Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 19/09/2022

In de vorige update werd de poging tot bodemvorming aangestipt toen er na het diepste punt op donderdag van $17.40 op vrijdag een herstelpoging volgde:

“Helaas slaagden de stieren er niet in om dit niveau vast te houden, het slot kwam tot stand op $17.88. Op het eerste oog lijkt de herstelpoging geslaagd te zijn, het slot vond boven het hoogste punt van de donderdag plaats maar de vorm van de candle geeft toch een waarschuwing af. Er is flink wat terreinwinst ingeleverd zodat de candle van komende maandag zeer belangrijk zal worden. Indien de stieren het geloof in een houdbare bodem willen voeden zullen zij meteen maandag een zwarte candle moeten produceren die afsluit boven de $18 grens, het liefst zelfs boven de $18.50

Omdat de beurzen op maandag dicht waren hadden de stieren een extra dag ter voorbereiding. De dinsdag-candle deed exact wat werd verwacht, een stijging tot boven de $18 richting de $18.50. Toen dit niveau echter niet gehaald werd zakte de stijging weer in elkaar om uiteindelijk nog maar net positief af te sluiten. De beren hadden hiervan toen gebruik kunnen maken voor een tegenaanval maar de stieren grepen op woensdag alsnog hun kans en namen afstand van de $18 grens.

Ook de rest van de week kon er hoger worden gesloten zodat het een positieve week werd. Met de stijging van vrijdag kwam het 50 d. MA weer in zicht zodat de daarop volgende maandag spannend zou worden. Die maandag schoten de stieren uit de startblokken om met een forse omzet door het 50 d. MA te breken.

De top werd bereikt op $20, ruim boven het slot van de vrijdag ervoor ($18.77) Hoewel het 50 d. MA met een grote omzet gebroken werd moest die doorbraak wel nog verdedigd worden. De tegenaanval van de beren volgde dan ook al snel op dinsdag en duurde de gehele week.

De hele week werd er strijd gevoerd om het 50 d. MA te behouden. Toch zakte de zilverprijs weer langzaam terug richting het MA om er op vrijdag weer fors beneden te duiken. De stieren hielden echter stand en na een lang gevecht kon de zilverprijs boven het MA worden gehouden zodat de strijd komende week kan worden voortgezet.

Indien de stieren de korte termijn neerwaartse trend kunnen ombuigen (stijging tot boven de $20) kunnen de ogen worden gericht op het 200 d. MA.

In de € zilver-dag-grafiek zien we eenzelfde beeld als in de $ zilver-dag-grafiek, een doorbraak van het 50 d. MA gevolgd door een terug-test van de doorbraak. Als deze terugval kan worden verdedigd dan volgt de grote horde, een aanval op het 200 d. MA waarboven rustiger vaarwater lonkt.

 

In het langere termijn plaatje werd eveneens aangegeven dat het $18 niveau snel moest worden heroverd en dat de technische gesteldheid daarbij wat ondersteuning zou kunnen bieden met wat voorzichtige positieve signaaltjes. De stieren moesten echter wel zelf ook fors ten strijde trekken:

“De licht positieve signaaltjes in de technische staat zijn alleen niet voldoende, de stieren zullen een duidelijke voortgang aan het herstel moeten geven om daadwerkelijk iets te kunnen bereiken. Mocht dat herstel lukken dan zal het 50 d. MA het eerste belangrijke koersdoel zijn waarna dan de zone $20.50 – $21 – $21.50 volgt.”

De eerste stap is de afgelopen 2 weken gezet, namelijk de doorbraak van het 50 d. MA. Met de hoogste stand van $20 is de zware zone daarboven voorlopig nog buiten schot gebleven zodat we eerst maar eens kijken of het 50 d. MA gehouden kan worden.

Met de candle van afgelopen vrijdag werd de eerste serieuze aanval van de beren afgeslagen en kon de zilverprijs boven het MA worden gehouden. De grafiek laat zien dat inmiddels zowel het 14 als het 50 d. MA iets naar boven zijn gedraaid richting een stijgende trend. Ook vertoont de technische gesteldheid tekenen van verder herstel:

  • De RSI heeft in positief gebied een dubbel topje gevormd maar lijkt nu boven de 50 weer omhoog te willen draaien
  • De koopkracht bevindt zich boven de verkoopkracht en zal nu moeten standhouden.
  • De MACD is richting de 0 lijn gekropen en bevindt zich boven de signaallijn, komende week kan de 0 lijn onder vuur genomen worden
  • De geldinstroom staat boven de 50 in positief gebied maar zal zich hier moeten handhaven
  • Het Sentiment/Momentum staat op een zeer hoog positief niveau

Alles lijkt klaar te zijn voor een vervolg van de stijging maar het initiatief moet van de stieren komen. Om te bepalen of er daadwerkelijk een aanval op de belangrijke weerstandzone zal komen kan de dalende magenta lijn als signaallijn gehanteerd worden. Een doorbraak daarvan zal een koopsignaal afgeven en zal de eerste weerstandlijn als koersdoel krijgen.

In de bollinger bandengrafiek werd de onderste band verlaten met de zwarte candle die op de vrijdag 2 weken geleden ontstond. Deze candle diende echter wel nog een vervolg te krijgen waarmee dan een zijwaartse, liefst stijgende, beweging in gang zou worden gezet. Het eerste richtpunt zou dan de belangrijke midden-band zijn die na een doorbraak voor positief vaarwater zou zorgen.

In de grafiek is te zien dat de midden-band met kracht werd doorbroken en de koers zelfs bijna de bovenste band kon bereiken. De terugval naar de midden-band werd op vrijdag opgevangen waarna de koers toch weer hoger kon afsluiten midden in het positieve gebied.

In de slotstandengrafiek werd vorige keer een Elliot Wave telling aangehaald die als een mogelijkheid zou kunnen fungeren voor een toekomstig koersverloop. Zo’n herstel beweging kan dan bestaan uit een drietal golven waarmee bijvoorbeeld 50% van de daling zou kunnen worden goedgemaakt. Het potentiële koersdoel zou dan rond de $21.50 – $22 liggen waarmee de weerstandzone wordt bereikt.

De eerste golf die we nu zien loopt van $17.67 tot aan $19.86 een stijging van $2.19. Het golfje 2 is op dit moment teruggevallen tot aan $19.27. Als de stijging alweer is hervat en golf 1 zou minimaal gelijk zijn aan golf 3 dan ontstaat een koersdoel van $21.46, tegen de bodems van sept en dec van vorig jaar. Rekenkundig zou dat dus mooi passen maar het gaat helaas niet altijd zoals berekend. Het golfje 2 is namelijk (nog) zeer kort zodat er nog wat maar daling zou kunnen komen, dat hoeft natuurlijk niet het geval te zijn maar het kan wel.

In de weekgrafiek waren er absoluut nog geen tekenen zichtbaar van een mogelijke bodemvorming of trend-omkeer. De beurswijsheid: “ the trend is your friend” wees zelfs in de richting van een voortzetting van de daling, zodat eerst de opvolgende candle afgewacht moest worden.

De afgelopen 2 weken zijn twee zwarte candles ontstaan waarbij de 2-de candle het 17 w. MA heeft bereikt en zelfs even heeft doorbroken. Deze doorbraak kon helaas (nog?) niet in klinkende munt worden omgezet maar het is in elk geval wel een zeer mooie stap in de goede richting.

De technische gesteldheid is door de 2 zwarte candles langzaam aan het verbeteren maar staat wel nog steeds negatief zodat waakzaamheid blijft geboden. Als er de komende 2 weken een doorbraak van het 17 w. MA kan worden gerealiseerd zal het beeld wat positiever worden en zal de dalende trend na een doorbraak van de $20.87 fors onder druk komen te liggen.

 

De € zilvergrafiek staat er, ondanks de aanwezige neerwaartse trend, al een hele tijd relatief beter voor dan de $ zilvergrafiek. Echter net als in de $ zilvergrafiek moesten de € zilverstieren ook hier zwarte candles gaan produceren.

Die zwarte candles zijn nu ook in deze grafiek verschenen en het 17 w. MA is eveneens bereikt en doorbroken. De candle in deze grafiek laat zien dat het 17 w. MA fors doorbroken werd maar helaas kon die winst niet worden vastgehouden, het slot vond pal op het 17 w. MA plaats.

De zwarte candles hebben de technische gesteldheid laten verbeteren en als de komende 2 weken eveneens positief verlopen kunnen zelfs de eerste (voorzichtige) koopsignalen in de RSI en de MACD ontstaan.

 

In de $-€ grafiek blijft de koersstijging maar voortduren terwijl de technische gesteldheid al de nodige alarmsignaaltjes blijft afgeven. Die signalen worden evenwel genegeerd door de kopers.

De twee candles van de afgelopen weken zijn van kleur verdeeld over een rode en een zwarte. De rode candle ontstond vorige week en de zwarte afgelopen week. Het had er in eerste instantie alle schijn van dat de zwarte candle van afgelopen week ook rood zou worden maar gaandeweg de week keerde het tij en kon er alsnog positief worden gesloten.

De stieren vonden bijtijds steun op het 14 w. MA waarna zij de daling konden terugdraaien. Het beeld neigt ondanks dit miraculeuze herstel toch steeds meer naar een topvorming die of al heeft plaatsgevonden (rode candle van vorige week) of zeer binnenkort zal ontstaan.

De waarschuwingssignalen in de indicatoren worden steeds luider en zullen uiteindelijk in een daling ontaarden. Hebben de toppen van de bomen langzaam de hemel bereikt?

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver