Robert Broncel

Column Richard Mills

by Robert Broncel on 30/10/2022

Te midden van al het aanstormende crisisgeweld dreigt de monetaire crisis naar de achtergrond te worden gedrongen. Dit wellicht mede vanuit de gedachte dat de centrale bankiers van de belangrijkste munten (dollar en euro) nu eindelijk doen wat ze al direct ter beteugeling van de financiële crisis in 2008/9 hadden moeten doen nl. rente verhogen i.p.v. de geldkraan open te zetten!

Echter, wat ter bestrijding van de inflatie in de V.S. in 1980 met een schuldquote van ca. 35% in relatie tot het BBP nog lukte, is gezien de huidige schuldquote van 135% ondenkbaar geworden. Je kunt als centrale bankier ten laatste en tegen beter weten in de financiële markten wel moed blijven inspreken maar hun billen komen niettemin steeds meer bloot te liggen!

Met dank aan Richard Mills, bekend commentator op dit terrein, zie bijgaand de laatste staat van monetaire zaken met de steeds prangender vraag: : “hoe lang nog?” Deze vraag leeft het sterkst bij de centrale bankiers (zeker die althans meerdere van mijn columns hebben gelezen!).

Lees hier verder
Robert BroncelColumn Richard Mills

Crisis Column III

by Robert Broncel on 12/07/2022

‘With history in the making’ zal het ons evenwel niet vergund zijn een blik te werpen in de partijkrochten van Moskou en Beijing om te vernemen hoe de “strategen ter andere zijde” er momenteel instaan bij de tekening van de huidige verhoudingen tussen Oost en West. Vanuit Westers perspectief begint de situatie verdacht veel te lijken op die van vóór de implosie van de Sovjet-Unie in 1989/90, met bovendien meer sabelgeratel.

De vraag is thans of het vooralsnog bij voornamelijk sabelgeratel blijft*) en de acteurs in Moskou met China op afstand rustig wachten totdat “hun probleem” met het Westen zich vanzelf oplost. Dat zou kunnen vanuit de huidige complexe economische en monetaire ontwikkelingen, aangezet door de verrassende Russische inval in broederland Oekraïne. Met Lenin’s kijk op het kapitalisme zou potentaat Poetin met zijn onverhoedse inval kunnen denken, dat zijn tactiek en strategie mogelijk tot de genadestoot van de Westerse suprematie zou kunnen leiden. Sterker, zelfs al zou zijn leger in Oekraïne vastlopen en een beetje blijven aanklooien, heeft hij de NATO en EU-landen nog steeds bij hun staart die zwaar inzetten op (blijvende) hulp aan Oekraïne. Ongetwijfeld zullen “de zwakke plekjes” worden opgezocht.

Lees hier verder
Robert BroncelCrisis Column III

Belangrijkste citaten uit Klaas Knot’s interview

by Robert Broncel on 20/06/2022

Belangrijkste citaten uit:

Klaas Knot’s interview op BNR -17 juni 2022

Hoewel Knot dat uiteraard niet kon duiden, bevinden we ons steeds meer op monetair glad ijs.

Zijn bewoordingen mogen op “een goudschaaltje” worden gelegd:

  • Een complexe uitdaging
  • De hoogte van de ‘spreads’ (rente) tussen de noordelijke en zuidelijke eurolanden zal allesbepalend voor het beleid zijn
  • Het marktvertrouwen staat centraal
  • De euro móet overleven
  • Verslechtering groeiperspectieven met tot gevolg minder aansturing: we zullen dan koopkrachtverlies (inflatie) moeten accepteren
  • Toenemende spanningen op de kapitaalmarkten
  • Rente zal in alle eurolanden gelijkmatig omhoog moeten
  • De hoogte van de kerninflatie (zonder energie en voedsel) blijft de hoogte van de rente aansturen
  • Loonstijging en externe prijsstijgingen (energie, grondstoffen etc.) mede bepalend voor inflatiehoogte
  • Afkoeling economie in welke mate?
Lees hier verder
Robert BroncelBelangrijkste citaten uit Klaas Knot’s interview

Column van David Stockman

by Robert Broncel on 19/05/2022

Zie deze column van David Stockman, voormalig Budget Director onder president Reagan.

In mijn columns heb ik bij tijd en wijle moeten refereren aan uitspraken, conclusies en voorspellingen van David Stockman. De bijgesloten column van hem sluit naadloos aan op mijn serie columns, zodat u met de inhoud hiervan weer update bent van de laatste ontwikkelingen op internationaal monetair terrein.

Lees hier verder
Robert BroncelColumn van David Stockman