Columns & Artikelen

We gaan voor zilver

by Nico Pantelis on 02/01/2023

We laten een slecht jaar achter ons.

Corona, oorlog, inflatie, … het ene probleem volgde het andere razendsnel op. De wereld daverde op z’n grondvesten. En de schokken waren goed te voelen op de financiële markten.

De aandelenmarkten zetten een stevige stap terug. De verliezen liepen op van 20% tot 30%. Ook obligaties waren de kop van Jut. De 10-jarige staatsobligatie in de VS – het meest veilige beleggingspapier in de wereld – leverde bijna 15% in.

Ongezien!

Er was slechts één veilige haven in 2022: edelmetaal.

  • Goud boekte een kleine plus van 1%.
  • Zilver deed het veel beter met een winst van 5%.

Het lijken geen uitgesproken resultaten, maar schijn bedriegt. Er waren gigantische bewegingen gaande op de achtergrond.

Het grote kapitaal zoekt een uitweg. In de afgelopen maanden waren de heersers over de kapitaalmarkten – de centrale bankiers – druk in de weer. Ze kochten massaal GOUD.

U kan de afgelopen decennia zelf nagaan. Nooit eerder kochten centrale banken zoveel goud. We moeten al helemaal terug naar de jaren ’60 van de vorige eeuw.

Toen het Bretton Woods geldsysteem vervangen werd door het USD-reserve geldsysteem. Het was een periode van grote economische turbulentie en onzekerheid.

Klinkt bekend?

We staan opnieuw voor zo’n monetaire omwenteling. Dat zien we niet enkel aan de astronomische aankopen van goud door centrale banken. Dat zien we ook aan de evolutie van goud versus Amerikaanse staatsobligaties.

Op de bovenstaande grafiek ziet u de evolutie van de goudprijs (in USD) in vergelijking met de prijs van de US 10Y Treasury Note. Niet enkel brak de prijs van goud in 2022 historisch uit versus Amerikaanse staatsobligaties. De uitbraak werd ook nog eens succesvol getest.

Voeg dit gegeven samen met een toenemende acceleratie van het 200-weeks gemiddelde, en de trend wordt voor ons glashelder.


Goud is de nieuwe veilige haven.

Als financiële analisten rest ons de vraag: is goud de beste manier om deze trend te bespelen? Het antwoord luidt: ja en nee.

Goud wordt een prima investering in de komende jaren. Maar u kan van een veilige haven geen explosieve rendementen verwachten.

De doelstelling van goud is het behoud van de koopkracht. Niet meer, niets minder. Voor het echte prijsspektakel, kijken wij vandaag naar zilver. Naast het feit dat zilver dezelfde karakteristieken heeft als goud, heeft het witte edelmetaal een uitzonderlijk voordeel.

Het is erg goedkoop!

Zilver is de enige grondstof die onder z’n piek van de jaren ’70 noteert.

Laat dit gegeven maar eens op u inwerken.

De zilverprijs piekte in 1980 op 50 dollar. Zilver sloot 2022 af op 24 dollar. Het is moeilijk te vatten dat een belangrijk metaal als zilver, vandaag aan de helft (!) van z’n historisch piek wordt verhandeld.

Olie, goud, koper, tarwe, … alle prijzen zijn dubbel tot een veelvoud duurder in vergelijking met hun piekprijs 50 jaar geleden.

Behalve zilver.

Hier komt een einde aan in 2023, verwachten we. Het gloriemoment van zilver is aangebroken. Ook hiervoor kijken we opnieuw naar een ratiografiek. Ditmaal van goud afgezet tegen zilver.

Hierboven ziet u de langst mogelijk ratiografiek van goud versus zilver. Vanaf 1915!

Wat ons meteen opviel, is de top op 100x. De top van de ratio werd recent voor een derde keer getest gedurende de afgelopen eeuw.

Wat in het verleden altijd gebeurde na deze top, was dat zilver altijd in kracht toenam. Lees: een daling van de goud-zilver-ratio.

Opnieuw verwachten we een versnelde daling. Een eerste richtpunt is 50x.

Als de goudprijs in de komende maanden naar 2.500 dollar stijgt, en de goud-zilver-ratio zakt naar 50x, dan bekom je al een zilverprijs van 50 dollar. 

Of anders gezegd: zilver kan het in de huidige cyclus dubbel zo goed gaan doen als goud. Dus fysiek zilver is de betere optie dan fysiek goud.

Maar wij gaan nog een stap verder.

Want om exceptionele rendementen te behalen in deze nieuwe trend, moet u op zoek naar de grootste hefboom. Die vinden we bij de mijnaandelen.

Zilvermijnaandelen behoorden tot voor kort, tot de slechte beursonderdelen. Hiervoor presenteren we u de laatste ratiografiek. Zilvermijnaandelen versus de S&P 500

Helaas bestaat er nog niet zoveel historische data over de zilvermijnsector. De Global X Silver Miner index werd in 2010 gelanceerd. Na een initiële spurt omhoog, zat de index in z’n verval. De zilvermijnsector deed het 10x slechter dan de S&P 500.

Dat ziet u zelden of nooit.

Dat is wat we noemen spotgoedkoop. Het impliceert dat als zilver 2x van goud kan doen, de zilvermijnsector een factor 5x tot 10x kan doen versus de goudprijs. Een nieuwjaarsanalyse kan natuurlijk niet zonder koersdoelen.

Voor goud kijken we naar een eerste piek tussen 2.400 en 2.600 dollar. Zilver zien we voor het eerst in ruim 10 jaar opnieuw de top van 50 dollar testen.

Zilvermijnaandelen kunnen vanaf het huidige niveau – als de bovenstaande koersdoelen gerealiseerd worden – 300% tot 500% stijgen. Inderdaad, dat zijn de rendementen waarmee we bekend waren… in crypto.

Samengevat levert dit de volgende analyse op: goud wordt gevraagd, zilver wordt gewild en zilveraandelen worden gegeerd.

Een duidelijke thesis voor de komende 5 tot 10 jaar.

En we voegden de daad al bij het woord: ons vermogen werd in de afgelopen weken gevoelig uitgebreid met zilver. Met name de zilvermijnaandelen! Nu, voor u halsoverkop op zoek gaat naar de beste zilvermijnaandelen, nog even de volgende opmerking.

Edelmetalen in het algemeen, en mijnbouwaandelen specifiek, vormen momenteel geen overgewicht binnen ons vermogen. We laten de markt liever naar ons toe komen in de volgende jaren. Maar hiervoor moet u natuurlijk wel blootstelling hebben binnen uw vermogen.

Enkele procenten kunnen over enkele jaren al voor een overgewicht zorgen in uw portefeuille. Als onze thesis uitkomt. Nogmaals, laat de markt naar u toekomen. Zet niet alles in op één actief. Zorg voor een degelijke spreiding.

U kent ons credo: zet niet in op een renpaard, maar koop de volledige renstal!

Ons vermogen bestaat uit aandelen, vastgoed, crypto, edelmetalen en cash. Wat we enkel gedaan hebben is de weging van cash en vastgoed verlaagd, en de weging van edelmetalen opgetrokken. Maar edelmetalen blijven nog steeds een minderheidsbelang.

Het risico bestaat dat onze thesis niet correct is. En dan willen we geen grote problemen veroorzaken binnen de portefeuille. Anderzijds, als onze thesis correct is – en daar zijn we steeds meer van overtuigd – dan zal het minderheidsbelang uitgroeien tot een hoofdzaak binnen ons vermogen.

Neem deze ervaring mee in uw besluiten als belegger.

We zijn zelf door schade en schande wijs geworden op de markt. Bovendien heeft het ons heel wat leergeld gekost. Bespaar u die kost.

En luister niet enkel naar ons, doe zelf vooral ook uw onderzoek. Maar profiteer van onze kennis en kunde. We delen ze graag met u.

Advertentie: En dan nog een kleine commerciële afsluiter. Ons team van analisten zit dagelijks gekluisterd aan hun schermen, op zoek naar de allerbeste kansen op de beurs. Hun trackrecord vormt een huzarenstuk!

Het Goud & Zilver Rapport, waar u hun beste aandelenkeuze voor de sector vindt, bestaat al meer dan 10 jaar. De langste staat van dienst in de Lage Landen.

Zorg dat u op hun mailingslijst staat in het nieuwe jaar. We gaan u een geweldig 2023 toewensen, en dat het nieuwe jaar u veel succes mag opleveren.

Wij gaan voor ZILVER

Slim Beleggen kent diverse afdelingen:

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Slim Beleggen raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan deze email en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Deze email is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Slim Beleggen is nooit aansprakelijk voor gebruik van deze mailing.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Slim Beleggen erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Slim Beleggen is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in deze email. Evenmin is Slim Belegen verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze email via internet verzonden worden.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Nico PantelisWe gaan voor zilver