, de lange lower shadow van de candle kan op een bodem hinten waarmee dan een hogere bodem zou worden gerealiseerd dan in mei. Een tweede pluspunt is de zeer grote omzet waarmee deze positieve zwarte candle is geproduceerd. Het is de hoogste omzet van de afgelopen 4 weken.

Het beeld van de € zilver-dag-grafiek ziet er op het eerste oog, voor wat betreft het koersbeeld, niet veel anders uit dan de $ dag-grafiek, er is niet veel vooruitgang geboekt. Maar toch is dit beeld positiever van aard omdat we hier een meer zijwaarts verloop zien i.p.v. een iets dalend verloop.

Bovendien blijkt de zilverprijs in deze grafiek tegen het 200 d. MA te blijven hangen. Het slot van afgelopen vrijdag op €20,80 bevindt zich slechts nipt beneden het MA zodat er maar weinig nodig is voor een doorbraak van het MA. Zo’n doorbraak genereert dan een zeer belangrijk koopsignaal.

 

In de laatste update van 2 weken geleden werd in de langere termijn grafiek aangegeven dat er wat licht aan het eind van de tunnel zou gloren en dat de stieren dit moesten gebruiken om de $23 te bereiken.

Helaas werd het licht in de tunnel weer snel uitgedaan en kregen de stieren nauwelijks de kans om ook maar aan het $23 niveau te denken. Ze hadden hun handen meer dan vol aan het houden van de $22 grens. Kijken we naar de grafiek dan zien we dat de zilverprijs zich nu heeft genesteld binnen de zone die wordt aangegeven door de weerstand lijn op $22 en de steunlijn op $21,50. Ondanks dat er de afgelopen 2 weken regelmatig boven de $22 kon worden gehandeld kon dit niveau niet tot steun worden omgetoverd. De candle van afgelopen vrijdag geeft de moeite weer die de stieren op dit moment ondervinden.

De technische gesteldheid laat zien dat de stieren het ook de komende week niet makkelijk zullen krijgen, zij zullen eerst een doorbraak moeten forceren voordat de steunsignalen zullen loskomen:

 • De RSI heeft enorm veel moeite om door de 50 te breken naar positief trendgebied. Dit is wel nodig om de zilverprijs een extra impuls te geven
 • De Verkoopkracht is afgeketst op de Koopkracht en draait weer omhoog, een negatief teken
 • De MACD is steeds verder geklommen en heeft de 0 lijn nu bijna binnen bereik maar de stijging begint wel af te vlakken zodat een top beneden de 0 lijn een mogelijkheid lijkt te zijn
 • De Geldinstroom is teruggevallen beneden de 50 en bevindt zich nu weer in negatief trendgebied
 • Het Sentiment/Momentum heeft een duidelijke top gemaakt en bevindt zich nu nipt boven de 50, een doorbraak en daarmee een verkoopsignaal dreigt begin komende week te ontstaan

De stieren krijgen komende week de zware taak om opnieuw door de $22 weerstandlijn te breken.

In de Bollinger Bandengrafiek werd op 27 mei eindelijk de belangrijke midden-band doorbroken dat de verwachting schiep dat de koers in rustiger vaarwater zou komen. In de periode daarna wist de zilverprijs inderdaad op te rukken tot aan de bovenste band die even werd gepenetreerd maar die niet naar boven kon worden afgebogen. Met de candle van afgelopen vrijdag werd de onderste band aangetikt maar bleef de koers wel boven de midden-band.

De versmalling in de bollinger banden geeft aan dat er een grotere beweging in het verschiet ligt. De stieren zullen de koers naar de bovenste band moeten duwen om die beweging opwaarts te richten.

In de slotstandengrafiek hebben de stieren zeer veel moeite om de weerstandlijn net boven de $22 te kunnen doorbreken. Na een klein doorbraakpoging 2 weken geleden kwamen ze nu op slotbasis niet eens in de buurt van de weerstandlijn.

De zilverprijs blijf gevangen tussen de steunlijn en de weerstandlijn waarbij het kleine stukje zwarte lijn van afgelopen vrijdag mogelijk wat perspectief kan bieden voor het begin van aanstaande week.

Een doorbraak van de weerstand zal nu snel moeten plaatsvinden om het vertrouwen van de beleggers te kunnen houden. Lukt dat niet dan zal richting het eind van de aanstaande week de steunlijn mogelijk onder vuur kunnen komen te liggen

In de zilverweekgrafiek constateren we dat de zilverprijs de afgelopen 2 weken geen vooruitgang heeft geboekt. Sterker nog het slot op 27 mei was $22,10 terwijl het slot van afgelopen week $21,93 was, er is dus terrein ingeleverd.

Na de zwarte candles van 4 en 3 weken geleden diende de opmars richting de beide MA te worden voortgezet echter ontstond er vorige week een rode candle die het vertrouwen in een verder herstel ondermijnde. Dat de stieren het niet goed meer weten blijkt uit de candle van afgelopen week. De zwarte candle heeft een zeer klein lichaam ($0.01) en een lange upper en lower shadow en is daarmee een forse doji candle, een twijfel candle. Beiden partijen, stieren en beren, wisten niet door te drukken en terreinwinst te boeken zodat er een wapenstilstand is ontstaan.

Aangezien de laatste 3 candles om en nabij de $22 bleven zou deze laatste candle de stilte voor de ‘komende storm’ kunnen aangeven. Deze aanstaande beweging kan de koersrichting voor de komende weken gaan bepalen. De technische gesteldheid voorspelt daarbij niet veel goeds, door de negatieve stand geven zij de beren de beste kaarten

 • De RSI staat nog steeds beneden d 50 in negatief trendgebied
 • De MACD beweegt nog altijd beneden 0 lijn al probeert deze naar een bodem toe te werken
 • De Geldinstroom is afgelopen week weer beneden de 50 gezakt naar negatief trendgebied

De stieren zullen het komende week zonder technische steun moeten zien te redden.

De € zilver weekgrafiek werd de laatste weken mede geregeerd door de valutaverhouding die zorgde voor een demping of versterking van de beweging in de zilverprijs. Ook de afgelopen week was dat niet anders.

De verandering in de $-€ verhouding zorgde in deze grafiek voor een stijging van 2 % terwijl die in de $ weekgrafiek slechts 0,10% was, een fors verschil. De vorm van de candle van afgelopen week is identiek aan die in de $ grafiek maar de plaatsing is een stuk positiever. De doji candle staat hier nipt beneden het 34 w. MA en heeft dit MA zelfs even weten te doorbreken zodat de aanval op het 34 w. MA toch lijkt te zijn ingezet.

Hoewel ook hier de technische staat van de grafiek nog steeds negatief is oogt deze wel beter dan in de $ weekgrafiek daar hier al sprake is van duidelijke bodemvorming:

 • De RSI heeft een dubbele bodem gerealiseerd en beweegt nu richting de 50
 • De MACD staat nu nipt beneden de 0 lijn maar heeft een draaiende beweging ingezet
 • Het Sentiment/Momentum heeft een bodem gevormd op extreem negatief gebied en kan de signaallijn komende week mogelijk opwaarts gaan kruisen

Een stijging in de zilverprijs met een stabiele valutaverhouding kan voor een aantal koopsignaaltjes gaan zorgen zodat het 34 w. MA mogelijk doorbroken kan gaan worden.

In de $-€ grafiek zagen we 3 weken geleden dat de correctie zijn intrede had gedaan met 2 forse rode candles op rij. De daling was zo stevig dat een verdere daling en test van het gebied tussen de 0.90 en 0.91 werd verwacht. De stieren hadden echter andere plannen! In plaats van een rode candle ontstond er vorige week een zwarte candle die daling aan banden legde. Afgelopen week werd er een nieuwe zwarte candle gevormd die de valutakoers weer terugbracht tot aan de 0.95, een stijging van bijna 1.9 %. Deze stijging zorgde ervoor dat de steunlijnen rond het 0.94 niveau nog steeds intact zijn en niet definitief gebroken. De stieren willen zich niet zonder slag of stoot overgeven.

Omdat een correctie vaker een 3 golfpatroon volgt zou de huidige opgaande beweging ook de golf 2 kunnen zijn waarna dan de golf 3 omlaag nog moet volgen. Het gebied tussen de 0.90 en 0.91 zou dan alsnog kunnen worden bereikt. De technische gesteldheid zou bij het bepalen van dit scenario behulpzaam kunnen zijn. Als de magenta steunlijntjes worden doorbroken zou de derde golf omlaag kunnen starten

 • De RSI bodemt op de steunlijn maar zou nu ene lager topje kunnen gaan produceren om daarna de lijn alsnog te breken
 • De MACD blijf nog steeds boven de lijn maar is wel een topje aan het maken
 • Het Sentiment/Momentum zakt verder richting de stijgende lijn

De stijgende magenta lijntjes kunnen als waarschuwingssignaal fungeren voor een verdere correctie

Roy Martens

NB. De komende tijd zullen de updates (in verband met drukke weekend verplichtingen)  om de week gemaakt worden.

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver