Columns & Artikelen

Belangrijkste citaten uit Klaas Knot’s interview

by Robert Broncel on 20/06/2022

Belangrijkste citaten uit:

Klaas Knot’s interview op BNR -17 juni 2022

Hoewel Knot dat uiteraard niet kon duiden, bevinden we ons steeds meer op monetair glad ijs.

Zijn bewoordingen mogen op “een goudschaaltje” worden gelegd:

  • Een complexe uitdaging
  • De hoogte van de ‘spreads’ (rente) tussen de noordelijke en zuidelijke eurolanden zal allesbepalend voor het beleid zijn
  • Het marktvertrouwen staat centraal
  • De euro móet overleven
  • Verslechtering groeiperspectieven met tot gevolg minder aansturing: we zullen dan koopkrachtverlies (inflatie) moeten accepteren
  • Toenemende spanningen op de kapitaalmarkten
  • Rente zal in alle eurolanden gelijkmatig omhoog moeten
  • De hoogte van de kerninflatie (zonder energie en voedsel) blijft de hoogte van de rente aansturen
  • Loonstijging en externe prijsstijgingen (energie, grondstoffen etc.) mede bepalend voor inflatiehoogte
  • Afkoeling economie in welke mate?

Hij zei er niet bij dat de exorbitante vergroting van de geldhoeveelheid sinds de crisis van 2008/9 als basisfactor van de inflatie gerekend dient te worden, met als gevolg dat thans “goedkoop” geld op zoek is naar te weinig goederen vanwege de voortwoekerende verstoringen van de productie- en distributielijnen (corona).

Hij was ook ietwat badinerend over de verhoging van de rente met 75 basispunten (0,75%) in de V.S., die extra druk legt op het accommoderend beleid van de ECB; de huidige ECB stellingname (vooralsnog zonder renteverhoging) schuurt met het jongste Fedbeleid!

Het zal bijgevolg veel vernuft vergen alle ballen in de lucht te blijven houden.

Het ECB crisisoverleg in Amsterdam deze week vormde op zich al een unicum!

Robert Broncel 17 juni 2022

NB. De lont in dit monetaire kruitvat zou niettemin wel eens in Tokyo kunnen worden aangestoken, gezien de dead lock positie waarin de BoJ thans verkeert nu de V.S. de rente met 75 basispunten heeft verhoogd. Bij een korte rente van 0,25% is de yen ondertussen op een stand van 135 per dollar naar een 24 jaar’s dieptepunt gedaald. Een verdere daling ligt “voor het oprapen”!

Het grootste deel van de Japanse staatsschuld was sinds de crash in 1989 altijd al in Japanse handen. Reden waarom de BoJ het gevoerde QE beleid gemeend heeft nooit te moeten wijzigen. As we read, bezitten de Japanse verzekeraars tot dusver ca. 20% van deze schuld die totaal omgerekend ongeveer $9.000 miljard bedraagt, gedragen door een BBP thans van ruim $5.000 of een schuldquote oprukkend naar 200%. Een dergelijke schuldverhouding tegen de achtergrond van de huidige internationale monetaire ontwikkelingen is geen lang leven meer beschoren. Het is bijgevolg zaak vooral ook deze ontwikkeling te blijven volgen.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Robert BroncelBelangrijkste citaten uit Klaas Knot’s interview