dollar

All posts tagged dollar

Nieuws week 6: dinsdag 7 februari

by Wilge on 07/02/2023

Dinsdag 7 februari – 9.00 uur

Zoals eerder gemeld, (bijna) geen columns meer waarvan het origineel ook op de website te vinden zijn. Zeker niet met ‘niet controleerbare afbeeldingen’. Ik bedoel dus of er nog copyright op deze afbeeldingen zit. Geen zin in nog een boete.

Daarom hier gemeld dat Diederik Schmull weer van zich laat horen in zijn column:
De speld in de hooiberg
Het is onbegonnen werk om te proberen een speld in een hooiberg te zoeken. Maar dat is nu juist, wat de gemiddelde belegger in de komende 10 tot 20 jaar te wachten staat. Na de lange periode van ononderbroken koersstijgingen, is de ontnuchtering aangebroken en is het bergaf voor het gemiddelde aandeel. Het is nu meer dan ooit zaak om zich te richten op betrouwbare inkomsten in plaats van waardevermeerdering van activa. Daarom lijkt een belegging in een brede index (‘index investing’), wat in de laatste 40 jaar werkte, haar langste tijd gehad. De wereld is totaal veranderd. [Lees hier vooral verder]

Lees hier verder
WilgeNieuws week 6: dinsdag 7 februari

De hemel komt naar beneden

by Diederik Schmull on 03/11/2022

Van 2019 tot 2021, beleefden de markten in riskante activa, zoals aandelen, onroerend goed en grondstoffen, een ongekende stijging, mede vanwege het ruime monetair beleid (‘Go Big’). Die stijging was liefst 3 maal zo groot als tussen 2006 tot 2007, net voor de Grote Financieele Crisis in 2008. Ondertussen is het roer weer om.

De inflatie is nu immers veel te hoog. Er is geen ruimte meer om de monetaire teugels te laten vieren. Dat laatste werd, eerder in dit jaar, even geprobeerd door Britse politici, maar een ‘redding’ van het Britse financiële systeem was het gevolg. Het leven wordt voorlopig overal heel sober, want de droom over economische groei moet nu, noodgedwongen, in de ijskast worden gezet.

Lees hier verder
Diederik SchmullDe hemel komt naar beneden

Column Richard Mills

by Robert Broncel on 30/10/2022

Te midden van al het aanstormende crisisgeweld dreigt de monetaire crisis naar de achtergrond te worden gedrongen. Dit wellicht mede vanuit de gedachte dat de centrale bankiers van de belangrijkste munten (dollar en euro) nu eindelijk doen wat ze al direct ter beteugeling van de financiële crisis in 2008/9 hadden moeten doen nl. rente verhogen i.p.v. de geldkraan open te zetten!

Echter, wat ter bestrijding van de inflatie in de V.S. in 1980 met een schuldquote van ca. 35% in relatie tot het BBP nog lukte, is gezien de huidige schuldquote van 135% ondenkbaar geworden. Je kunt als centrale bankier ten laatste en tegen beter weten in de financiële markten wel moed blijven inspreken maar hun billen komen niettemin steeds meer bloot te liggen!

Met dank aan Richard Mills, bekend commentator op dit terrein, zie bijgaand de laatste staat van monetaire zaken met de steeds prangender vraag: : “hoe lang nog?” Deze vraag leeft het sterkst bij de centrale bankiers (zeker die althans meerdere van mijn columns hebben gelezen!).

Lees hier verder
Robert BroncelColumn Richard Mills

Crisis Column III

by Robert Broncel on 12/07/2022

‘With history in the making’ zal het ons evenwel niet vergund zijn een blik te werpen in de partijkrochten van Moskou en Beijing om te vernemen hoe de “strategen ter andere zijde” er momenteel instaan bij de tekening van de huidige verhoudingen tussen Oost en West. Vanuit Westers perspectief begint de situatie verdacht veel te lijken op die van vóór de implosie van de Sovjet-Unie in 1989/90, met bovendien meer sabelgeratel.

De vraag is thans of het vooralsnog bij voornamelijk sabelgeratel blijft*) en de acteurs in Moskou met China op afstand rustig wachten totdat “hun probleem” met het Westen zich vanzelf oplost. Dat zou kunnen vanuit de huidige complexe economische en monetaire ontwikkelingen, aangezet door de verrassende Russische inval in broederland Oekraïne. Met Lenin’s kijk op het kapitalisme zou potentaat Poetin met zijn onverhoedse inval kunnen denken, dat zijn tactiek en strategie mogelijk tot de genadestoot van de Westerse suprematie zou kunnen leiden. Sterker, zelfs al zou zijn leger in Oekraïne vastlopen en een beetje blijven aanklooien, heeft hij de NATO en EU-landen nog steeds bij hun staart die zwaar inzetten op (blijvende) hulp aan Oekraïne. Ongetwijfeld zullen “de zwakke plekjes” worden opgezocht.

Lees hier verder
Robert BroncelCrisis Column III