goudstandaard

All posts tagged goudstandaard

Wat als?

by Maarten Verheyen on 13/07/2021

Wat als Nixon de dollar niet losgekoppeld had van de goudprijs?

Of wat als de ontkoppeling echt maar een tijdelijk karakter had, zoals aanvankelijk ook beloofd?

In dat scenario zou een ounce goud vandaag nog altijd maar $35 waard zijn.

Wie hieruit besluit dat het niet de goudprijs is die stijgt, maar wel de dollar is die devalueert, zit er boenk op.

Mocht de dollar vandaag nog steeds gekoppeld zijn aan goud, dan zou je op eender welk moment $35 aan valuta kunnen inruilen voor één ounce goud.

Lees hier verder
Maarten VerheyenWat als?

Uw spaargeld is niet meer veilig

by Gastauteur on 06/05/2020

Uw spaargeld is niet meer veilig. Heeft DNB de oplossing?

In deze onzekere tijd, waarin de financiële en reële economie klappen krijgen, kwam op 21 april De Nederlandsche Bank (DNB) met een opmerkelijk initiatief. DNB wil een eigen digitale munt gaan ontwikkelen. Een zogeheten central bank digital currency (CBDC). Burgers kunnen dan rechtstreeks geld stallen bij de centrale bank, dus buiten het commerciële banksysteem om.

DNB schrijft dat het merendeel van de banktransacties inmiddels digitaal is en dat cash geld een steeds kleiner onderdeel vormt van het betalingsverkeer. Daarmee is het betaalsysteem volgens de centrale bank te afhankelijk geworden van het goed functioneren van commerciële banken. Een digitaal bankloket bij DNB omzeilt dit probleem.

Lees hier verder
GastauteurUw spaargeld is niet meer veilig

Voer de goudstandaard weer in

by Gastauteur on 29/03/2020

De werkelijke oorzaak van de financiële instabiliteit en de crises van 2008 en 2020 is de publiek-private samenwerking tussen overheden en financiële markten. Alleen een ontvlechting van belangen en het opnieuw invoeren van de goudstandaard kunnen een oplossing bieden, meent Sander Boon.

En weer staan we aan de vooravond van wat mogelijk uitmondt in een diepe economische recessie. De economie zakt waarschijnlijk nog harder in dan in 2008. Twee weken geleden schreef ik dat helikoptergeld zal moeten worden ingezet om de economie te behoeden voor een implosie. Na Hong Kong volgde onder meer Nederland met een enorm pakket aan overheidssteun voor het bedrijfsleven. De VS gaan nog een stap verder. Elke Amerikaan krijgt de komende maanden een check van $1000 van de overheid om het hoofd boven water te houden. Het zet overheden mogelijk zelfs aan tot het overnemen van grote delen van de economie door nationalisaties.

Lees hier verder
GastauteurVoer de goudstandaard weer in

De eeuwige rol van goud II

by Robert Broncel on 25/03/2019

Het lijkt er vooralsnog op dat de Moderne Monetaire Theorie (MMT) het voordeel van de twijfel heeft. Deze theorie is populair bij de centrale bankiers die mede op grond hiervan menen (nog steeds) ongeremd gratis geld te kunnen bijdrukken. Zelfs Disney had zo’n “papiermolen” nog niet bedacht!

Goede reden waarom goud wereldwijd millennialang het meest begeerde goedje was én zal blijven! Het valt immers niet bij te drukken en kent evenmin een ‘counterparty risk’. Onze “Gouden Eeuw” zou zonder het op de Spanjaarden en Portugezen veroverde goud dat toebehoorde aan de Indianen (vergeef me het woord) nooit in de geschiedenisboekjes zijn opgenomen!

Lees hier verder
Robert BroncelDe eeuwige rol van goud II

Miljarden winst met “valsmunterij”

by Maarten Verheyen on 12/03/2018

We vinden het maar normaal dat alles altijd maar duurder wordt.

Inflatie, het lijkt er gewoon bij te horen.

Weinigen maken zich druk over het feit dat een biljet van 50 euro over 10 jaar niet meer dezelfde koopkracht heeft. Milton Friedman noemde inflatie dan ook geheel terecht “taxation without legislation”.

De meeste economen vinden een beetje inflatie een goede zaak. Dat ze daarmee eigenlijk bedoelen dat het vooral een goede zaak is voor de bank die hun salaris betaalt, wordt wijselijk achterwege gehouden.

Lees hier verder
Maarten VerheyenMiljarden winst met “valsmunterij”

Terug naar de goudstandaard?

by Jack Hoogland on 16/02/2017

Sinds Nixon in 1971 de goudstandaard ophief, is de dollar de wereldmunt. De dollar geldt als betaalmiddel voor een groot deel van de wereldhandel. Ook tussen niet-Amerikaanse landen.

Voorbeeld:
China koopt olie van Saudi-Arabië. China betaalt in dollars. Saudi-Arabië zet de ontvangen dollars om in Amerikaanse staatsobligaties.

Dat systeem loopt nu op zijn laatste benen. China heeft met Rusland een deal gesloten om in Renminbi te betalen. Die op de Shanghai Gold Exchange kunnen worden omgezet in fysiek goud.

Dat werkt zo:
China koopt olie van Rusland. China betaalt in Renminbi. Rusland ruilt de ontvangen Renminbi in voor fysiek goud op de Shanghai Gold Exchange.

Lees hier verder
Jack HooglandTerug naar de goudstandaard?