Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 12/07/2022

In de update van 2 weken geleden werden 2 mogelijke scenario’s benoemd.

  • De mogelijkheid van een potentiële dubbele bodem
  • Het tegenargument voor de dubbele bodem; de korte termijn dalende trend

De grafiek laat zien dat de stieren weliswaar probeerden om een dubbele bodem te creëren maar dat de beren al snel de regie overnamen. Na de maandag candle, met een omgekeerde vorm van de vrijdag candle (nu een lange upper shadow), werd vanaf de dinsdag de strijd aangegaan. Vorige week werd vervolgens op de donderdag de dubbele bodemlijn gepasseerd waarna de zilverprijs op vrijdag nog een flink stuk lager werd geduwd. Deze duw omlaag voor het ‘4 juli-weekend’ in de VS toonde aan dat de beleggers hert zekere voor het onzekere namen en elk risico wilden uitbannen.

Door deze angst waren de beleggers dermate aan het twijfelen gebracht dat ook op dinsdag (de dag na de feestdag in de VS) de zilverkoers onderuit werd geschopt. De daling bracht de zilverkoers zelfs richting de $19, die aanzienlijk onder vuur werd genomen. In de rest van afgelopen week ontspon zich een stevige strijd voor het behoud van de $19 grens. Elke dag werd het $19 niveau gebroken maar steeds weer konden de stieren er alsnog voor zorgen dat de koers er boven afsloot.

De laagste stand van de week werd gerealiseerd op $18.70 terwijl het slot van de week tot stand kwam op $19.24. Het heeft er alle schijn van dat de stieren (eindelijk) een niveau hebben gekozen waar zij de hakken in het zand willen zetten. Het enige minpunt in het verloop van de laatste dagen is dat de omzet gestaag is gedaald zodat het nog best twijfelachtig is of er nu een solide basis is gevormd voor een potentieel herstel.

Het verloop in de € zilver-dag-grafiek ziet er uiteraard niet veel anders uit. Ook hier was sprake van een potentiële dubbele bodem die echter eveneens niet kon worden gerealiseerd. Net als in de $ zilver-dag-grafiek werd het bodemniveau doorbroken en ging de koers de diepte in.

De daling die we hier zien vanaf de dubbele bodem is echter veel minder heftig dan in de $ grafiek. Ook de stabilisatie in de daling zie er een stuk beter uit. De 3 zwarte candle die zijn ontstaan hangen niet onderaan de rode candle van dinsdag maar dringen het gebied van het lichaam binnen. Deze € zilver-dag-grafiek heeft het daarmee minder slecht gedaan dan zijn tegenhanger in $.

 

Ook in de langere termijn grafiek werd 2 weken geleden gefocust op het ontstaan van een potentiele dubbele bodem. Met die dubbele bodem zou dan de steunlijn rond de $20,40 gehouden kunnen worden. Wat dan perspectief zou openen voor een mooie zomer voor de zilverprijs.

Zoals we hierboven al zagen werd die dubbele bodem niet alleen niet gecreëerd maar dook de koers zelfs fors beneden de steunlijn om op zoek te gaan naar het $19 niveau. Op dit niveau lijkt zich nu een soort van stabilisatie af te tekenen zodat het van belang wordt om te kijken of die actie kans van slagen heeft.

De technische gesteldheid van de grafiek ziet er niet al te rooskleurig uit en staat hier en daar zelfs op extreem negatieve waardes. Normaliter zou dit een slecht voorteken zijn al zou het nu kunnen wijzen op de mogelijkheid van een uitputting van de dalingscapaciteit.

  • De RSI staat in extreem negatief gebied beneden de 30, een waarde die ook bij de vorige bodem in mei werd bereikt
  • De Verkoopkracht is opgeklommen naar het top niveau van de vorige bodem in mei en lijkt inderdaad een draai te willen gaan maken
  • De MACD is weer naar beneden gedraaid maar staat wel nog een stukje boven het bodemniveau van mei
  • De Geldinstroom staat op een zeer laag niveau, beneden de magenta lijn en het 20 niveau. Voldoende voor een bodem?
  • Het Sentiment/Momentum is opnieuw weggezakt in extreem negatief gebied en lijkt hier een bodem te hebben gemaakt door boven de rode signaallijn te klimmen

Hoewel een en ander er dramatisch uit lijkt te zien zijn er toch wat lichtpuntjes te herkennen. Indien de stieren de stabilisatiepoging begin komende week kunnen voortzetten of liever nog kunnen uitbouwen naar een (klein) herstel zou de angel uit de daling kunnen worden gehaald.

In de Bollinger Bandengrafiek werd 2 weken geleden aangegeven dat de stieren de onderste band als steun dienden te houden door de koers op maandag omhoog te sturen. De grafiek laat zien dat de stieren zich deze opgave inderdaad realiseerden, op die maandag ontstond er een zwarte candle.

De vorm van die candle was echter zeer teleurstellend zodat de beren hun kans schoon zagen en alweer snel de onderste band bereikten waarna deze als glijbaan werd gebruikt. Medio afgelopen week vonden de stieren het welletjes en werd een beweging gestart om de koers los te weken van de onderste band. Dat losweken gaat echter niet van een leiendakje de zilverprijs blijft akelig dicht in de buurt van de onderste band. Komende week zullen de stieren meer gas moeten gaan geven

 

Ook in de slotstandengrafiek kregen de stieren de opdracht om het kleine stukje zwarte lijn dat 2 weken geleden ontstond snel uit te bouwen omdat anders snel de steunlijn (nu 1-ste weerstandlijn) zou worden bereikt. De stieren faalden jammerlijk in die opdracht en we zien dat er vanaf het kleine stukje zwart een zeer lange rode streep omlaag is ontstaan.

Die loodrechte streep omlaag schreeuwt natuurlijk voor een herstel maar de stabilisatie (bestaande uit 3 dagen) die we in de grafieken hierboven zagen resulteert hier slechts in een nieuw klein zwart stukje lijn. Op slotbasis zullen de stieren dus veel beter voor de dag moeten komen om ook maar te kunnen denken aan een beweging richting de 1-ste weerstand(voormalige steun)-lijn.

In de $ zilverweekgrafiek constateerden we 2 weken geleden dat het er niet al te best uit zag:

“De grafiek ziet er weinig hoopvol uit en de stieren hebben een moeilijke periode voor de boeg. De tendens is neerwaarts gericht en vooralsnog lijkt verder dalen de weg van de minste weerstand.

De stieren zullen hun stinkende best moeten doen om dit op de een of andere manier om te buigen.”

De weg van de minste weerstand werd inderdaad gekozen en bewandeld. Vooral de rode candle van vorige week bekrachtigt de negatieve krachten in de grafiek. Met de candle van aflopen week is een steungebied bereikt, die steun wordt geboden door de toppen op $18,90 en $18,95 van begin en medio 2020. Na de doorbraak van deze 2 toppen in zomer van 2020 kon een rally op touw worden gezet tot aan $29,92 zodat aannemelijk is dat dit gebied nu steun zou moeten kunnen bieden.

Indien de stieren eveneens die mening zijn toegedaan zou aanstaande week een zwarte candle moeten ontstaan.

 

Ook in de € zilverweekgrafiek werden voor de afgelopen 2 weken zware tijden verwacht. Indien de bodem van mei zou worden doorbroken werd een daling voorzien naar de steunzone die wordt gevormd door de bodems van €18,46 tot €19,20.

De bodem van mei werd inderdaad al snel gebroken met de lange rode candle van vorige week waarna ook de daling naar de genoemde steunzone tot stand kwam. De laagste stand van afgelopen week werd neergezet op €18,40 zodat het laagste niveau van de steunzone werd bereikt. Tot zover de gelijkenis met de $ weekgrafiek.

De afwijking met de $ weekgrafiek zien we in de candle van afgelopen week naar voren komen. In tegenstelling tot de situatie in de $ weekgrafiek zien we hier een zwarte candle verschijnen. De stieren hebben op het laagste punt van de steunzone blijkbaar voldoende veerkracht kunnen vinden om zich om te kunnen opwerken tot een positief slot. Dit was uiteraard niet mogelijk geweest zonder gigantische steun uit de valuta hoek!

Hoe het ook zij, deze candle geeft voor de objectieve kijker/belegger hopelijk voldoende vertrouwen en aanknopingspunten om er nog een zwarte candle achteraan te produceren.

 

De $-€ grafiek leek 2 weken geleden klaar te zijn voor een derde golf omlaag indien gekeken werd naar een potentiële dubbele top en de daarmee gepaard gaande negatieve divergentie in de technische gesteldheid.

De stieren dachten er echter geheel anders over! Zowel vorige week als de afgelopen week werd besloten de schouders er maar eens extra onder te zetten. Met de candle van vorige week werd de valutakoers perfect in stelling gebracht door te sluiten nabij de weerstandlijn. De afgelopen week sloegen de stieren vervolgens op hol en werd de dubbele top verpulverd.

De candle van afgelopen week heeft een hoogste stand bereikt van 0.99 en daarna een slot iets boven de 0.98. Die stieren lieten daarmee de weerstand op 0.96 aanzienlijk achter zich. De grote vraag is nu of er de komende weken nog meer stijging komt of dat de daling alsnog zal toeslaan.

De technische gesteldheid staat er nog altijd zeer positief bij al is er ook nog steeds sprake van potentiele negatieve divergentie. Die divergentie is een waarschuwingssignaal dat een omslag op elk moment kan starten en dat een serieuze top dichtbij kan zijn. De stijgende magenta lijnen blijven de lijnen die als trigger voor een verdere daling, of in dit geval nieuwe correctie, in de gaten gehouden moeten worden. Een doorbraak daarvan zal wellicht het startsein vormen van een (stevige) daling

NB. De komende tijd zullen de updates (in verband met drukke weekend verplichtingen)  om de week gemaakt worden.

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver