Joe Foster

Hoogste tijd voor juniors om volwassen te worden

by Joe Foster on 20/06/2022

Aanhoudende sterkte van de dollar

Goud kwam in mei onder druk te staan. De maand werd afgesloten met een terugval van $ 59,58 (3,1%) tot $ 1.837,35 per ounce. De Amerikaanse dollar had de wind in de zeilen en steeg op 12 mei tot het hoogste peil in 20 jaar. De dollar heeft geprofiteerd van het gestegen rentepercentage, de strenge toespraak van de Amerikaanse Federal Reserve Bank (Fed) over inflatie en een positieve economische prognose vergeleken met die van Europa en China. Onderstaande grafiek toont dat goud onder de trendline van de haussemarkt is gevallen, die zich al drie jaar op dit niveau bevond. We zullen opletten of goud terugkeert naar de trend, een nieuwe trend gaat vertonen of zijwaartse bewegingen gaat maken in een brede $ 400 band die werd gedefinieerd door de hoogte- en dieptepunten sinds de crash in 2020 vanwege de pandemie.

Lees hier verder
Joe FosterHoogste tijd voor juniors om volwassen te worden

Sterke dollar drukt goud ondanks stijgende inflatie

by Joe Foster on 21/05/2022

Goud raakt verstrikt in de gebeurtenissen

Centrale banken verkrappen, het wereldwijde grondstoffentekort neemt toe en in de eerste dagen van april is de rentecurve van twee- en tienjaars Amerikaanse staatsobligaties, d.w.z. de spread tussen de rente op Amerikaanse staatsobligaties in 2 jaar en in 10 jaar, negatief geworden. Historisch gezien zijn dit voorbodes van een vertragende economie of recessie. De traditionele veilige havens van goud en de Amerikaanse dollar zaten begin april in de lift. Goud kwam in de buurt van het niveau van $ 2000 per ounce met een intradayrecordprijs van $ 1998 op 18 april. Terwijl de U.S. Dollar index (DXY)1 in de buurt kwam van een recordhoogte sinds 20 jaar zakte de goudmarkt terug toen de voorzitter van de U.S. Federal Reserve Bank (Fed), Jerome Powell, op 21 april een duidelijke boodschap uitstuurde na een bijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hij gaf daarin aan dat er agressievere verhogingen van het rentepercentage nodig zullen zijn, vermoedelijk om de inflatie tegen te gaan. Goud ging ook mee in een verkoopgolf van diverse andere grondstoffen, toen op 25 april het nieuws over de heftiger wordende uitbraak van COVID in China de vraag naar basismaterialen dreigde te verlagen. We zijn ervan overtuigd dat deze verkoopdruk voor goud misplaatst was, aangezien goud onder invloed is van andere factoren dan andere grondstoffen. De Chinese vraag naar goud is teruggekeerd naar het niveau van voor COVID. De volatiliteit en de afnames op de Chinese markt voor aandelen en vastgoed hebben de vraag naar beleggingen in goud gestimuleerd.

Lees hier verder
Joe FosterSterke dollar drukt goud ondanks stijgende inflatie

Goud houdt stand ondanks risico’s

by Joe Foster on 23/04/2022

Geopolitieke risico’s en inflatie beïnvloeden bewegingen van goud in maart

Maart was een maand die werd gekenmerkt door dagelijkse, en tragische, ontwikkelingen, die de wereldorde beïnvloeden en het risiconiveau in de wereldeconomie en het mondiale financiële systeem verhogen (beide factoren zijn goed voor de goudprijzen). De aanval van Rusland op Oekraïne dreef op 8 maart de intraday-koers van goud op naar $ 2070 per ounce, net iets lager dan het record van $ 2075 in augustus 2020. De oorlog in Oekraïne en de daaraan gerelateerde sancties tegen Rusland hebben de aantrekkingskracht van goud als veilige haven en inflatiehedge verhoogd.

Lees hier verder
Joe FosterGoud houdt stand ondanks risico’s

Geopolitieke spanningen versterkt het argument voor goud

by Joe Foster on 19/03/2022

Samenvatting: De waarde van goud en goudaandelen als veilige haven werd goed zichtbaar in februari. De goudprijs consolideert zich rond de $ 1900.

De status van goud als veilige haven blijft onaangetast

De waarde van goud en goudaandelen als veilige haven werd goed zichtbaar in februari. De goudprijs heeft zijn 18 maanden durende consolidatie op 11 februari doorbroken toen de VS waarschuwden voor een mogelijke aanval van Rusland op Oekraïne. Goud herstelde zich daarna tot rond $ 1900 per ounce tot er bekend werd dat er beschietingen plaatsvonden in Oost-Oekraïne en er werd gewaarschuwd dat er een invasie op handen was. Toen de bommen op 24 februari daadwerkelijk begonnen te vallen, steeg de waarde van veilige haven assets zoals goud, de U.S. dollar en Amerikaanse staatsobligaties sterk. Goud bereikte een record van $ 1974/oz op de Aziatische markt, terwijl risicoassets zoals aandelen en bitcoin scherpe dalingen vertoonden. De goudprijs daalde daarna weer na dat record, daalde ook op de Europese markt en eindigde laag op de dag nadat president Biden sancties had aangekondigd tegen Rusland, die niet zo zwaar waren als was verwacht. Risicoassets zagen ook een snelle ommekeer, en eindigden de dag met stijgingen. De goudprijs sloot de maand $ 111,82 hoger af (6,2%), op $ 1.908,99. De goudaandelen hadden een goed hefboomeffect op de stijgende prijs van goud, aangezien de NYSE Arca Gold Miners Index1 steeg met 14,2% en de MVIS Global Junior Gold Miners Index2 met 13,3%.

Lees hier verder
Joe FosterGeopolitieke spanningen versterkt het argument voor goud

Allure van goud versterkt

by Joe Foster on 19/02/2022

Allure van goud versterkt door rente-, Inflatievooruitzichten

Markten reageren op verwachte hogere rentes

Goud zette zijn consolidatie van een jaar lang voort binnen een marge van ongeveer $ 1.800 per ounce. De Amerikaanse rentepercentages, de Amerikaanse dollar en de U.S. Federal Reserve (de ‘Fed’) blijven de dominante, bepalende factoren voor goud. Op basis van de prijzen van Amerikaanse rentefutures anticipeerde de markt op 3 januari op de eerste renteverhoging van de Fed in mei. Tegen het eind van het jaar werd een verkrapping van 77 basispunten (bps) verwacht. In de loop van de maand waren de marktprijzen onder invloed van de Fed, die naar aanleiding van de gepubliceerde notulen van de Federal Open Market Comittee-vergadering (FOMC) in december, de hoorzitting van Fed-voorzitter Powell in het congres en de FOMC-beleidsvergadering in januari de markt steeds beter in de gaten houdt. Als gevolg daarvan zijn de verwachtingen nu dat de Amerikaanse rente in maart wordt verhoogd, wat dit jaar tot een verkrapping van 100 bps zal leiden. Hierdoor gingen zowel de rentepercentages als de Amerikaanse dollar omhoog en bereikten de Amerikaanse Treasuries op 10 jaar de hoogste niveaus sinds twee jaar.

Lees hier verder
Joe FosterAllure van goud versterkt

Springt goud ook op de inflatietrein?

by Joe Foster on 22/01/2022

Goud heeft veerkracht

Goud werd in december binnen een smalle bandbreedte verhandeld en eindigde tegen $ 1829,20 per ounce, een toename van $ 54,68 (3,08%). Metaal noteerde op 15 december zijn laagste positie op $ 1.753,66, na de FOMC-vergadering (Federal Open Market Committee) waarin de Federal Reserve (‘Fed’) de weg plaveide voor het verhogen van de prijzen het komende kwartaal, om de toenemende inflatie tegen te gaan. De verkoopdruk nam echter snel af en goud herstelde zich de volgende dag weer tot het niveau van $ 1.800 per ounce. De veerkracht van goud zou kunnen betekenen dat het nog lastig wordt voor de Fed om de inflatie in te dammen.

Lees hier verder
Joe FosterSpringt goud ook op de inflatietrein?

De reactie van goud op inflatie

by Joe Foster on 23/12/2021

Stijgt goud wanneer de inflatie niet meer als tijdelijk wordt gezien? Gematigde groeivooruitzichten

Goud boekte deze maand een klein verlies (een daling van 0,50% naar $ 1774,52 per ounce). In november deed goud zijn historische status als inflatiehedge en veiligehavenbelegging eer aan.

Aan het begin van de maand besloot de Bank of England af te zien van renteverhogingen. Hierdoor daalden de rentes op Amerikaanse staatsobligaties en zagen we een lichte stijging van de goudprijs. Het edelmetaal kwam op 5 november boven de $ 1800 per ounce uit. Op 10 november zette goud deze stijgende lijn voort na publicatie van de Amerikaanse inflatiecijfers: de algemene inflatie (zoals gemeten door de consumentenprijsindex)1 steeg tussen september en oktober van 5,4% naar 6,2%, de snelste stijging sinds 1990. Dit nieuws leidde tot hernieuwde inflatiezorgen en versterking van de vrees dat de inflatie niet van voorbijgaande aard is. Op 16 november werd goud op de intradaymarkt verhandeld tegen een prijs van $ 1877,15.

Lees hier verder
Joe FosterDe reactie van goud op inflatie

Goud zoek een uitweg uit de inflatiemist

by Joe Foster on 20/11/2021

De goudprijs steeg in oktober met $ 26,43 (1,53%) en sloot de maand af op $ 1777,50 per ounce. Goudaandelen waren oversold. Dankzij de niveaus die daarvan het gevolg waren, konden de NYSE Arca Gold Miners Index1 en de MVIS Global Junior Gold Miners Index2 winsten boeken van respectievelijk 7,87% en 13,21%.

De goudmarkten zoeken hun weg…

De Fed begint binnenkort met de afbouw van zijn obligatieopkoopprogramma. Fed Funds Futures3 lijken aan te geven dat de markt verwacht dat de eerstvolgende Fed-renteverhoging in december 2022 plaatsvindt. In oktober had de goudmarkt moeite om zijn weg te vinden. De markt kon niet inschatten a) in hoeverre verkrappend Fed-beleid risicovol zou zijn voor de economie, en b) of de inflatie van korte of lange duur zou zijn. Op 13 oktober steeg de algemene inflatie voor Amerikaanse consumenten (zoals gemeten door de consumentenprijsindex of CPI)4 met 5,4% op jaarbasis. Dat was meer dan verwacht. Goud schoot die dag met $ 32 per ounce omhoog. Twee dagen later moest goud deze winst echter weer inleveren toen de detailhandelsverkopen onverwacht stegen.

Lees hier verder
Joe FosterGoud zoek een uitweg uit de inflatiemist

Goudgekte, onzichtbare risico’s en megafusie

by Joe Foster on 23/10/2021

Fed stookt onrust door nu al te beginnen over steunafbouw en renteverhogingen

Nadat de goudprijs in augustus 2020 het hoogste niveau ooit bereikte ($ 2075 per ounce), hebben we nu al meer dan een jaar te maken met consolidatie. In september bereikte de U.S. Dollar Index (DXY)1 het hoogste punt sinds één jaar, waardoor druk op de goudprijs ontstond. De goudprijs sloot de maand af met een verlies van $ 56,67 op $ 1756,95. De goudprijs had ook te lijden van een Amerikaanse rentepiek na de FOMC-vergadering waarin de Fed suggereerde dat in november een begin zou kunnen worden gemaakt met de afbouw van zijn opkoopprogramma. In het kader van dat programma wordt nu nog voor $ 120 miljard per maand aan Amerikaanse staatsobligaties en door hypotheken gedekte effecten opgekocht. De Fed gaf verder aan dat eind 2022 een begin zou kunnen worden gemaakt met het verhogen van de basisrentetarieven.

Marktgekte overschaduwt potentiële risico’s

Wij zijn van mening dat een verkrappingscyclus van de Fed tal van risico’s met zich meebrengt, zoals:

  • Tot stilstand komen van economische groei, die afhankelijk is geworden van stimulerende maatregelen
  • Problematische schuldenlasten met hogere rentetarieven
  • Uiteenspatten van zeepbellen op de aandelen-, obligatie-, crypto- en woningmarkten

Wij zijn van mening dat deze risico’s op termijn gunstig zijn voor de goudprijs. Maar op de markten voeren euforie en zelfgenoegzaamheid momenteel de boventoon en worden risico’s genegeerd.

Lees hier verder
Joe FosterGoudgekte, onzichtbare risico’s en megafusie

Goud zit opnieuw in opwaartse trend

by Joe Foster on 06/10/2020

De goudprijs lijkt weer in trek te zijn bij beleggers en investeerders. Het gele edelmetaal zit nu al enkele weken opnieuw in een opwaartse trend en noteert op het moment van schrijven terug boven de 1.900 dollargrens. De reden voor de stijging heeft te maken met de zwakkere Amerikaanse dollar en de toenemende stimulus van overheden en centrale banken.

Het sentiment op de goudmarkt is opnieuw positief. Sinds de daling eind september lijkt het edelmetaal opnieuw een richting te hebben gekozen, namelijk richting 1.950 dollar per troy ounce. Adrian Ash, onderzoeker bij BullionVault, waarschuwt echter dat beleggers en investeerders op zoek zullen blijven gaan naar rendement ondanks de risico’s op de financiële markten.

Lees hier verder
Joe FosterGoud zit opnieuw in opwaartse trend