Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 05/09/2022

Richting de ‘vakantiemaand’ augustus liep de zilverprijs op naar het 50 d. MA waar een topje werd gevormd op $20.51. In de eerste week van augustus wisten de stieren de koers in de buurt te houden van het MA waarna uiteindelijk de doorbraak met een relatief grote candle plaatsvond. De doorbraak, die met een verhoogd volume tot stand werd gebracht, had eigenlijk direct moeten leiden tot een stevige voortzetting maar dat kon niet worden gerealiseerd. De zilverprijs bleef net boven het MA hangen zodat de twijfel toch weer werd gevoed en het vertrouwen uiteindelijk verloren ging. Toen de zilverprijs weer beneden het MA dook was dat het teken om richting de bodemzone, rond de $19, te zakken.

 

De stieren probeerden net als in juli de $19 te gebruiken als steunzone maar ook nu faalden ze daarin. Na een korte consolidatiepoging werd vorige week de daling hervat waarbij het diepste punt van de vorige daling op $18.01 afgelopen week woensdag werd gepasseerd. Het laagste punt werd neergezet op $17.40 waarna op vrijdag een herstelpoging werd ingeluid.

De omzetten van de afgelopen week waren elke dag vrij hoog wat zou kunnen duiden op bodemvorming. Op dinsdag, woensdag en donderdag, de dalingsdagen, liep de omzet elke dag iets verder op totdat er een climax werd bereikt op donderdag. Op vrijdag waren vervolgens de stieren aan de beurt om de omzet omhoog te drijven. De opening vond plaats op het slot van de donderdag waarna na, een klein stapje terug, de weg naar boven werd ingezet.

Met een omzet die maar zeer licht achterbleef bij die van donderdag werd de zilverprijs omhoog gedreven naar een hoogste stand van $18.17. Helaas slaagden de stieren er niet in om dit niveau vast te houden, het slot kwam tot stand op $17.88. Op het eerste oog lijkt de herstelpoging geslaagd te zijn, het slot vond boven het hoogste punt van de donderdag plaats maar de vorm van de candle geeft toch een waarschuwing af. Er is flink wat terreinwinst ingeleverd zodat de candle van komende maandag zeer belangrijk zal worden. Indien de stieren het geloof in een houdbare bodem willen voeden zullen zij meteen maandag een zwarte candle moeten produceren die afsluit boven de $18 grens, het liefst zelfs boven de $18.50. Lukt dat niet dan dreigt een zelfde scenario te ontstaan als bij de tussentijdse bodemvorming rond de $19.

Wat voor de $-grafiek geldt kan één op één worden vertaald naar de grafiek in €. Ook hier zullen de stieren meteen maandag een beslissing moeten forceren.

 

In het langere termijnplaatje is duidelijk te zien dat de stieren het zeer zwaar hebben. Vanaf het moment dat in april een lagere top werd gezet is de zilverprijs onder druk komen te liggen. Eerst werd het 50 d. MA doorbroken en niet lang daarna het 200 d. MA, een belangrijk verkoopsignaal voor langere termijn beleggers.

De eerste beweging omlaag, van $26.50 naar de $20.50, is een duidelijke impuls beweging, de daling vindt plaats zonder noemenswaardig oponthoud, het is doorlopende beweging omlaag. Het herstel vanaf de $20.50 strandt tegen/rond de bodems van januari en februari dit jaar. De tweede beweging omlaag passeerde al snel de bodem op $20.50 waarna het $18 niveau werd bereikt. De herstelpoging die nu werd ingezet duurde minder lang dan de eerste en ondervond weerstand van het 50 d. MA maar ook de bodem van mei op $20.50.

Ook deze nieuwe daling heeft inmiddels de vorige bodem op $18 doorbroken echter het nieuwe dieptepunt ligt nu slechts nipt lager. De eerste daling liep van $26.5 naar $20.5, de tweede van $22.5 naar $18 en de huidige derde van $21 naar $17.5, Dit betekent dat de kracht uit de daling loopt en de stieren nu mogelijk een zeer unieke kans geboden wordt om het tij te kunnen keren. Om dit scenario te kunnen starten is het dus noodzakelijk dat de vorige bodem op $18 snel wordt gepasseerd.

De technische gesteldheid biedt de ruimte om dit scenario voldoende leven in te blazen:

  • De RSI vertoont positieve divergentie deze maakt een (voorlopige) hogere bodem
  • De Verkoopkracht maakt een potentiële dubbele top, negatieve divergentie
  • De MACD kan een derde hogere bodem produceren, positieve divergentie
  • De Geldinstroom lijkt een licht hogere bodem te maken, positieve divergentie
  • Het sentiment/Momentum staat nu op een extreem laag niveau

De licht positieve signaaltjes in de technische staat zijn alleen niet voldoende, de stieren zullen een duidelijke voortgang aan het herstel moeten geven om daadwerkelijk iets te kunnen bereiken. Mocht dat herstel lukken dan zal het 50 d. MA het eerste belangrijke koersdoel zijn waarna dan de zone $20.50 – $21 – $21.50 volgt.

De Bollinger Bandengrafiek laat zien dat de tussentijdse bodem op een zeer logisch niveau tot stand kwam namelijk tegen de onderste band aan. Het vervolg van de daling die daarna kwam gebruikte de onderste band als glijbaan totdat de candle van vrijdag zich los wist te maken van de band.

Deze candle van vrijdag zal een vervolg moeten krijgen door een nieuwe zijwaartse, liefst stijgende, beweging in gang te zetten. Het eerste richtpunt zal dan de belangrijke midden-band worden, pas als die opnieuw doorbroken wordt komt de zilverprijs in positief vaarwater.

De slotstandengrafiek brengt het koersverval van de afgelopen maanden mooi in beeld. Het verschil tussen de dalingen en de herstelpogingen zijn zeer duidelijk. De dalingen bevatten rechte lijnen terwijl de herstelpogingen een meer ‘gezaagd’ karakter hebben.

Als we de dalingen de cijfers 1, 3 en 5 geven en de herstelpogingen de cijfers 2 en 4 dan hebben we een volledige Elliot wave telling van een neergaande impuls beweging die nu afgerond zou kunnen zijn. Indien de neergaande beweging de hoofdrichting is zal het herstel een 3 wave beweging moeten worden. Als deze herstelbeweging 50 % van de daling zou goed maken kunnen we op dit moment een koersdoel berekenen dat rond de $21.50 tot $22 zou liggen. Technisch zou dat mooi passen aangezien we daar de bodems van september en december van vorig jaar vinden en de top van mei/juni dit jaar. Of het zover komt zullen we moeten afwachten, dan zullen de stieren werk moeten maken van een nieuwe bodem op dit niveau.

In de $ – zilver weekgrafiek is een duidelijke neerwaartse trend te zien van lagere toppen en bodems.

  • De toppen zijn:   $27.50 – $26.50 – $22.57 – $20.87
  • De bodems zijn: $24.05 – $20.42 – $ 18.01 – $ nog niet bekend.

Uitgaande van het gezegde; “the trend is your friend” betekent dit dat elke aankoop tegen de heersende trend gericht is zodat voor (nieuwe) aankopen of instappers afwachten de verstandigste houding zal zijn. Eerst zal er een trendbreuk moeten ontstaan voordat met een wat ‘veiliger’ gevoel kan worden ingestapt of aangekocht.

Een breuk in de trend wordt pas gerealiseerd bij een hogere top dan de laatste op $20.87 gevolgd door een hogere bodem dan die nu nog zal moeten worden gerealiseerd.

Op dit moment wijst nog niets op een mogelijke wijziging in de heersende trend, mochten de stieren erin slagen om de candle van afgelopen week om te zetten in een bodem krijgen zij automatisch de opdracht om de top op $20.87 onder vuur te nemen.

We wachten dus eerst de candle van de komende week af voordat er wat meer duidelijkheid zal ontstaan.

Ook in de € zilver weekgrafiek is een neerwaartse trend zichtbaar al is die hier wat meer in elkaar gedrukt. De daling in de bovenstaande grafiek verloopt (tot nu toe) van $27.50 tot aan $17.40 waar die in de € grafiek loopt van €25.22 naar de (nu nog) € 17.50. De $ grafiek laat daarmee dus een daling zien van ruim $10 tegen een daling in de € grafiek van nog geen €8.

De zilverbeleggers in € staan er dus relatief gezien wat beter voor dan hun tegenhangers in $ maar dat zegt natuurlijk niets ook hier zal de trend gebroken moeten worden. De komende weken zullen de € zilverstieren aan zwarte candles moeten gaan werken.

De grafiek van de $-€ verhouding blijft nog steeds verbazen. Wie naar deze grafiek kijkt krijgt de indruk dat de bomen daadwerkelijk tot in de hemel kunnen groeien maar dat is natuurlijk niet zo.

Vroeg of laat loopt elke stijging gegarandeerd ten einde en slaat deze om in een daling, de vraag is alleen altijd vanaf welk punt.

Voorlopig laat de grafiek zien dat elke kleine daling of hapering in de koers wordt gebruikt als (extra) instapmoment maar dat zal ook nu niet zo blijven. Er komt een punt waar beleggers hoogtevrees krijgen en de papieren winst zullen willen binnen harken. De signalen die de technische gesteldheid laten zien stroken al een tijdje niet meer met de koersontwikkeling.

  • De RSI laat nog steeds negatieve divergentie zien die vroeg af laat zal omslaan in een daling die kan worden ingeluid door een daling beneden de stijgende lijn
  • De MACD heeft een zeer lange stijging achter de rug, een daling beneden de rode lijn en vervolgens de stijgende magenta lijn zal hier het startsignaal zijn
  • Het Sentiment/Momentum blijft bovenin hangen en vertoont geen hogere toppen meer dus ook negatieve divergentie. Een daling beneden de stijgende magenta lijn start oom hier de daling.

Het is wachten op een duidelijke topvorming voordat een ommekeer kan worden verwacht.

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver